ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/07/2020

Ερώτηση 32 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την περικοπή ωρών διδασκαλίας καθηγητών Οικιακής Οικονομίας

Ερώτηση 32 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την περικοπή ωρών διδασκαλίας καθηγητών Οικιακής ΟικονομίαςΕρώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου και βουλευτή Βόρειου Τομέα Αθηνών, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, για την περικοπή ωρών διδασκαλίας καθηγητών Οικιακής Οικονομίας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως η Οικιακή Οικονομία είναι μία εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη με ευρύ διεπιστημονικό πεδίο αναφοράς, ενώ σύμφωνα με το International Federation of Home Economics, η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας ενδυναμώνει και ενισχύει την ποιότητα της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας και άπτεται των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας, εναρμονίζεται πλήρως δε με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγχρόνως, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, αναφέρονται στον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της έννοιας και του περιεχομένου της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα Γυμνάσια της χώρας έχει παραχθεί μια σημαντική δουλειά με πρωτεργάτες τους Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας και κοινωνούς τους μαθητές και τους γονείς σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης, προσφέροντας τα μέγιστα στην διάπλαση των μαθητών και τη στήριξη της οικογένειας.

Ωστόσο, με Υπουργική Απόφαση, με την οποία καταργήθηκε το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από την Β΄ Γυμνασίου, εξοβελίζεται το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από το Γυμνάσιο μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας του από το ωρολόγιο πρόγραμμα και καταργείται σχεδόν το αντικείμενο στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν την Υπουργό:

-Γιατί καταργείτε ένα μάθημα από την στιγμή που έχει άμεση συνάφεια με την Βιώσιμη Ανάπτυξη και ικανοποιεί τους στόχους της, μιας και η χώρα μας έχει δεσμευτεί γι’ αυτούς στον Ο.Η.Ε.;

-Πώς οι εκπαιδευτικοί ΠΕ80 (Οικονομίας στα Γυμνάσια) θα καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, εφόσον σε κάθε Γυμνάσιο της χώρας, αυτή την στιγμή, πλεονάζει ένας καθηγητής του κλάδου ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και σε κάθε Λύκειο ένας ακόμα;

-Γιατί ωθείτε τους εκπαιδευτικούς ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των Γυμνασίων στη μόνιμη αναζήτηση συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου και τους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην ανεργία;

-Γιατί τους στερείτε το δικαίωμα να έχουν οργανική θέση και τους αφαιρείτε το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης έναντι των άλλων εκπαιδευτικών, αδυνατώντας να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στα σχολεία τους όταν την ίδια στιγμή όσοι Καθηγητές/ριες της Ειδικότητας το έπραξαν συμμετείχαν στη διοίκηση του Σχολείου επιτυχώς;

-Σκοπεύετε να διορθώσετε αυτή την άνιση μεταχείριση και απαξίωση Λειτουργών που συνέβαλαν στην αναβάθμιση του σύγχρονου ρόλου της εκπαίδευσης και να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία;

 

*Επισυνάπτεται η ερώτηση.

 


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς την κα. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων


ΘΕΜΑ: «Περικοπή ωρών διδασκαλίας καθηγητών Οικιακής Οικονομίας»


Στην πρόσφατη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη Δευτερολογία της (10/6/2020), η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων υπογράμμισε ότι πρέπει να «Επενδύσουμε σήμερα στην εκπαίδευση και να παρέχουμε στα παιδιά μας περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το αύριο». Ωστόσο, η προτεινόμενη αναβάθμιση της παιδείας οφείλει να σέβεται και να ακολουθεί τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τους οποίους η χώρα μας έχει δεσμευτεί στον ΟΗΕ.

Η Οικιακή Οικονομία είναι μία εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη με ευρύ διεπιστημονικό πεδίο αναφοράς. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Home Economics, Domestic Science ή Home Science και έχει ενεργό παρουσία και δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Association for Home Economics – ΕΑΗΕ) και παγκοσμίως (International Federation for Home Economics - IFHE ).

Σύμφωνα με το International Federation of Home Economics, η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας ενδυναμώνει και ενισχύει την ποιότητα της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας και άπτεται των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας, εναρμονίζεται πλήρως δε με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγχρόνως, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, αναφέρονται στον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της έννοιας και του περιεχομένου της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στα Γυμνάσια της χώρας έχει παραχθεί μια σημαντική δουλειά με πρωτεργάτες τους Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας και κοινωνούς τους μαθητές και τους γονείς σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης, προσφέροντας τα μέγιστα στην διάπλαση των μαθητών και τη στήριξη της οικογένειας.

Με την Υ.Α. 72322/Δ2 (ΦΕΚ 2265/Β/12-6-2020, Υ.Α. 93381/Δ2/2016 (ΦΕΚ 1640/Β/9.6.2016) με την οποία καταργήθηκε το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από την Β΄ Γυμνασίου, εξοβελίζεται το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από το Γυμνάσιο μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας του από το ωρολόγιο πρόγραμμα και καταργείται σχεδόν το αντικείμενο στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κα. Υπουργός:

1) Γιατί καταργείτε ένα μάθημα από την στιγμή που έχει άμεση συνάφεια με την Βιώσιμη Ανάπτυξη και ικανοποιεί τους στόχους της, μιας και η χώρα μας έχει δεσμευτεί γι’ αυτούς στον Ο.Η.Ε.;

2) Πώς οι εκπαιδευτικοί ΠΕ80(Οικονομίας στα Γυμνάσια) θα καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, εφόσον σε κάθε Γυμνάσιο της χώρας, αυτή την στιγμή, πλεονάζει ένας καθηγητής του κλάδου ΠΕ 80 0ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και σε κάθε Λύκειο ένας ακόμα;

3) Γιατί ωθείτε τους εκπαιδευτικούς ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των Γυμνασίων στη μόνιμη αναζήτηση συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου και τους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην ανεργία;

4) Γιατί τους στερείτε το δικαίωμα να έχουν οργανική θέση και τους αφαιρείτε το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης έναντι των άλλων εκπαιδευτικών, αδυνατώντας να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στα σχολεία τους όταν την ίδια στιγμή όσοι Καθηγητές/ριες της Ειδικότητας το έπραξαν συμμετείχαν στη διοίκηση του Σχολείου επιτυχώς;

5) Σκοπεύετε να διορθώσετε αυτή την άνιση μεταχείριση και απαξίωση Λειτουργών που συνέβαλλαν στην αναβάθμιση του σύγχρονου ρόλου της εκπαίδευσης και να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία;

 


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Νάσος

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ