ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/09/2020

Ερώτηση 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις μονοπωλιακές προδιαγραφές στα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης

Ερώτηση 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις μονοπωλιακές προδιαγραφές στα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισηςΤις μονοπωλιακές προδιαγραφές στα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης καταγγέλλουν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Παιδείας και Εργασίας 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστου Γιαννούλη.

Σύμφωνα με το πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, στις 27.7.2020 με αριθμ. πρωτ. 79732, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι στο κατ’ ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό, το προσωπικό το οποίο συνολικά θα πρέπει να απασχολείται, πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) σε περίπτωση ύπαρξης μίας δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) ΕΜΕ ανά παράρτημα.

Με βάση αυτή την προδιαγραφή ένα μεγάλος αριθμός από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 και σχεδόν όλα τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1,  δεν θα μπορούν να αναλάβουν προγράμματα εκπαίδευσης, γιατί μέχρι τώρα λειτουργούσαν με δύο Ετήσιες Μονάδες Εργαζομένων.

Η αιφνίδια αυτή αύξηση των Ετήσιων Μονάδων Εργαζομένων από δύο σε πέντε είναι προφανές, ότι θα ευνοήσει τα μεγάλα ΚΕΔΙΒΙΜ, τα οποία είναι συνολικά από 15 μέχρι 20 ΚΕΚ σε όλη τη χώρα και τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν το συνολικό ποσό της δαπάνης του ΕΣΠΑ, που αφορά τη Δια Βίου Μάθηση. Άλλωστε είναι γνωστό, ότι όλες γενικά οι επιχειρήσεις της χώρας απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων και μάλιστα στο 72% αυτών το προσωπικό ανέρχεται σε μόλις 4 εργαζόμενους.

Η προσπάθεια να μονοπωλήσουν τον χώρο της Δια Βίου Μάθησης μόνο μεγάλα ΚΕΚ  δεν είναι καινούργια, ωστόσο τώρα με την παραπάνω πρόβλεψη στο πλαίσιο των ποιοτικών προδιαγραφών, φαίνεται ότι βρέθηκε η κατάλληλη ευκαιρία.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είναι πρόσφατο το σκάνδαλο με την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων από ΚΕΚ, που παρείχαν προγράμματα μειωμένης ποιότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο μονοπωλιακός όρος να λειτουργήσουν  μόνο επτά πλατφόρμες, που ανήκαν σε πέντε ιδιοκτήτες, που θα παρείχαν και στους υπόλοιπους παρόχους το εκπαιδευτικό υλικό δεν λειτούργησε υπέρ της ποιότητας της παρεχόμενης τηλεκατάρτισης αλλά μάλλον το αντίθετο.

Επειδή η συνολική δαπάνη της κατάρτισης από τα ΚΕΔΙΒΙΜ  είναι εξαιρετικά υψηλή, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην τηλεκατάρτιση των επιστημόνων αυτή έφτανε τα  193 εκατομμύρια ευρώ, όπου τα 85 εκατομμύρια θα κατέληγαν στα ΚΕΚ, εκ των οποίων τα 36 εκατ. θα πήγαιναν απευθείας στις παραπάνω επτά πλατφόρμες, οι βουλευτές ρωτούν τους Υπουργούς:

-Προτίθενται να επαναφέρουν την προηγούμενη πρόβλεψη στο πλαίσιο των ποιοτικών προδιαγραφών, ώστε το προσωπικό το οποίο θα απασχολείται να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μονοπωλήσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση συγκεκριμένα ΚΕΔΙΒΙΜ;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:


Αθήνα 7/9/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Μονοπωλιακές προδιαγραφές στα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης»


Σύμφωνα με το πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, στις 27.7.2020 με αριθμ. πρωτ. 79732, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι στο κατ’ ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό, το προσωπικό το οποίο συνολικά θα πρέπει να απασχολείται, πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) σε περίπτωση ύπαρξης μίας δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) ΕΜΕ ανά παράρτημα.

Με βάση αυτή την προδιαγραφή ένα μεγάλος αριθμός από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 και σχεδόν όλα τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1,  δεν θα μπορούν να αναλάβουν προγράμματα εκπαίδευσης, γιατί μέχρι τώρα λειτουργούσαν με δύο Ετήσιες Μονάδες Εργαζομένων.

Η αιφνίδια αυτή αύξηση των Ετήσιων Μονάδων Εργαζομένων από δύο σε πέντε είναι προφανές, ότι θα ευνοήσει τα μεγάλα ΚΕΔΙΒΙΜ, τα οποία είναι συνολικά από 15 μέχρι 20 ΚΕΚ σε όλη τη χώρα και τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν το συνολικό ποσό της δαπάνης του ΕΣΠΑ, που αφορά τη Δια Βίου Μάθηση. Άλλωστε είναι γνωστό, ότι όλες γενικά οι επιχειρήσεις της χώρας απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων και μάλιστα στο 72% αυτών το προσωπικό ανέρχεται σε μόλις 4 εργαζόμενους.

Η προσπάθεια να μονοπωλήσουν τον χώρο της Δια Βίου Μάθησης μόνο μεγάλα ΚΕΚ  δεν είναι καινούργια, ωστόσο τώρα με την παραπάνω πρόβλεψη στο πλαίσιο των ποιοτικών προδιαγραφών, φαίνεται ότι βρέθηκε η κατάλληλη ευκαιρία.

Επειδή είναι πρόσφατο το σκάνδαλο με την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων από ΚΕΚ, που παρείχαν προγράμματα μειωμένης ποιότητας.

Επειδή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο μονοπωλιακός όρος να λειτουργήσουν  μόνο επτά πλατφόρμες, που ανήκαν σε πέντε ιδιοκτήτες, που θα παρείχαν και στους υπόλοιπους παρόχους το εκπαιδευτικό υλικό δεν λειτούργησε υπέρ της ποιότητας της παρεχόμενης τηλεκατάρτισης αλλά μάλλον το αντίθετο.

Επειδή η συνολική δαπάνη της κατάρτισης από τα ΚΕΔΙΒΙΜ  είναι εξαιρετικά υψηλή, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην τηλεκατάρτιση των επιστημόνων αυτή έφτανε τα  193 εκατομμύρια ευρώ, όπου τα 85 εκατομμύρια θα κατέληγαν στα ΚΕΚ, εκ των οποίων τα 36 εκατ. θα πήγαιναν απευθείας στις παραπάνω επτά πλατφόρμες.

Ερωτώνται οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Προτίθενται να επαναφέρουν την προηγούμενη πρόβλεψη στο πλαίσιο των ποιοτικών προδιαγραφών, ώστε το προσωπικό το οποίο θα απασχολείται να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μονοπωλήσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση συγκεκριμένα ΚΕΔΙΒΙΜ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές


Γιαννούλης Χρήστος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Πέρκα Θεπίστη (Πέτη)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ