ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/09/2020

Ερώτηση 21 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Καταβολή αποζημιώσεων σε κατοίκους εγγύς κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Ερώτηση 21 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Καταβολή αποζημιώσεων σε κατοίκους εγγύς κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστώνΤην καταβολή αποζημιώσεων σε κατοίκους εγγύς κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών ζητούν, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Με την ερώτηση με αριθμό 1207 που κατέθεσαν στις 11/10/2019 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαινόταν η ανάγκη καταβολής αποζημιώσεων προς τους κατοίκους πέριξ του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της ΒΙΑΛ που βρίσκεται στην εγγύς της κοινότητας Χαλκειούς στη Χίο. Η ανάγκη αυτή είχε καταστεί ήδη επιτακτική, λόγω της ραγδαίας αύξησης των διαμενόντων αιτούντων άσυλο εντός αλλά και πέριξ του ΚΥΤ, εξέλιξη που είχε ως συνέπεια την πρόκληση ζημιών σε οικίες και αγροτεμάχια κατοίκων, ιδιοκτητών και ασκούντων αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή.
Στην – τυπική και λακωνική – απάντησή του στην ανωτέρω ερώτηση ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός σημείωνε πως «εκδηλώνονται όλες οι επιβαλλόμενες, για το σκοπό αυτό ενέργειες» από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Παρότι με την παράγραφο 4 του άρθρου 195 του Ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27/Α΄/7-2-20) προβλέφθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας και παρότι δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί στη «δέσμευση» σχετικού κονδυλίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ουδεμία αποζημίωση έχει καταβληθεί έως σήμερα. Σημειώνεται, δε, ότι οι αποζημιώσεις αυτές φαίνεται να αφορούν μόνο το έτος 2019 και όχι και το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Επιπροσθέτως, με το ίδιο άρθρο 195 του Ν. 4662/20 θεσμοθετήθηκε η ανά τρίμηνο καταβολή τελών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς Δήμους που λειτουργούν «μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών» για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Όμως, παρά την παρέλευση της προσδιορισθείσας στο νόμο προθεσμίας 20 ημερών, δεν έχει ακόμα αποδοθεί το τέλος στους δικαιούχους Δήμους για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά είναι απολύτως αναγκαία στους Δήμους, ιδίως σε εκείνους όπου λειτουργούν δομές με μεγάλο πληθυσμό αιτούντων άσυλο, όπως είναι οι Δήμοι των πέντε νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον Υπουργό:

-Πότε θα καταβάλει το Υπουργείο τις αποζημιώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για ζημιές που υπέστησαν συνεπεία της γειτνίασης των ιδιοκτησιών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους με δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών;
-Ποια είναι η ακριβής κατανομή αυτών των αποζημιώσεων ανά Δήμο;
-Προβλέπονται αποζημιώσεις φυσικών και νομικών προσώπων για τυχόν ζημιές που έχουν λάβει χώρα εντός του 2020;
-Πότε θα καταβάλει το Υπουργείο το ενιαίο τέλος του Β΄ τριμήνου του 2020 προς τους Δήμους που λειτουργούν δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών;

Αναλυτικά η Ερώτηση:

Προς τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων σε κατοίκους εγγύς κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Με την ερώτηση με αριθμό 1207 που κατέθεσαν στις 11/10/2019 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαινόταν η ανάγκη καταβολής αποζημιώσεων προς τους κατοίκους πέριξ του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της ΒΙΑΛ που βρίσκεται στην εγγύς της κοινότητας Χαλκειούς στη Χίο. Η ανάγκη αυτή είχε καταστεί ήδη επιτακτική, λόγω της ραγδαίας αύξησης των διαμενόντων αιτούντων άσυλο εντός αλλά και πέριξ του ΚΥΤ, εξέλιξη που είχε ως συνέπεια την πρόκληση ζημιών σε οικίες και αγροτεμάχια κατοίκων, ιδιοκτητών και ασκούντων αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή.
Στην – τυπική και λακωνική – απάντησή του στην ανωτέρω ερώτηση ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός σημείωνε πως «εκδηλώνονται όλες οι επιβαλλόμενες, για το σκοπό αυτό ενέργειες» από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Παρότι με την παράγραφο 4 του άρθρου 195 του Ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27/Α΄/7-2-20) προβλέφθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας και παρότι δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί στη «δέσμευση» σχετικού κονδυλίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ουδεμία αποζημίωση έχει καταβληθεί έως σήμερα. Σημειώνεται, δε, ότι οι αποζημιώσεις αυτές φαίνεται να αφορούν μόνο το έτος 2019 και όχι και το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Επιπροσθέτως, με το ίδιο άρθρο 195 του Ν. 4662/20 θεσμοθετήθηκε η ανά τρίμηνο καταβολή τελών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς Δήμους που λειτουργούν «μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών» για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Όμως, παρά την παρέλευση της προσδιορισθείσας στο νόμο προθεσμίας 20 ημερών, δεν έχει ακόμα αποδοθεί το τέλος στους δικαιούχους Δήμους για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά είναι απολύτως αναγκαία στους Δήμους, ιδίως σε εκείνους όπου λειτουργούν δομές με μεγάλο πληθυσμό αιτούντων άσυλο, όπως είναι οι Δήμοι των πέντε νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Πότε θα καταβάλει το Υπουργείο τις αποζημιώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για ζημιές που υπέστησαν συνεπεία της γειτνίασης των ιδιοκτησιών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους με δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών;
2.    Ποια είναι η ακριβής κατανομή αυτών των αποζημιώσεων ανά Δήμο;
3.    Προβλέπονται αποζημιώσεις φυσικών και νομικών προσώπων για τυχόν ζημιές που έχουν λάβει χώρα εντός του 2020;
4.    Πότε θα καταβάλει το Υπουργείο το ενιαίο τέλος του Β΄ τριμήνου του 2020 προς τους Δήμους που λειτουργούν δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών;


    Οι ερωτώντες βουλευτές    
Μιχαηλίδης Ανδρέας

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Βαρδάκης Σωκράτης

Βίτσας Δημήτριος

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Ξανθός Ανδρέας

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πουλού Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Χρηστίδου Ραλλία

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γεώργιος
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ