ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/07/2020

Τ. Ελευθεριάδου: «Αποκατάσταση επί του ορθού των ποσοστών εισαγωγής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανάλογα με το σύστημα που επέλεξαν να διαγωνιστούν (παλαιό και νέο)»

Τ. Ελευθεριάδου: «Αποκατάσταση επί του ορθού των ποσοστών εισαγωγής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανάλογα με το σύστημα που επέλεξαν να διαγωνιστούν (παλαιό και νέο)»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Αποκατάσταση επί του ορθού των ποσοστών εισαγωγής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανάλογα με το σύστημα που επέλεξαν να διαγωνιστούν (παλαιό και νέο)»

Στο άρθρο 166 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167), με το οποίο προστίθεται παρ. 1Α (μετά την παράγραφο 1) στο άρθρο 13Α του Ν. 4186/2013 (το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του Ν. 4610/2019) αναφέρεται ότι:
«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοιτοι της παραγράφου 1, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύμφωνα με την περίπτωση β) του πρώτου εδαφίου θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τμημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020».
Στη συνέχεια, με την Φ.253.1/67067/Α5/2020 (ΦΕΚ Β΄2221) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καθορίστηκε ότι «για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21, ορίζεται ποσοστό θέσεων 9,51 % επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 (Β΄ 1853) υπουργικής απόφασης για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020».
Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε και το ποσοστό για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ 2020.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση «τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020 έτσι όπως περιγράφονται στον συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».

Ελήφθη δηλαδή υπόψη ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για όλα τα επιστημονικά πεδία που επέλεξαν να διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων και για τα δύο συστήματα.
Αυτό όμως δημιούργησε στην πράξη πολλά προβλήματα άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των υποψηφίων, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που επέλεξε να διαγωνιστεί με το παλιό σύστημα σε σχέση με το νέο διαφέρει σημαντικά από επιστημονικό πεδίο σε επιστημονικό πεδίο.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο αριθμός των υποψηφίων στο 3ο επιστημονικό πεδίο που επέλεξε να διαγωνιστεί με το παλαιό σύστημα ανέρχεται σε 2.295 και με το νέο σύστημα σε 10.989, ποσοστά δηλαδή 17,28 % και 82,72 %, αντίστοιχα. Η αδικία είναι προφανής και κατάφωρη. Το 17,28 % των υποψηφίων δηλαδή διαγωνίζεται για το 9,51 % των θέσεων!
Ο αριθμός δε των υποψηφίων με το παλαιό σύστημα στο 3ο πεδίο αυξάνεται έτι περαιτέρω, καθώς, όπως και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση επί του θέματος που εξέδωσε την περασμένη Δευτέρα, στο 3ο επιστημονικό πεδίο έχουν πρόσβαση και υποψήφιοι από άλλες ομάδες προσανατολισμού του παλαιού συστήματος, ενώ στο νέο σύστημα το πεδίο αυτό προσεγγίζεται μόνο από μια ομάδα προσανατολισμού, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες των υποψηφίων του παλαιού συστήματος. Πράγματι, σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν 406 υποψήφιοι του παλαιού συστήματος που εξετάστηκαν και στα μαθηματικά και στη βιολογία, διεκδικώντας μια θέση και στο 2ο και στο 3ο πεδίο.
Αντίστοιχα συμβαίνουν και σε άλλα επιστημονικά πεδία είτε υπέρ του ενός είτε υπέρ του άλλου συστήματος εισαγωγής (παλαιού και νέου).
Για να διορθωθεί η αδικία και να μην αισθάνεται κανένα παιδί αδικημένο πρέπει να διορθωθούν τα ποσοστά εισαγωγής για το κάθε σύστημα ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο.
Μια προφανής λύση, που προτείνεται και υιοθετείται από πολλά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα ήταν να αλλάξουν τα ποσοστά που δίνονται στις σχολές στις οποίες έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι υποψήφιοι ενός μόνο πεδίου (όχι στις κοινές σχολές), αποκαθιστώντας τα ορθά ποσοστά για το κάθε σύστημα εισαγωγής. Στις κοινές σχολές (που έχουν πρόσβαση υποψήφιοι περισσότερων πεδίων) μπορεί να αποδοθεί ο μέσος όρος του ποσοστού των υποψηφίων από κάθε πεδίο. Η λύση δεν είναι πολύπλοκη και η εφαρμογή της δεν είναι δύσκολη για τη μηχανογραφική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θα έχει, έτσι, την ευκαιρία το Υπουργείο να διορθώσει μια αδικία που το ίδιο δημιούργησε.

Επειδή δημιουργήθηκαν στην πράξη πολλά προβλήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων
Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα κατάφωρης αδικίας σε βάρος κάποιων υποψηφίων
Επειδή πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση η ισονομία και η ισοπολιτεία και κανένα παιδί να μην αισθάνεται αδικημένο

Ερωτάται η κα. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη δίκαιη κατανομή των θέσεων εισαγωγής στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, ανάλογα με το σύστημα εισαγωγής που επέλεξαν να διαγωνιστούν (παλαιό και νέο) και την ορθή απόδοση των ποσοστών ανά επιστημονικό πεδίο;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ