ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/07/2020

Ερώτηση 41 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και θέμα τη «Λειτουργία του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης»

Ερώτηση 41 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και θέμα τη «Λειτουργία του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης»Ερώτηση κατέθεσαν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Δικαιοσύνης της Κ.Ο., Σπ. Λάππα, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και θέμα τη "Λειτουργία θεσμού ημιελεύθερης διαβίωσης"

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι ο θεσμός της ημιελεύθερης διαβίωσης που έχει σκοπό «επαγγελματική ή άλλη απασχόληση των καταδίκων έξω από τα καταστήματα κράτησης χωρίς διαρκή επιτήρησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η σταδιακή επάνοδός τους σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας» πρόκειται για ένα θεσμό με διεθνή εμβέλεια ο οποίος ακόμη δεν έχει λειτουργήσει στη χώρα μας παρά το γεγονός ότι προβλεπόταν και στον σωφρονιστικό κώδικα του 1989.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες (οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της ερώτησης) ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο θεσμός, με τελευταίο σημείο τη σύνταξη Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τη «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ». Η Υ.Α. περιέχει ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού σε αριθμό έξι (6) κρατουμένων. Το σχέδιο αυτό παραδόθηκε ολοκληρωμένο στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα κατά την κυβερνητική αλλαγή του 2019.

Ωστόσο, επισημαίνουν οι βουλευτές, μέχρι σήμερα, ενώ φαίνεται οι εργασίες για την προετοιμασία του ως άνω κτιρίου να έχουν ολοκληρωθεί, η μελέτη εφαρμογής έχει εκπονηθεί, η ενημέρωση / εκπαίδευση του προσωπικού έχει γίνει, το θεσμικό πλαίσιο έχει συνταχθεί, εν τούτοις δεν λειτουργεί ακόμα.

Εξ ου και ερωτούν τον υπουργό:

1. Προτίθεστε να ενεργοποιήσετε το θεσμό της ημιελεύθερης διαβίωσης;

2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού;

3. Ποιες ενέργειες αναλαμβάνονται για την προώθηση της λειτουργίας του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης;

4. Πρόκειται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό τμήματος ημιελεύθερης διαβίωσης στην ΚΑΥΦ;

 

*Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό του Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Λειτουργία θεσμού ημιελεύθερης διαβίωσης

Ι. Στα άρθρα 59 - 62 του Σωφρωνιστικού Κώδικα (Σωφρ. Κ.) προβλέπεται ο θεσμός της ημιελεύθερης διαβίωσης ο οποίος έχει σκοπό την «επαγγελματική ή άλλη απασχόληση των καταδίκων έξω από τα καταστήματα κράτησης χωρίς διαρκή επιτήρηση τους, ώστε να επιτυγχάνεται η σταδιακή επάνοδός τους σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας». Τα σχετικά Τμήματα Ημιελεύθερης διαβίωσης (ΤΜ.Η.ΔΙ.) των Καταστημάτων Κράτησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρ. 50 παρ. 4 Σωφρ. Κ.). Ο θεσμός αυτός, που έχει διεθνή εμβέλεια, προβλεπόταν και στον Σωφρ. Κ. του 1989 χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει λειτουργήσει στη χώρα μας.

ΙΙ. Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ο θεσμός της ημιελεύθερης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες:

Α. Συγκροτήθηκε, με την Υ.Α. 57180/14-12-2017, Επιτροπή στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία εκπόνησε και παρέδωσε μελέτη (12.2.2018) για την εφαρμογή το θεσμού, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ) του Κορυδαλλού. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτής της Επιτροπής, που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέχρι και σήμερα, «η εφαρμογή των προβλεπομένων στα άρθρα 59-62 του Σωφρονιστικού Κώδικα σχετικά με την άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης στον χώρο της ΚΑΥΦ, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα σε κρατουμένους να βρίσκονται κάποιες ώρες σε ελεγχόμενο χώρο και κάποιες ώρες σε συγκεκριμένο εξωτερικό χώρο για απασχόληση, εγκαθιδρύει και θωρακίζει το στάδιο ανάμεσα στον εγκλεισμό σε κλειστή κράτηση και στην απόλυτη ελευθερία ενώ υλοποιεί τη δέσμευση ενός κράτους δικαίου με έμφαση στην ομαλή επανένταξη των κρατουμένων».

Β. Παράλληλα, αναζητήθηκε και βρέθηκε κατάλληλο (δημόσιο) κτίριο προκειμένου να φιλοξενήσει το θεσμό. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη μονοκατοικία στο ευρύτερο συγκρότημα των φυλακών Κορυδαλλού με δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι ατόμων. Έγινε αρχική αυτοψία του κτιρίου και έκθεση από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Υπ. Δικαιοσύνης και ακολούθησε μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής. Τέλος εξασφαλίστηκε πίστωση 72.000 ευρώ για την επισκευή του κτιρίου από το ΤΑΧΔΙΚ. Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και συμβασιοποιήθηκε. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών έχει παρέλθει και το έργο φαίνεται ολοκληρωμένο.

Γ. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης Ελλάδος και Κύπρου, μετέβη (25-26 Φεβρουαρίου 2019) στην Κύπρο κλιμάκιο υπαλλήλων της ΚΑΥΦ προκειμένου να ενημερωθούν και εκπαιδευτούν για τη λειτουργία του αντίστοιχου θεσμού («Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωιδρυματικής Απασχόλησης») στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. Η ελληνική αποστολή αποτελούταν από την Διευθύντρια της ΚΑΥΦ, έναν υπεύθυνο φύλαξής και έναν κοινωνικό λειτουργό διασφαλίζοντας έτσι την σφαιρική ενημέρωση στην πρακτική της ημιελεύθερης Διαβίωσης όπως εφαρμόζεται στο Κυπριακό σωφρονιστικό σύστημα.

Δ. Συντάχθηκε Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (όπως προβλέπεται στο άρ. 59 παρ. 4 Σωφρ. Κ.). για τη «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ». Η Υ.Α. περιέχει ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού σε αριθμό έξι (6) κρατουμένων. Το σχέδιο αυτό παραδόθηκε ολοκληρωμένο στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα κατά την κυβερνητική αλλαγή του 2019.

ΙΙΙ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, ενώ φαίνεται οι εργασίες για την προετοιμασία του ως άνω κτιρίου να έχουν ολοκληρωθεί, η μελέτη εφαρμογής έχει εκπονηθεί, η ενημέρωση / εκπαίδευση του προσωπικού έχει γίνει, το θεσμικό πλαίσιο έχει συνταχθεί, εν τούτοις δεν λειτουργεί ακόμα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να ενεργοποιήσετε το θεσμό της ημιελεύθερης διαβίωσης;

2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού;

3. Ποιες ενέργειες αναλαμβάνονται για την προώθηση της λειτουργίας του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης;

4. Πρόκειται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό τμήματος ημιελεύθερης διαβίωσης στην ΚΑΥΦ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Λάππας Σπυρίδων
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ