ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/08/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Μεταμόρφωση

Ερώτηση και ΑΚΕ 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη ΜεταμόρφωσηΕρώτηση και ΑΚΕ κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Κ. Ζαχαριάδη βουλευτή του βόρειου τομέα Αθήνας, προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και θέμα την "Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στη Μεταμόρφωση Αττικής"

 

Οι βουλευτές επισημαίνουν στο κείμενό τους ότι η συγκεκριμένη φωτιά δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν σημειωθεί πολλαπλά περιστατικά που συνδέονται με την ανακύκλωση -αποθήκευση πλαστικών.

Εντοπίζουν ως πρόβλημα την απουσία ουσιαστικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις, θέματα που προκύπτουν ως προς την κατάταξη και αδειοδότησή τους, κενά στην τήρηση περιβαλλοντικών όρων και αδυναμία των μέτρων αντιμετώπισης συμβάντων με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και πρόσκληση συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία.

Αναφέρονται στον κώδωνα κινδύνου που έκρουσε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για τις συνέπειες της φωτιάς στη Μεταμόρφωση και καταλήγουν ότι το περιβαλλοντικό πλήγμα γεγονός όπως και οι ανησυχίες και τα ερωτηματικά που προκύπτουν για τη διαχείρισή του και τις επιπτώσεις του, στους πολίτες, το περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα.

 

Ερωτούν λοιπόν τους αρμόδιους υπουργούς, τα ακόλουθα :

 

1) Πρόκειται να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο εγκατάστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης αλλά και αντίστοιχων ομοειδών δραστηριοτήτων;

2) Ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς θα διερευνηθούν και συναξιολογηθούν περαιτέρω αντίστοιχα περιστατικά και σε ποιες προληπτικές δράσεις θα προβείτε για αποτροπή μελλοντικών αντίστοιχων συμβάντων;

3) Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ή άλλες αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες και εάν ναι , ποια είναι τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου;

4) Τι μέτρα απόδοσης πρόκειται να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για να ενταθούν οι συστηματικοί έλεγχοι , στο πλαίσιο πρόληψης και προφύλαξης σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών σε χώρους ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων υλικών;

5) Υπάρχει εξοπλισμός και διαδικασίες μέτρησης και παρακολούθησης των ρυπαντικών ουσιών που απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, των αποθέσεών τους στο έδαφος και της συγκέντρωσής τους στην τροφική αλυσίδα και εν γένει της επίπτωσης των ρύπων στην ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος και γενικά σε αντίστοιχα περιστατικά;

6) Υπάρχει σχέδιο μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων αντίστοιχων περιστατικών όσον αφορά στα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, τις επιπτώσεις από την εκπομπή, μεταφορά και βιοσυσσώρευση επικίνδυνων και τοξικών ρυπαντικών ουσιών; Δόθηκαν μετά την πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση αυτές οι οδηγίες ως προς τους κανόνες προστασίας, τη γενική και ειδική καθαριότητα ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων και εν γένει την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ, τους επαγγελματίες και τον γενικό πληθυσμό και πώς ελέγθηκε η εφαρμογή τους;

7) Υπάρχει σχετικό Πρωτόκολλο δράσης από την Πολιτική Προστασία για αντιμετώπιση αυτού του είδους επεισοδίων ρύπανσης που απειλούν σοβαρά τη δημόσια υγεία, αν όχι τι μέτρα άμεσης απόδοσης προτίθεται να ληφθούν ώστε να συνταχθούν;

8) Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν σε δραστηριότητες διαλογής, αποθήκευσης, προεπεξεργασίας και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα ατυχήματα και η επακόλουθη ρύπανση στο μέλλον;

 

Επίσης, οι βουλευτές αιτούνται την κατάθεση των πορισμάτων των Πυροσβεστικών και υπολοίπων ανακριτικών αρχών σχετικά με τα αίτια της εν λόγω πυρκαγιάς.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.Αθήνα, 28  Αυγούστου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εσωτερικών
Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στη Μεταμόρφωση Αττικής »

Η φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στη Μεταμόρφωση Αττικής, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς από την αρχή του χρόνου είναι πολλαπλά τα περιστατικά που σημειώνονται στη χώρα και συνδέονται με την ανακύκλωση – αποθήκευση πλαστικών. Η απουσία ουσιαστικών ελέγχων στις εν λόγω εγκαταστάσεις ,νέα ζητήματα που προκύπτουν ως προς την κατάταξη και αδειοδότησή τους, αρκετές φορές η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε αυτές αλλά και η αδυναμία μέτρων αντιμετώπισης συμβάντων έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη πρόκληση συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία.

Η εν λόγω πυρκαγιά στη Μεταμόρφωση φόρτισε την ατμόσφαιρα με ρύπους προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια υγεία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου , τονίζοντας ότι το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε περιέχει εξαιρετικά καρκινογόνες ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το περιβαλλοντικό πλήγμα είναι γεγονός, όπως οι ανησυχίες και τα ερωτηματικά που προκύπτουν για τη διαχείρισή του και τις επιπτώσεις του, στους πολίτες, το περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Πρόκειται να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο εγκατάστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης αλλά και αντίστοιχων ομοειδών δραστηριοτήτων;

2) Ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς θα διερευνηθούν και συναξιολογηθούν περαιτέρω αντίστοιχα περιστατικά και σε ποιες προληπτικές δράσεις θα προβείτε για αποτροπή μελλοντικών αντίστοιχων συμβάντων;

3) Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ή άλλες αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες και εάν ναι , ποια είναι τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου;

4) Τι μέτρα απόδοσης πρόκειται να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για να ενταθούν οι συστηματικοί έλεγχοι , στο πλαίσιο πρόληψης και προφύλαξης σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών σε χώρους ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων υλικών;

5) Υπάρχει εξοπλισμός και διαδικασίες μέτρησης και παρακολούθησης των ρυπαντικών ουσιών που απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, των αποθέσεών τους στο έδαφος και της συγκέντρωσής τους στην τροφική αλυσίδα και εν γένει της επίπτωσης των ρύπων στην ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος και γενικά σε αντίστοιχα περιστατικά;

6) Υπάρχει σχέδιο μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων αντίστοιχων περιστατικών όσον αφορά στα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, τις επιπτώσεις από την εκπομπή, μεταφορά και βιοσυσσώρευση επικίνδυνων και τοξικών ρυπαντικών ουσιών; Δόθηκαν μετά την πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση αυτές οι οδηγίες ως προς τους κανόνες προστασίας, τη γενική και ειδική καθαριότητα ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων και εν γένει την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ, τους επαγγελματίες και τον γενικό πληθυσμό και πώς ελέγθηκε η εφαρμογή τους;

7) Υπάρχει σχετικό Πρωτόκολλο δράσης από την Πολιτική Προστασία για αντιμετώπιση αυτού του είδους επεισοδίων ρύπανσης που απειλούν σοβαρά τη δημόσια υγεία, αν όχι τι μέτρα άμεσης απόδοσης προτίθεται να ληφθούν ώστε να συνταχθούν;

8) Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν σε δραστηριότητες διαλογής, αποθήκευσης, προεπεξεργασίας και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα ατυχήματα και η επακόλουθη ρύπανση στο μέλλον;

Επίσης αιτούμεθα την κατάθεση των πορισμάτων των Πυροσβεστικών και υπολοίπων ανακριτικών αρχών σχετικά με τα αίτια της εν λόγω πυρκαγιάς.


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Ζαχαριάδης Κώστας
Καφαντάρη Χαρά
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαχριστόπουλος Θανάσης
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ