ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/09/2020

Ερώτηση 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υποδομών και θέμα: «Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης και σε νησιά άνω των 280 μόνιμων κατοίκων»

Ερώτηση 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υποδομών και θέμα: «Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης και σε νησιά άνω των 280 μόνιμων κατοίκων»Με την υπ’ Αριθ. Οικ. Α-76222/5119 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 243/02.02.2017), καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες μπορεί να δίνεται το δικαίωμα ταξινόμησης και κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων. Ειδικότερα, επιτρέπεται η ταξινόμηση και η θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων και στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών:

α. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/09-10-2001 (Β 1397) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αριθ. Π3α/Γ.Π.οικ.60428/24-06-2003 (Β 875) και Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/Γ Ποικ. 10800/526 (Β 965) υπουργικές αποφάσεις.

β. Επαγγελματικών εργαστηρίων που έχουν ως είδος δραστηριότητας την πρωτογενή παραγωγή ή / και τη μεταποίησή της, όπως κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιία, κ.λπ. και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 280 κατοίκους.

 

Σε πολλά νησιά άνω των 280 μόνιμων κατοίκων και συγκεκριμένα στην Κρήτη, δραστηριοποιούνται συσκευαστήρια, εξαγωγικές- εμπορικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, φυτώρια και μεγάλες θερμοκηπιακές μονάδες που απασχολούν πάνω από 10 εργαζομένους.

Πολλοί από τους παραπάνω επαγγελματίες, στα πλαίσια της αποφυγής των επικίνδυνων τρόπων μεταφοράς των εργαζομένων (σε κλούβες και αγροτικά με τέντες στις καρότσες), όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα να καταγράφονται δεκάδες ατυχήματα και δυστυχήματα εργαζομένων κατά τη μετακίνηση από και προς την εργασία, εξοπλίστηκαν με μικρά ή μεγάλα λεωφορεία για την ασφαλή μεταφορά του προσωπικού τους.

Δυστυχώς, ο περιορισμός ότι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις πρέπει να εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 280 κατοίκους, καθιστά αδύνατη την αδειοδότηση για την χρήση των παραπάνω οχημάτων.

Επειδή:

η οικονομική κρίση έπληξε βαθιά τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και τον τουρισμό, ιδίως στη νησιωτική Ελλάδα. Η δε Κρήτη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

οι μεν οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά, οι δε επαγγελματίες σε αυτές τις περιοχές προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται.

η ασφαλής μετακίνηση των εργαζομένων πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται, στα πλαίσια στήριξης της επιχειρηματικότητας στη νησιωτική Ελλάδα, και με βάση το δεδομένο ότι λόγω και της κρίσης του κορωνοϊού οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει προς το δυσμενέστερο, να διευκολύνει την ταξινόμηση θέσης και κυκλοφορίας Λ.Ι.Χ. και συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως του πληθυσμού των μόνιμων κατοίκων τους;

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης και σε νησιά άνω των 280 μόνιμων κατοίκων»

Με την υπ’ Αριθ. Οικ. Α-76222/5119 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 243/02.02.2017), καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες μπορεί να δίνεται το δικαίωμα ταξινόμησης και κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η ταξινόμηση και η θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων και στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών:

α. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/09-10-2001 (Β 1397) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αριθ. Π3α/Γ.Π.οικ.60428/24-06-2003 (Β 875) και Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/Γ Ποικ. 10800/526 (Β 965) υπουργικές αποφάσεις.

β. Επαγγελματικών εργαστηρίων που έχουν ως είδος δραστηριότητας την πρωτογενή παραγωγή ή / και τη μεταποίησή της, όπως κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιία, κ.λπ. και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 280 κατοίκους.

Σε πολλά νησιά άνω των 280 μόνιμων κατοίκων και συγκεκριμένα στην Κρήτη, δραστηριοποιούνται συσκευαστήρια, εξαγωγικές- εμπορικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, φυτώρια και μεγάλες θερμοκηπιακές μονάδες που απασχολούν πάνω από 10 εργαζομένους.

Πολλοί από τους παραπάνω επαγγελματίες, στα πλαίσια της αποφυγής των επικίνδυνων τρόπων μεταφοράς των εργαζομένων (σε κλούβες και αγροτικά με τέντες στις καρότσες), όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα να καταγράφονται δεκάδες ατυχήματα και δυστυχήματα εργαζομένων κατά τη μετακίνηση από και προς την εργασία, εξοπλίστηκαν με μικρά ή μεγάλα λεωφορεία για την ασφαλή μεταφορά του προσωπικού τους.

Δυστυχώς, ο περιορισμός ότι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις πρέπει να εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 280 κατοίκους, καθιστά αδύνατη την αδειοδότηση για την χρήση των παραπάνω οχημάτων.

Επειδή, η οικονομική κρίση έπληξε βαθιά τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και τον τουρισμό, ιδίως στη νησιωτική Ελλάδα. Η δε Κρήτη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
Επειδή, οι μεν οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά, οι δε επαγγελματίες σε αυτές τις περιοχές προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται.

Επειδή, η ασφαλής μετακίνηση των εργαζομένων πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται, στα πλαίσια στήριξης της επιχειρηματικότητας στη νησιωτική Ελλάδα, και με βάση το δεδομένο ότι λόγω και της κρίσης του κορωνοϊού οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει προς το δυσμενέστερο, να διευκολύνει την ταξινόμηση θέσης και κυκλοφορίας Λ.Ι.Χ. και συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως του πληθυσμού των μόνιμων κατοίκων τους;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ