ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/09/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας: "Παραχώρηση των κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα στον Δήμο Ρόδου"

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας:Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν 2 βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Δωδεκανήσου Νεκτάριου Σαντορινιού και θέμα της την παραχώρηση των κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα στον Δήμο Ρόδου.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

Ο Δήμος Ρόδου είχε από το 2011, εκκινήσει ενέργειες για την παραχώρηση στη Δημοτική Αρχή των Κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα, που βρίσκονται στο νησί και ανήκουν στην κυριότητα του ερωτώμενου Υπουργείου.

Αναλυτικότερα, το αρχικό αίτημα του Δήμου είχε σαν σκοπό του την πρόθεση για παραχώρηση αυτών σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμών αγροτών - παραγωγών, σε νέους αγρότες και σε ανέργους της περιοχής, αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών.

Κατόπιν αυτού, το 2012 η τότε ηγεσία του Υπουργείου, εξέδωσε σχετική απόφαση για τη «Δωρεάν παραχώρηση του κτήματος Βάρης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ρόδου στον Δήμο Ρόδου» (Αριθμ. Αποφ. 676/29067/12-3-2012).

η παραχώρηση δεν πραγματοποιήθηκε τελικώς.

Οι προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών του νησιού, για όλο το μετέπειτα διάστημα. Δυστυχώς, λόγω των γνωστών πολιτικών εξελίξεων, η παραπάνω παραχώρηση δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί κατά τη θητεία της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Τον Μάρτιο του 2020 κατατέθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυο νέες προτάσεις παραχώρησης των αγροκτημάτων Βάρη και Κάτω Καλαμώνα (5/12449/9-3-2020 και 5/12447/9-3-2020), συνοδευόμενες από ολοκληρωμένα σχέδια αξιοποίησης, ζητώντας την παραχώρηση της χρήσης τους για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 10 έτη, σύμφωνα με το Νόμο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1. Σε τι στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του σχετικού αιτήματος του Δήμου Ρόδου για παραχώρηση σε αυτόν των Κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα;

2. Τι προθέσεις έχει το Υπουργείο σε σχέση με την τελική έγκριση του αιτήματος του Δήμου Ρόδου;

3. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, σε συνέχεια των εκδηλωμένων θετικών προθέσεων των προκατόχων της, αντιλαμβάνεται την μεγάλη κοινωνική ωφέλεια που η εν λόγω παραχώρηση πρόκειται να επιφέρει στο Δήμο Ρόδου και πώς προτίθεται να συμβάλει στην υλοποίηση του αιτήματος;

 

*Επισυνάπτεται η Ερώτηση.

Περιοχή συνημμένων

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Παραχώρηση κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα στον Δήμο Ρόδου»
Ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο της προσπάθειας εμπλουτισμού των δημοτικών ή και παραχωρημένων σε αυτόν εκτάσεων, και με σκοπό την αξιοποίησή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, είχε ήδη, από το 2011, εκκινήσει ενέργειες για την παραχώρηση στη Δημοτική Αρχή των Κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα, που βρίσκονται στο νησί και ανήκουν στην κυριότητα του ερωτώμενου Υπουργείου.
Αναλυτικότερα, το αρχικό αίτημα του Δήμου για παραχώρηση των εκτάσεων κατατέθηκε προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Νοέμβριο του 2011 και σαν σκοπός του αιτήματος οριζόταν η πρόθεση για εκ νέου παραχώρηση αυτών σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμών αγροτών - παραγωγών, σε νέους αγρότες και σε ανέργους της περιοχής, αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Κατόπιν αυτού, το 2012 η τότε ηγεσία του Υπουργείου, εξέδωσε σχετική απόφαση για τη «Δωρεάν παραχώρηση του κτήματος Βάρης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ρόδου στον Δήμο Ρόδου» (Αριθμ. Αποφ. 676/29067/12-3-2012).
Δυστυχώς όμως, παρά την ειλημμένη απόφαση του Υπουργού, η παραχώρηση δεν πραγματοποιήθηκε τελικώς, με αποτέλεσμα, ο αρχικός σκοπός του Δήμου για παραχώρηση στους δημότες προς αγροτική χρήση των εκτάσεων Βάρης και Καλαμώνα, να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Οι προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών του νησιού, για όλο το μετέπειτα διάστημα, συνεχίστηκαν σταθερά και επισταμένα, και περιελάμβαναν την συνεργασία με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ώστε να απέχει της διαχείρισης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των κτημάτων, την επαφή με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και την κατάθεση σχεδίων αξιοποίησης - συνοδευόμενα από τοπογραφικά διαγράμματα.
Μάλιστα κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Κυβέρνησης σχετική συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί και με αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου συζητήθηκαν οι προθέσεις του Δήμου για χρήση των εκτάσεων αυτών, προς χάριν της τοπικής κοινωνίας καθώς και οι επιπλέον γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που έπρεπε να επιλυθούν. Δυστυχώς, λόγω των γνωστών πολιτικών εξελίξεων, η παραπάνω παραχώρηση δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί κατά τη θητεία της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Εντούτοις, οι αδιάκοπες και χρόνιες ενέργειες του Δήμου Ρόδου κατέληξαν τελικά στο να κατατεθούν, εκ μέρους του, τον Μάρτιο του 2020 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυο νέες προτάσεις παραχώρησης των αγροκτημάτων Βάρη και Κάτω Καλαμώνα (5/12449/9-3-2020 και 5/12447/9-3-2020), συνοδευόμενες από ολοκληρωμένα σχέδια αξιοποίησης, ζητώντας την παραχώρηση της χρήσης τους για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 10 έτη, σύμφωνα με το Νόμο.
Παρά όμως τη στοιχειοθετημένη αυτή και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση, ο Δήμος Ρόδου ακόμη δεν έχει λάβει απάντηση.
Επειδή, το Κράτος οφείλει και πρέπει να έχει συνέχεια,
Επειδή, ο σκοπός του αιτήματος του Δήμου Ρόδου έχει σαφή κοινωφελή και κοινωνικό χαρακτήρα,
Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα και να στηρίζει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των νησιωτικών Δήμων για ενίσχυση της τοπικής τους ανάπτυξης,
Επειδή, οι συγκριμένες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και υφίστανται συνεχείς βανδαλισμούς και καταστροφές,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
1. Σε τι στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του σχετικού αιτήματος του Δήμου Ρόδου για παραχώρηση σε αυτόν των Κτημάτων Βάρης και Κάτω Καλαμώνα;
2. Τι προθέσεις έχει το Υπουργείο σε σχέση με την τελική έγκριση του αιτήματος του Δήμου Ρόδου;
3. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, σε συνέχεια των εκδηλωμένων θετικών προθέσεων των προκατόχων της, αντιλαμβάνεται την μεγάλη κοινωνική ωφέλεια που η εν λόγω παραχώρηση πρόκειται να επιφέρει στο Δήμο Ρόδου και πώς προτίθεται να συμβάλει στην υλοποίηση του αιτήματος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σαντορινιός Νεκτάριος

Αραχωβίτης ΣταύροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ