ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/07/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Πύργο

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον ΠύργοΑναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Διονύση Καλαματιανού, βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το πανεπιστημιακό τμήμα αυτό αποτελούσε δίκαιο και πάγιο αίτημα της Ηλείας. Η ίδρυσή του, λόγω της σύνδεσής του με την Ολυμπία, διόρθωσε λάθη και παραλείψεις δεκαετιών, όχι μόνο για την Ηλεία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Λόγω του Ολυμπισμού θα τύγχανε παγκόσμιας προβολής και ανταπόκρισης, καθώς συνδέεται με τη γη που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύλογα, λοιπόν, η ίδρυση και λειτουργία γυμναστικής ακαδημίας στην Ηλεία, στην Ολυμπία, οφείλει ν΄ αποτελεί προτεραιότητα.

Επειδή, το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, έχει ιδρυθεί με το Ν. 4610/2019.

Επειδή, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είχε εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας του για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επειδή οι εκπρόσωποι του Δήμου Πύργου δηλώνουν δημόσια ότι προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια υλοποίησης έργων αρμοδιότητάς τους, ώστε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα με τις απαραίτητες υποδομές.

Επειδή, η αναστολή λειτουργίας του δεν τεκμηριώθηκε με στοιχεία, ούτε με κάποιο βάσιμο λόγο.

Επειδή, το τμήμα αυτό, λόγω της σύνδεσής του με την Αρχαία Ολυμπία, μπορεί να καταστεί παγκόσμιο κέντρο ανάδειξης του Ολυμπισμού, που θα προβάλει διεθνώς τη Χώρα μας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν την Υπουργό Παιδείας:

-Σκοπεύει να μεριμνήσει για τη λειτουργία του ήδη ιδρυθέντος τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί με τον Ν. 4653/2020; Πότε σχεδιάζει την έναρξη λειτουργίας του τμήματος;

-Θα λάβει υπόψη της τον ισχυρό συμβολισμό που διακατέχει το συγκεκριμένο τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με δεδομένο την σύνδεσή του με την Αρχαία Ολυμπία και την παγκόσμια προβολή του, λόγω του Ολυμπισμού;

-Θα αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία, η οποία αναμένει για δεκαετίες τη λειτουργία του τμήματος αυτού;

-Εξετάζει την ίδρυση νέου τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε άλλο νομό ενώ εκκρεμεί η λειτουργία του ήδη ιδρυθέντος στη γη της Ολυμπίας;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο»


Με το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 - 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» ιδρύθηκε, μεταξύ άλλων τμημάτων, το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα τον Πύργο, κατόπιν διαβούλευσης και συνεννόησης με τις πρυτανικές αρχές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, για το ανωτέρω πανεπιστημιακό τμήμα συστάθηκαν οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π. (άρθρο 36, παρ.5 Ν. 4610/2019).

Το τμήμα αυτό οριζόταν στο νόμο να ξεκινήσει τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (άρθρο 36, παρ.3 Ν. 4610/2019). Την έγκριση για την έναρξη της λειτουργίας του τμήματος, σύμφωνα με το νόμο, είχε δώσει και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς στην υπ. αριθ. 151/6.6.2019 Έκτακτη Συνεδρίασή της αποφάσισε τα Τμήματα Νομικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας να έχουν έναρξη ακαδημαϊκής λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ανωτέρω απόφασή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά και στο Γραφείο Υπουργού με το υπ. αριθ. 515/17611/11.6.2019 έγγραφό της.

Το πανεπιστημιακό τμήμα αυτό αποτελούσε δίκαιο και πάγιο αίτημα της Ηλείας. Η ίδρυσή του, λόγω της σύνδεσής του με την Ολυμπία, διόρθωσε λάθη και παραλείψεις δεκαετιών, όχι μόνο για την Ηλεία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Λόγω του Ολυμπισμού θα τύγχανε παγκόσμιας προβολής και ανταπόκρισης, καθώς συνδέεται με τη γη που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύλογα, λοιπόν, η ίδρυση και λειτουργία γυμναστικής ακαδημίας στην Ηλεία, στην Ολυμπία, οφείλει ν΄ αποτελεί προτεραιότητα.

Δυστυχώς, η κυβέρνησή σας, με την ψήφιση του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/τ. Α’/24-01-2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», ανέστειλε τη λειτουργία 37 νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, μεταξύ των οποίων και το ανωτέρω τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο.

Προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες, που αναφέρουν ότι θεσμικοί φορείς άλλου νομού είχαν συνάντηση με την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία της ανέπτυξαν το σκεπτικό τους περί της ίδρυσης νέου τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην περιοχή αυτή.

Η συγκεκριμένη είδηση προκαλεί εύλογες ανησυχίες στους πολίτες της Ηλείας, καθώς οποιαδήποτε ίδρυση και λειτουργία τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε άλλη περιοχή, ενώ ανεστάλη η λειτουργία του ιδρυθέντος τμήματος στον Πύργο, θα αποτελέσει κατάφωρη αδικία προς την Ολυμπία και την Ηλεία.

Επειδή, το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, έχει ιδρυθεί με το Ν. 4610/2019.

Επειδή, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είχε εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας του για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επειδή οι εκπρόσωποι του Δήμου Πύργου δηλώνουν δημόσια ότι προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια υλοποίησης έργων αρμοδιότητάς τους, ώστε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα με τις απαραίτητες υποδομές.

Επειδή, η αναστολή λειτουργίας του δεν τεκμηριώθηκε με στοιχεία, ούτε με κάποιο βάσιμο λόγο.

Επειδή, το τμήμα αυτό, λόγω της σύνδεσής του με την Αρχαία Ολυμπία, μπορεί να καταστεί παγκόσμιο κέντρο ανάδειξης του Ολυμπισμού, που θα προβάλει διεθνώς τη Χώρα μας.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:


1) Σκοπεύει να μεριμνήσει για τη λειτουργία του ήδη ιδρυθέντος τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί με τον Ν. 4653/2020; Πότε σχεδιάζει την έναρξη λειτουργίας του τμήματος;
2) Θα λάβει υπόψη της τον ισχυρό συμβολισμό που διακατέχει το συγκεκριμένο τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με δεδομένο την σύνδεσή του με την Αρχαία Ολυμπία και την παγκόσμια προβολή του, λόγω του Ολυμπισμού;
3) Θα αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία, η οποία αναμένει για δεκαετίες τη λειτουργία του τμήματος αυτού;
4) Εξετάζει την ίδρυση νέου τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε άλλο νομό ενώ εκκρεμεί η λειτουργία του ήδη ιδρυθέντος στη γη της Ολυμπίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Γιαννούλης Χρήστος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραϊτης Θάνος
Πούλου Γιώτα
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ