ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/09/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: «Αντιμετώπιση του ιού της καστανής ρυτίδωσης σε τομάτες και πιπεριές»

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ:  «Αντιμετώπιση του ιού της καστανής ρυτίδωσης σε τομάτες και πιπεριές»Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και θέμα της την αντιμετώπιση του ιού της καστανής ρυτίδωσης σε τομάτες και πιπεριές.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

- Οι ειδικοί επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο της εξάπλωσης του ιού της καστανής ρυτίδωσης (ToBRFV), που έχει εμφανιστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας,

- αποτέλεσμα του η μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση και τελικά τη μείωση της παραγωγής, η οποία εκτιμάται στο 30 έως 70%.

- Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μόνιμη Επιτροπή Υγείας των Φυτών το 2019 έλαβε απόφαση για επίσημα μέτρα µε σκοπό την αποφυγή της εισόδου και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού ToBRFV Βασικά σημεία της απόφασης αποτελούν:

• η υποχρέωση των Κρατών µελών για την πραγματοποίηση ετήσιων επισκοπήσεων στην επικράτεια τους για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας,

• η υποχρέωση των διακινούμενων φυτών και σπόρων τομάτας και πιπεριάς να συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και να ελέγχονται και για τον ToBRFV,

• η υποχρέωση των εισαγόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυτών και σπόρων τομάτας και πιπεριάς να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που να καλύπτει τις απαιτήσεις τις Ένωσης και για τον ιό ToBRFV.

Ρωτούν, λοιπόν, τον Υπουργό:

1. Έχουν ληφθεί, από το αρμόδιο Υπουργείο, ουσιαστικά μέτρα πρόληψης αλλά και αποφυγής της διασποράς του ιού, δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές τόσο στον οικονομικό, όσο και παραγωγικό τομέα;

2. Εφόσον απαιτείται, γιατί δεν έχει γίνει ενσωμάτωση της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/1615 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεµβρίου 2019, στο ΠΔ 365/2002;

3. Προτίθεται να δημιουργήσει ειδικό κλιμάκιο στις κατά τόπους ΔΑΟΚ για να γίνουν έλεγχος καταλληλότητας εδάφους και έλεγχος των φυταρίων που θα χρησιμοποιηθούν για φύτεψη, αλλά και παρακολούθηση της παραγωγής σε όλα της τα στάδια;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Αντιμετώπιση του ιού της καστανής ρυτίδωσης σε τομάτες και πιπεριές»

Ενόψει της έναρξης της νέας καλλιεργητικής περιόδου των κηπευτικών υπό κάλυψη, οι ειδικοί επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο της εξάπλωσης του ιού της καστανής ρυτίδωσης (ToBRFV), που έχει εμφανιστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, τους τελευταίους μήνες, μεταξύ αυτών και η Κρήτη και πλήττει τις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς.
Ο ιός αναγνωρίζεται από συγκεκριμένες παραμορφώσεις τόσο στα φύλλα, όσο και στους καρπούς πιπεριάς και τομάτας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση και τελικά τη μείωση της παραγωγής, η οποία εκτιμάται στο 30 έως 70%. Ο ιός αυτός περιλαμβάνεται στη λίστα επιφυλακής (alert list) του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (EPPO) και η παρουσία του διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στη Γερμανία και Ιταλία το 2018. Αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο μεγάλης σημασίας κυρίως για την καλλιέργεια της τομάτας και της πιπεριάς και µμεταδίδεται µε την επαφή (μολυσμένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό σε φυτό), το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό και πιθανόν µε τον μολυσμένο σπόρο. Οι βοµβίνοι (Bombus terrestris) μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό κατά την επικονίαση των φυτών.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μόνιμη Επιτροπή Υγείας των Φυτών [Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee)] κατά τη συνεδρίαση της, τον Ιούλιο του 2019, έλαβε Απόφαση για επίσημα μέτρα µε σκοπό την αποφυγή της εισόδου και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού ToBRFV στον Ενωσιακό χώρο. Η συγκεκριμένη Απόφαση τέθηκε σε ισχύ από 01.11.2019. Βασικά σημεία της απόφασης αποτελούν:
• η υποχρέωση των Κρατών µελών για την πραγματοποίηση ετήσιων επισκοπήσεων στην επικράτεια τους για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας,
• η υποχρέωση των διακινούμενων φυτών και σπόρων τομάτας και πιπεριάς να συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και να ελέγχονται και για τον ToBRFV,
• η υποχρέωση των εισαγόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυτών και σπόρων τομάτας και πιπεριάς να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που να καλύπτει τις απαιτήσεις τις Ένωσης και για τον ιό ToBRFV.
Επιπλέον στο ΠΔ 365/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο αναφέρεται στα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, δεν έχει περιληφθεί η Εκτελεστική Απόφαση 2019/1615 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεµβρίου 2019 «σχετικά µε τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV)».
Επειδή, σε μία περίοδο, κατά την οποία, λόγω πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στη διάθεση των κηπευτικών Κρήτης το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να καταλήξουν στη χωματερή, οφείλουμε να στηρίξουμε τους παραγωγούς.
Επειδή, όλο και περισσότεροι παραγωγοί εγκαταλείπουν την καλλιέργεια της τομάτας, με αποτέλεσμα την αύξηση εισαγωγών αλλά και της τιμής της για τον καταναλωτή.
Επειδή, δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά, αλλά μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού, που πρέπει να τηρηθούν από τους ίδιους τους καλλιεργητές για να περιοριστούν οι απώλειες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχουν ληφθεί, από το αρμόδιο Υπουργείο, ουσιαστικά μέτρα πρόληψης αλλά και αποφυγής της διασποράς του ιού, δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές τόσο στον οικονομικό, όσο και παραγωγικό τομέα;

2. Εφόσον απαιτείται, γιατί δεν έχει γίνει ενσωμάτωση της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/1615 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεµβρίου 2019, στο ΠΔ 365/2002;

3. Προτίθεται να δημιουργήσει ειδικό κλιμάκιο στις κατά τόπους ΔΑΟΚ για να γίνουν έλεγχος καταλληλότητας εδάφους και έλεγχος των φυταρίων που θα χρησιμοποιηθούν για φύτεψη, αλλά και παρακολούθηση της παραγωγής σε όλα της τα στάδια;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Βαρδάκης Σωκράτης


Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Γκιόλας Ιωάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μάλαμα Κυριακή

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Χαρίτσης ΑλέξηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ