ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

28/08/2020

Ερώτηση 37 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αιφνίδια μεταβολή στην προστασία α΄ κατοικίας, εκατοντάδες αιτήσεις στον αέρα

Ερώτηση 37 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αιφνίδια μεταβολή στην προστασία α΄ κατοικίας, εκατοντάδες αιτήσεις στον αέραΕρώτηση 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της βουλευτού Πιερίας Μ. Σκούφα, προς τους υπουργούς Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης και θέμα την "Αιφνιδιαστική μεταβολή όρων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας"

Οι βουλευτές στο κείμενό τους επισημαίνουν την αιφνίδια μεταβολή στους όρους λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της α κατοικίας. Τη χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτη μεθόδευση που έχει ως αποτέλεσμα εκκρεμείς και ελλιπείς αιτήσεις εκατοντάδων αιτουμένων βρέθηκαν και βρίσκονται στον αέρα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: Για την χρήση των δυνατοτήτων (συμπληρώσεων και διορθώσεων), η πλατφόρμα αυτοματοποιημένα όριζε ημερομηνίες ολοκλήρωσης της αίτησης κατά πολύ απώτερες της 31.07.2020. Ωστόσο, πλήθος αιτούντων και πληρεξουσίων Δικηγόρων, μόνο λίγες ημέρες πριν την 31.07.2020 βρέθηκαν προ της δυσάρεστης έκπληξης να ειδοποιούνται ηλεκτρονικά ότι οι εξατομικευμένες καταληκτικές ημερομηνίες για τις συμπληρώσεις και διορθώσεις των αιτήσεών τους είχαν προκρούστια και αιφνιδιαστικά συντομευθεί στην 31.07.2020.

Επειδή η Διοίκηση υποχρεούται στην παροχή ευλόγου χρόνου προς τον Διοικούμενο προκειμένου αυτός να μπορεί ρεαλιστικά να ανταποκριθεί σε όποιες υποχρεώσεις του επιβάλλονται.

Επειδή η παραπάνω περιγραφείσα αιφνίδια μονομερής συντόμευση της προθεσμίας συμπλήρωσης και διόρθωσης των αιτήσεων του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας είναι καταφανώς αντίθετη προς τις νομολογιακά καθιερωθείσες, πάγιες αρχές της «χρηστής διοίκησης» και «της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων» και συνιστά μια απαράδεκτη, κρατική εξαπάτησή τους.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο συντομεύθηκαν οι εξατομικευμένες κάθε αίτησης του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 προθεσμίες σε μια, οριζόντια, της 31.07.2020;

2. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό αιφνιδιαστικά, κατά παράβαση κάθε διοικητικής νομιμότητας;

3. Δεδομένου ότι πλείστα τα συναρμόδια υπουργεία, με πρωτοβουλία τίνος ή ποιας τυχόν Αρχής συνέβη ο καταχρηστικός και παράνομος αυτός διοικητικός αιφνιδιασμός;

4. Πώς προτίθενται να διορθώσουν την έκνομη κατάσταση που δημιούργησαν;

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δικαιοσύνης


Θέμα: Αιφνιδιαστική μεταβολή όρων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας


Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52) «περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία» στο Μέρος Ζ’ (άρθρα 68-84), δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της «πρώτης» (άλλως, «κύριας» ή «Α’») κατοικίας και ειδικότερα έθεσε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάθε φυσικό πρόσωπο, με ή δίχως πτωχευτική́ ικανότητα, δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση συγκεκριμένων οφειλών του, προκειμένου να προστατεύσει την ως άνω κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση (πλειστηριασμό).

Κατά το άρθρο 72 του ως άνω νόμου, οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ζ’ Μέρος, με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, διεξάγονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, όπου ο εκάστοτε δανειολήπτης είχε την δυνατότητα μέχρι την 31.07.2020 να εισέλθει με τους κωδικούς του από το taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών και τη διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Η πλατφόρμα αυτή αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) και φιλοξενείται ειδικότερα στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) συστήθηκε επίσης επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, με το ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) και υπάγεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), το οποίο αποτελείται σήμερα από τους Υπουργούς (κατά σειρά τάξης, ΦΕΚ Β’48/2020) Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Δικαιοσύνης και εφαρμόζει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της υπερχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνονται γενικότερα τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες («κόκκινα δάνεια»), δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κλπ), ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και λοιπούς ιδιώτες (προμηθευτές, εργαζόμενους).

Η είσοδος κάθε αιτούντος την προστασία του Μέρους Ζ’ του ν. 4605/2019 στην πλατφόρμα πραγματοποιούνταν, ως αναφέρθηκε, με την υποβολή των κωδικών taxisnet του αιτούντος, όπου βρίσκονταν ήδη συμπληρωμένα από το σύστημα κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία του και ο αιτών συμπλήρωνε επιπλέον τον ΑΜΚΑ του, καθώς και τα στοιχεία του πληρεξουσίου Δικηγόρου του που θα χειριζόταν την υπόθεση. Με τα βασικά αυτά στοιχεία δημιουργούνταν η «Αίτηση», λάμβανε αριθμό καταχώρισης, φαινόταν στο σύστημα ως «ενεργή» και ότι βρίσκεται πλέον στο στάδιο «άντλησης στοιχείων», όπου κατά τις επόμενες 20-25 ημέρες τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν την υποχρέωση να «φορτώσουν» στο σύστημα όλα τα στοιχεία των οφειλών του χρήστη, τις εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, την κατ’ αυτά αξία του ακινήτου, ενώ παράλληλα από την ΑΑΔΕ αντλούνταν αυτόματα το εισόδημα, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, τυχόν οχήματα κ.ά. Κατά το στάδιο αυτό, ο αιτών δεν είχε την δυνατότητα να παρέμβει και να επεξεργαστεί στοιχεία της αίτησής του. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που το ίδιο το σύστημα όριζε για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, το σύστημα άνοιγε και πάλι για περίπου ακόμη 2-3 μήνες, προκειμένου και η αίτηση να συμπληρωθεί περαιτέρω από τον αιτούντα με στοιχεία, όπως η από την δική του οπτική γωνία έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή για την αξία του ακινήτου, η αξία τυχόν επιβατικού ιδιωτικής χρήσης οχήματος, αντιστοίχιση της εμπράγματης ασφάλειας με την κύρια κατοικία, φύλλα υπολογισμού αξίας για την συνολική ακίνητη περιουσία και τυχόν παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις ή άλλα κατά την κρίση του αιτούντος επιπλέον δικαιολογητικά, αλλά και να καλύψει με δική του μέριμνα τις τυχόν ελλείψεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν είχαν φορτώσει τα παραπάνω στοιχεία που είχαν υποχρέωση, ή να τα διορθώσει από τυχόν λάθη, προκειμένου η αίτησή του να είναι πλήρης και ορθή. Για την χρήση αυτών των δυνατοτήτων (συμπληρώσεων και διορθώσεων), η πλατφόρμα αυτοματοποιημένα όριζε ημερομηνίες ολοκλήρωσης της αίτησης κατά πολύ απώτερες της 31.07.2020. Ωστόσο, πλήθος αιτούντων και πληρεξουσίων Δικηγόρων, μόνο λίγες ημέρες πριν την 31.07.2020 βρέθηκαν προ της δυσάρεστης έκπληξης να ειδοποιούνται ηλεκτρονικά ότι οι εξατομικευμένες καταληκτικές ημερομηνίες για τις συμπληρώσεις και διορθώσεις των αιτήσεών τους είχαν προκρούστια και αιφνιδιαστικά συντομευθεί στην 31.07.2020. Με τη απαράδεκτη αυτή μεθόδευση, εκκρεμείς και ελλιπείς αιτήσεις εκατοντάδων διοικουμένων βρέθηκαν και βρίσκονται «στον αέρα».

Επειδή η Διοίκηση υποχρεούται στην παροχή ευλόγου χρόνου προς τον Διοικούμενο προκειμένου αυτός να μπορεί ρεαλιστικά να ανταποκριθεί σε όποιες υποχρεώσεις του επιβάλλονται.

Επειδή η παραπάνω περιγραφείσα αιφνίδια μονομερής συντόμευση της προθεσμίας συμπλήρωσης και διόρθωσης των αιτήσεων του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας είναι καταφανώς αντίθετη προς τις νομολογιακά καθιερωθείσες, πάγιες αρχές της «χρηστής διοίκησης» και «της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων» και συνιστά μια απαράδεκτη, κρατική εξαπάτησή τους.


Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο συντομεύθηκαν οι εξατομικευμένες κάθε αίτησης του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 προθεσμίες σε μια, οριζόντια, της 31.07.2020;

2. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό αιφνιδιαστικά, κατά παράβαση κάθε διοικητικής νομιμότητας;

3. Δεδομένου ότι πλείστα τα συναρμόδια υπουργεία, με πρωτοβουλία τίνος ή ποιας τυχόν Αρχής συνέβη ο καταχρηστικός και παράνομος αυτός διοικητικός αιφνιδιασμός;

4. Πώς προτίθενται να διορθώσουν την έκνομη κατάσταση που δημιούργησαν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές


Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Λάππας Σπυρίδων

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αυγέρη Θεοδώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κασιμάτη Ειρήνη

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ