ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

09/09/2020

Ερώτηση 39 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: «Δυσκολίες κατά την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19 για τα αθλητικά σωματεία»

Ερώτηση 39 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: «Δυσκολίες κατά την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19 για τα αθλητικά σωματεία»Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τις δυσκολίες κατά την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19 για τα αθλητικά σωματεία κατέθεσαν 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με το άρθρο 23 και με το Παράρτημα VII της Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.48976 προσδιορίστηκαν οι περιοριστικοί όροι και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους δεδομένων των επιβεβλημένων περιορισμών που προκύπτουν από την εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο η ασφαλής άσκηση πραγματοποιείται κατόπιν των σχετικών υποδείξεων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή επανεξέταση και τροποποίηση.

Κατά τα προβλεπόμενα της παραπάνω εξουσιοδότησης η Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχει εκδόσει μέχρι σήμερα δύο αποφάσεις. Η πρώτη δημοσιεύτηκε στις 21/8/2020 και εξειδίκευε τα ιδιαίτερα μέτρα και το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα πρέπει τα αθλητικά σωματεία να ακολουθήσουν. Ωστόσο, παρότι η εν λόγω ανακοίνωση περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάθε αθλητής σε περίπτωση που βρεθεί θετικός στον Covid-19 καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την συνολική προετοιμασία των αθλητικών σωματείων, είναι ασαφές αν τα τελευταία είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο οικονομικό κόστος αυτών των διαδικασιών χωρίς επιπλέον οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία.

Η δεύτερη ανακοίνωση της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εκδόθηκε στις 1/9/2020 σε συνέχεια της επιβολής έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές όπου είχε παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων. Με την εν λόγω Απόφαση ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία μπορούν να πραγματοποιούν προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέγιστης δυναμικότητας των 9 ατόμων. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι φιλικοί αγώνες για τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα νοούνται ως προπονήσεις και ως εκ τούτου η διεξαγωγή τους κατά την περίοδο προετοιμασίας των ομάδων τίθεται εν αμφιβόλω.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικά δεινή οικονομική θέση εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας τους επί μακρόν, που είχε ως συνέπεια τον εκμηδενισμό των εσόδων τους εν αντιθέσει με τα πάγια λειτουργικά τους έξοδα, και καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επιπλέον επιβάρυνσή τους με το οικονομικό κόστος των απαραίτητων μέτρων υγειονομικής προφύλαξης χωρίς την στήριξη της πολιτείας.

Επειδή οι οδηγίες της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη χώρα μας, ερωτάται η Υπουργός:

-Σκοπεύει το Υπουργείο να παρέχει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία για να καταστεί εφικτή η τήρηση των υγειονομικών κανόνων κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους;

-Σκοπεύει το Υπουργείο να παρέχει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους αθλητές και τις αθλήτριες που κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή τους για εξετάσεις για την ανίχνευση του Covid-19;

-Δύνανται τα αθλητικά σωματεία να διεξάγουν φιλικούς αγώνες κατά την προετοιμασία τους για την νέα αθλητική σεζόν σε περιοχές στις οποίες έχουν επιβληθεί έκτακτα περιοριστικά μέτρα;

 

 

Ακολουθεί η ερώτηση;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Θέμα: «Δυσκολίες κατά την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19 για τα αθλητικά σωματεία »

Με το άρθρο 23 και με το Παράρτημα VII της Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.48976 προσδιορίστηκαν οι περιοριστικοί όροι και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους δεδομένων των επιβεβλημένων περιορισμών που προκύπτουν από την εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο η ασφαλής άσκηση πραγματοποιείται κατόπιν των σχετικών υποδείξεων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή επανεξέταση και τροποποίηση.
Κατά τα προβλεπόμενα της παραπάνω εξουσιοδότησης η Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχει εκδόσει μέχρι σήμερα δύο αποφάσεις. Η πρώτη δημοσιεύτηκε στις 21/8/2020 και εξειδίκευε τα ιδιαίτερα μέτρα και το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα πρέπει τα αθλητικά σωματεία να ακολουθήσουν. Ωστόσο, παρότι η εν λόγω ανακοίνωση περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάθε αθλητής σε περίπτωση που βρεθεί θετικός στον Covid-19 καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την συνολική προετοιμασία των αθλητικών σωματείων, είναι ασαφές αν τα τελευταία είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο οικονομικό κόστος αυτών των διαδικασιών χωρίς επιπλέον οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία.
Η δεύτερη ανακοίνωση της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εκδόθηκε στις 1/9/2020 σε συνέχεια της επιβολής έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές όπου είχε παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων. Με την εν λόγω Απόφαση ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία μπορούν να πραγματοποιούν προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέγιστης δυναμικότητας των 9 ατόμων. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι φιλικοί αγώνες για τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα νοούνται ως προπονήσεις και ως εκ τούτου η διεξαγωγή τους κατά την περίοδο προετοιμασίας των ομάδων τίθεται εν αμφιβόλω.

Επειδή η έναρξη της νέας αθλητικής σεζόν με τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας για όλο τον αθλητικό κόσμο είναι επιβεβλημένη.
Επειδή τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικά δεινή οικονομική θέση εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας τους επί μακρόν, που είχε ως συνέπεια τον εκμηδενισμό των εσόδων τους εν αντιθέσει με τα πάγια λειτουργικά τους έξοδα,  και καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επιπλέον επιβάρυνσή τους με το οικονομικό κόστος των απαραίτητων μέτρων υγειονομικής προφύλαξης χωρίς την στήριξη της πολιτείας.
Επειδή οι οδηγίες της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη χώρα μας.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Σκοπεύει το Υπουργείο να παρέχει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία για να καταστεί εφικτή η τήρηση των υγειονομικών κανόνων κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους;
2. Σκοπεύει το Υπουργείο να παρέχει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους αθλητές και τις αθλήτριες που κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή τους για εξετάσεις για την ανίχνευση του Covid-19;
3. Δύνανται τα αθλητικά σωματεία να διεξάγουν φιλικούς αγώνες κατά την προετοιμασία τους για την νέα αθλητική σεζόν σε περιοχές στις οποίες έχουν επιβληθεί έκτακτα περιοριστικά μέτρα;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Μαμουλάκης Χάρης

Μπουρνούς Γιάννης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέκος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γιώργος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Πέτη

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χριστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ