ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/07/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ 60 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση προσλήψεων σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα

Ερώτηση και ΑΚΕ 60 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση προσλήψεων σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου ΤομέαΕρώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, κατέθεσαν 60 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η γραμματέας της Κ.Ο. Όλγα Γεροβασίλη, σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση προσλήψεων σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα

15/7/2020

 

Το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα υπέστη μία πρωτοφανή συρρίκνωση την περίοδο 2010-2015. Ειδικότερα, οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι του δημοσίου μειώθηκαν από 692.907 στις 31.12.2014, στους 566.913 στις 31.12.2015. Το γεγονός αυτό είχε οδυνηρές συνέπειες για τη λειτουργία κρίσιμων δομών του δημοσίου και οδήγησε στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον και παρά τις μνημονιακές δεσμεύσεις για την τήρηση του κανόνα 1/5 στο λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα, υλοποίησε σειρά στοχευμένων προσλήψεων μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως η υγεία, η πρόνοια και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αμέσως δε, μετά την έξοδο από τα προγράμματα στήριξης, προχώρησε στη θέσπιση του προγραμματισμού προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, σε ετήσια και πολυετή βάση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη στελέχωση των φορέων του δημοσίου στη βάση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης και με πλήρη εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον ετήσιο (για το 2020) και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, ενώ αναιτιολόγητα, έχει παγώσει μια σειρά από απολύτως αναγκαίες προσλήψεις που είχαν δρομολογηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό παρά τις διακηρύξεις της ότι πρόθεσή της είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για το σύνολο των φορέων του δημοσίου με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό και για τα δύο επίπεδα διακυβέρνησης, τόσο της δημόσιας διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπροσθέτως, εμφιλοχωρεί διαρκώς σε πελατειακές λογικές του παρελθόντος με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ακύρωση, κατά παράβαση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης, διαγωνισμών σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα συνέβη με την προκήρυξη της Enterprice Greece για την πρόσληψη 62 ατόμων.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση προβαίνει σε θέσπιση κατά παρέκκλιση διατάξεων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, ενώ παράλληλα συστήνει νέες υπηρεσιακές δομές, όπου τοποθετεί αρεστούς της προϊσταμένους, χωρίς αντίστοιχη πρόνοια για τη στελέχωσή τους με μόνιμους υπαλλήλους ή ΙΔΑΧ προσωπικό.

Όπως αναφέρουυν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως γιατροί, νοσηλευτές και μηχανικοί (ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού) παρατηρείται τεράστια έλλειψη με αποτέλεσμα την αδυναμία της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν από τον COVID-19, να επιτελέσουν κοινωνικό έργο, αλλά και να υλοποιήσουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό τους.

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον προγραμματισμό προσλήψεων για τα επόμενα έτη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον Υπουργό και ζητούν την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από έγγραφα, πίνακες, αποφάσεις, προκηρύξεις και κάθε τι άλλο σχετικό:

1. Ποιό είναι το σύνολο των υπηρετούντων μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλων στους φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί);

2. Ποιά είναι η κατανομή του συνόλου του προσωπικού σε κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί) και ανά κατηγορία/ειδικότητα; Ειδικότερα, στους Δήμους και στις Επιχειρήσεις αυτών, ποια είναι η κατανομή του ΙΔΟΧ προσωπικού ανά κατηγορία/ειδικότητα και ανά υπηρεσία;

3. Ποιός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το 2020 και ποιος ο πολυετής προγραμματισμός για τα επόμενα έτη;

4. Δεσμεύεται η κυβέρνηση για την εφεξής απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σε όλες τις προσλήψεις όλων των υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με γενικές ή ειδικές διατάξεις;

5. Έχει υλοποιηθεί η πρόσληψη 4.000 ατόμων (γιατρών, νοσηλευτών κλπ) στο Υπουργείο Υγείας, όπως είχε εγκριθεί από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Εναλλακτικά, ποιός ο προγραμματισμός σχετικών προσλήψεων, ποιο το χρονοδιάγραμμα και ποιές οι μέχρι τώρα υλοποιηθείσες προσλήψεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας;

6. Πόσες εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έχουν εκδοθεί, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

7. Πόσες και ποιές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

8. Πόσες και ποιές προσκλήσεις έχουν εκδοθεί για προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενικής Κυβέρνησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών) εκτός ΑΣΕΠ, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

9. Πόσες προσλήψεις και ανά κλάδο/ειδικότητα και σε ποιες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενικής Κυβέρνησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών) έχουν ήδη διενεργηθεί με οιονδήποτε τρόπο, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

 

Ακολουθεί η ερώτηση και ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.
 
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Προγραμματισμός και υλοποίηση προσλήψεων σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα»
 
Το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα υπέστη μία πρωτοφανή συρρίκνωση την περίοδο 2010-2015. Ειδικότερα, οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι του δημοσίου μειώθηκαν από 692.907 στις 31.12.2014, στους 566.913 στις 31.12.2015 (μείωση κατά 127.236 υπαλλήλους ή ποσοστό 18,4%).
Το γεγονός αυτό είχε οδυνηρές συνέπειες για τη λειτουργία κρίσιμων δομών του δημοσίου και οδήγησε στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους. Η πανδημία του COVID 19 και η συνακόλουθη υγειονομική κρίση ανέδειξαν έτι περαιτέρω, την πρωταρχική αξία της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών καταρρίπτοντας τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες και υπεραπλουστεύσεις του παρελθόντος.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον και παρά τις μνημονιακές δεσμεύσεις για την τήρηση του κανόνα 1/5 στο λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα, υλοποίησε σειρά στοχευμένων προσλήψεων μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως η υγεία, η πρόνοια και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αμέσως δε, μετά την έξοδο από τα προγράμματα στήριξης, προχώρησε στη θέσπιση του προγραμματισμού προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, σε ετήσια και πολυετή βάση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη στελέχωση των φορέων του δημοσίου στη βάση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης και με πλήρη εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.
Η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις ιδεοληπτικές εμμονές και τις αρχικές παλινωδίες, έστω και αργά, δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου και εφαρμογής του προγραμματισμού προσλήψεων. Παρά ταύτα, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον ετήσιο (για το 2020) και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, ενώ, αναιτιολόγητα, έχει παγώσει μια σειρά από απολύτως αναγκαίες προσλήψεις που είχαν δρομολογηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό παρά τις διακηρύξεις της ότι πρόθεσή της είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για το σύνολο των φορέων του δημοσίου με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό και για τα δύο επίπεδα διακυβέρνησης, τόσο της δημόσιας διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπροσθέτως, εμφιλοχωρεί διαρκώς σε πελατειακές λογικές του παρελθόντος Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ακύρωση, κατά παράβαση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης, διαγωνισμών σε εξέλιξη, όπως συνέβη με την αριθ. 4Κ/2019 προκήρυξη της EnterpriceGreece για την πρόσληψη 62 ατόμων. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είχαν υποβληθεί 1.587 αιτήσεις.
Στην ίδια πελατειακή λογική κινήθηκε και η υπ’ αριθ. 8986/27-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΔΥ για προσλήψεις 1.100 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου με μοναδικό κριτήριο πρόσληψης τη χρονολογική σειρά υποβολής αίτησης χωρίς να προβλέπεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων!
Περαιτέρω, η Κυβέρνηση προβαίνει σε θέσπιση, κατά παρέκκλιση διατάξεων, για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, ενώ, παράλληλα, συστήνει νέες υπηρεσιακές δομές, όπου τοποθετεί αρεστούς της προϊσταμένους, χωρίς αντίστοιχη πρόνοια για τη στελέχωσή τους με μόνιμους υπαλλήλους ή ΙΔΑΧ προσωπικό. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη ρύθμιση που εισήχθη με τις διατάξεις του άρθρου 376 του ν. 4700/20 (Α’  127) με τίτλο «Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού». Το τραγικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι, υποχρεώνονται όλοι οι Δήμοι να συστήσουν από 1/11/20 Υπηρεσίες Δόμησης, ενώ  πολλοί από αυτούς διαθέτουν έναν, το πολύ δύο ή συχνά κανέναν διπλωματούχο μηχανικό, για να καλύψει τις πολύ αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. 
• Επειδή οι ανάγκες στελέχωσης κρίσιμων δομών του κράτους, είναι περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ.
• Επειδή, σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως γιατροί, νοσηλευτές και μηχανικοί (ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού) παρατηρείται τεράστια έλλειψη με αποτέλεσμα την αδυναμία της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν από τον COVID-19, να επιτελέσουν κοινωνικό έργο, αλλά και να υλοποιήσουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό τους.
• Επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν σκληρής διαπραγμάτευσης πέτυχε την εφαρμογή του κανόνα 1/1 στο λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων των δημοσίων υπαλλήλων.
• Επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε τη δημιουργία ψηφιακών οργανογραμμάτων για το σύνολο των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, επιδιώκοντας τον εξ ορθολογισμό και την πλήρη διαφάνεια στη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης.
• Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον προγραμματισμό προσλήψεων για τα επόμενα έτη.
Ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών και ζητούμε την κατάθεση των αναφερόμενων στοιχείων και εγγράφων
1. Ποιο είναι το σύνολο των υπηρετούντων μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλων στους φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί);
2. Ποια είναι η κατανομή του συνόλου του προσωπικού σε κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί) και ανά κατηγορία/ειδικότητα; Ειδικότερα, στους Δήμους και στις Επιχειρήσεις αυτών, ποια είναι η κατανομή του ΙΔΟΧ προσωπικού ανά κατηγορία/ειδικότητα και ανά υπηρεσία;
3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το 2020 και ποιος ο πολυετής προγραμματισμός για τα επόμενα έτη;
4. Δεσμεύεται η κυβέρνηση για την εφεξής απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ σε όλες τις προσλήψεις όλων των υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με γενικές ή ειδικές διατάξεις;
5. Έχει υλοποιηθεί  η πρόσληψη 4.000 ατόμων (γιατρών, νοσηλευτών  κ.λ.π) στο Υπουργείο Υγείας, όπως είχε εγκριθεί από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Εναλλακτικά, ποιος ο προγραμματισμός σχετικών προσλήψεων, ποιο το χρονοδιάγραμμα και ποιες οι μέχρι τώρα υλοποιηθείσες προσλήψεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας;
6. Πόσες και ποιες εγκριτικές  αποφάσεις της Επιτροπής της  ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έχουν εκδοθεί, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης  της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;
7. Πόσες και  ποιες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;
8. Πόσες και ποιες προσκλήσεις έχουν εκδοθεί για προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενικής Κυβέρνησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών) εκτός ΑΣΕΠ, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;
9. Πόσες προσλήψεις και ανά κλάδο/ειδικότητα και σε ποιες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομές (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς) έχουν ήδη διενεργηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον ένα χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;
Παρακαλούμε η απάντησή σας να συνοδευτεί από αναλυτικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από έγγραφα, πίνακες, αποφάσεις, προκηρύξεις και κάθε τι άλλο σχετικό.
 Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σπίρτζης Χρήστος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

ΖεϊμπέκΧουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία –Ελίζα

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος (Θανάσης)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ