ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/07/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Θολό τοπίο για αρκετές επιχειρήσεις που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες εντούτοις δεν δικαιούνται μέτρων στήριξης

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Θολό τοπίο για αρκετές επιχειρήσεις που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες εντούτοις δεν δικαιούνται μέτρων στήριξηςΕρώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας κατέθεσαν 54 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, με θέμα: «Θολό τοπίο ως προς τις επιχειρήσεις που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες εν τούτοις δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55)»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κ.Α.Δ και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για οφειλέτες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.

Προσφάτως εξεδόθη και εγκύκλιος της Διοίκησης του e- ΕΦΚΑ, δυνάμει της οποίας δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει Κ.Α.Δ.) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Δυστυχώς, όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί Κ.Α.Δ. που είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις που θεωρούσαν για παράδειγμα ότι είχαν αναστολή πληρωμών, όλο αυτό το διάστημα να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, ενώ κινδυνεύουν να απενταχθούν από ρυθμίσεις οφειλών, με δεδομένο μάλιστα ότι η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε στις 12/06/2020.

Επίσης, ασαφές παραμένει το τοπίο και σχετικά με τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης (αναστολές συμβάσεων εργασίας κλπ).

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον Υπουργό αν προτίθεται να επικαιροποιήσει άμεσα τις επιχειρήσεις που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, εν τούτοις δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Προς τον κ. Υπουργό

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: «Θολό τοπίο ως προς τις επιχειρήσεις που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες εν τούτοις δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55)»

Με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ`/οικ.18044/575/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄, 2076/30-05- 2020) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για οφειλέτες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.


Προσφάτως εξεδόθη και η εγκύκλιος 26-12/06/2020 της Διοίκησης του e- ΕΦΚΑ, δυνάμει της οποίας δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει Κ.Α.Δ.) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Δυστυχώς, έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί Κ.Α.Δ. που είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), όπως για παράδειγμα 46.18.12, 46.18.19, κ.ά.).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις που θεωρούσαν για παράδειγμα ότι είχαν αναστολή πληρωμών, όλο αυτό το διάστημα να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, ενώ κινδυνεύουν να απενταχθούν από ρυθμίσεις οφειλών, με δεδομένο μάλιστα ότι η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε στις 12/06/2020. Ασαφές μάλιστα παραμένει το τοπίο και σχετικά με τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης (αναστολές συμβάσεων εργασίας κλπ ).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να επικαιροποιήσει άμεσα τις επιχειρήσεις που ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, εν τούτοις δεν απολαμβάνουν των ευεργετημάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55) ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές Βαρδάκης Σωκράτης Αγαθοπούλου Ειρήνη Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) Αποστόλου Ευάγγελος Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος Βαγενά Άννα
Βαρεμένος Γεώργιος Βερναρδάκης Χριστόφορος Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) Γκιόλας Ιωάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια) Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ Καλαματιανός Διονύσιος Κατρούγκαλος Γεώργιος Κάτσης Μάριος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) Κόκκαλης Βασίλειος Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος Μπάρκας Κωνσταντίνος Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) Παπαηλιού Γεώργιος Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σπίρτζης Χρήστος Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ