ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/07/2020

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων -ΑΚΕ- βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Κατάθεση Πορίσματος Ειδικής Επιτροπής [πόρισμα Αλιβιζάτου] σχετικά με τη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων -ΑΚΕ- βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Κατάθεση Πορίσματος Ειδικής Επιτροπής [πόρισμα Αλιβιζάτου] σχετικά με τη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με την οποία ζητούν την κατάθεση του πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Αχαΐας, Κώστα Μάρκου.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη συστάθηκε 5μελής επιτροπή υπό την προεδρία του ομότιμου καθηγητή ΕΚΠΑ Ν. Αλιβιζάτου για την τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης παρατηρήσεων και πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, που αφορούν στη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττονται από το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον περασμένο Μάιο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε το σχετικό πόρισμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρά το γεγονός όμως ότι το θέμα δημοσιοποιήθηκε από τον ίδιο τον ομότιμο Καθηγητή κ. Αλιβιζάτο εν τούτοις, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης δεν παρέδωσε το πόρισμα στη δημοσιότητα. Έτσι, την 19 Ιουνίου 2020, κατατέθηκε σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφου-πορίσματος Αλιβιζάτου - από σαράντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επί του οποίου, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, έδωσε τη λακωνική απάντηση ότι «εκκρεμεί προς αξιολόγηση» από τον Υπουργό.

Με δεδομένη την κρισιμότητα του θέματος, με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες στο Συνήγορο του Πολίτη για άσκηση δυσανάλογης βίας εκ μέρους αστυνομικών οργάνων, με σκοπό την αποτροπή για το μέλλον περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας, με γνώμονα ότι το ζήτημα της αστυνομικής βίας είναι θεσμικό και προπάντων ζήτημα παιδείας και με κριτήριο ότι η ΑΚΕ των σαράντα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε στο ίδιο το πόρισμα Αλιβιζάτου, αυτούσιο και όχι στα συμπεράσματα και τις αξιολογήσεις των «σοφών» του Υπουργείου ή του ίδιου του Υπουργού, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον Υπουργό να καταθέσει στο Σώμα:

-Το τελικό πόρισμα της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στα χέρια του κ. Υπουργού ήδη από τον περασμένο Μάιο.

-Όλα τα σχετικά σημειώματα διαπιστώσεων, που υποβάλλονταν προς τον κ. Υπουργό εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση κάθε συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων(ΑΚΕ)
Θέμα: «Κατάθεση Πορίσματος Ειδικής Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.»
Δυνάμει της υπ΄αριθμ. πρωτ 1043/21.11.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΓΛ46ΜΤΛΒ-ΔΟ5) απόφασης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη συστάθηκε 5μελής επιτροπή υπό την προεδρία του ομότιμου καθηγητή ΕΚΠΑ Ν. Αλιβιζάτου για την τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης παρατηρήσεων και πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, που αφορούν στη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττονται από το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν μεταξύ άλλων και οι κ. Β. Χρήστου, επίκουρη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του ΕΚΠΑ καθώς και ο Β. Μάλλιος, διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ, εκπρόσωπος του Υπουργείου στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σύμφωνα με τον κ. Αλιβιζάτο, αποστολή της Επιτροπής ήταν η διαπίστωση του αν τα αρμόδια όργανα της ΕΛ.ΑΣ. συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις που κάνει για το θέμα ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναθέσει την έρευνα των ανωτέρω περιστατικών. Τονίζεται ότι η έλλειψη αποτελεσματικότητας κατά τον εσωτερικό έλεγχο της αστυνομίας διασαλεύει την ασφάλεια που πρέπει να αισθάνεται ο πολίτης σε ένα Κράτος Δικαίου.
Τον περασμένο Μάιο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε το σχετικό πόρισμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρά το γεγονός όμως ότι το θέμα δημοσιοποιήθηκε από τον ίδιο τον ομότιμο Καθηγητή κ. Αλιβιζάτο εν τούτοις, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης δεν παρέδωσε το πόρισμα στη δημοσιότητα. Έτσι, την 19 Ιουνίου 2020, κατατέθηκε σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφου-πορίσματος Αλιβιζάτου - από σαράντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επί του οποίου, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, έδωσε τη λακωνική απάντηση ότι «εκκρεμεί προς αξιολόγηση» από τον Υπουργό.
Με δεδομένη την κρισιμότητα του θέματος, με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες στο Συνήγορο του Πολίτη για άσκηση δυσανάλογης βίας εκ μέρους αστυνομικών οργάνων, με σκοπό την αποτροπή για το μέλλον περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας, με γνώμονα ότι το ζήτημα της αστυνομικής βίας είναι θεσμικό και προπάντων ζήτημα παιδείας και με κριτήριο ότι η αίτηση κατάθεσης εγγράφου των σαράντα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε στο ίδιο το πόρισμα Αλιβιζάτου, αυτούσιο και όχι στα συμπεράσματα και τις αξιολογήσεις των «σοφών» του Υπουργείου ή του ίδιου του Υπουργού,
Παρακαλείται εκ νέου ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:
1) Το τελικό πόρισμα της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στα χέρια του κ. Υπουργού ήδη από τον περασμένο Μάιο.

2) Όλα τα σχετικά σημειώματα διαπιστώσεων, που υποβάλλονταν προς τον κ. Υπουργό εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση κάθε συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής.

Οι αιτούντες βουλευτές

Μάρκου Κωνσταντίνος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Μάλαμα Κυριακή
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ