ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/09/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Κίνδυνος διαφυγής και διασποράς λοιμογόνου ιικού στελέχους ζώων στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο έρευνας του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Κίνδυνος διαφυγής και διασποράς λοιμογόνου ιικού στελέχους ζώων στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο έρευνας του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘΤον κίνδυνο διαφυγής και διασποράς λοιμογόνου ιικού στελέχους ζώων στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο έρευνας του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, επισημαίνουν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Μερόπης Τζούφη, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 υποβλήθηκε στο τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ερευνητικό πρωτόκολλο για την έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα: “Pathogenesis of emerging Aujeszky`s disease virus strains in non-immune and vaccinated pigs”. Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο προβλέπονται in vivo πειραματισμοί μόλυνσης χοίρων με το κινέζικο στέλεχος του ιού της νόσου Aujeszky (Chinese strain-genotype II), με χώρο διεξαγωγής τα εργαστήρια του τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ.

Το συγκεκριμένο στέλεχος, με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ανήκει σε έναν εξελικτικό κλάδο (genotype II) και περιλαμβάνει αναδυόμενα στελέχη στην Κίνα που διαφέρουν γενετικά και αντιγονικά από τα στελέχη του ιού που έχουν εντοπισθεί στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα στελέχη αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα λοιμογόνα, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στη παγκόσμια χοιροτροφία. Ήδη από το 2012 έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στη βιομηχανία χοιροτροφίας της Κίνας.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ αξιολογώντας τους κινδύνους, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας (ΕΕΔ) του Τμήματος Κτηνιατρικής με επιστολή του (18-Φεβ-20) εξέφρασε ιδιαίτερα σοβαρές επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή των πειραματισμών του υποβεβλημένου ερευνητικού πρωτοκόλλου, ζητώντας από τη διεύθυνση Υγείας των Ζώων και τη διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αίτημα έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την άδεια/έγκριση εισαγωγής του εξωτικού στελέχους (Chinese strain-genotype II), καθώς και άδεια πειραματισμού σε χοίρους σε εργαστήριο του τμήματος Κτηνιατρικής.

Στο μεσοδιάστημα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αξιολογώντας τον κίνδυνο και μετά από μετά από καθυστέρηση απάντησης του υπουργείου, αποφάσισε να μην εγκρίνει το συγκεκριμένο πειραματικό πρωτόκολλο θεωρώντας το εκτός κανονιστικού πλαισίου των αρχών και κατευθυντήριων γραμμών του τμήματος Κτηνιατρικής (2-Ιουν-2020).

Στις 3-Ιουν-2020, έπειτα από 3.5 μήνες από την αποστολή του αιτήματος του Τμήματος Κτηνιατρικής, η διεύθυνση Ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απάντησε πως δεν έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης των βιολογικών κινδύνων στις εγκαταστάσεις του τμήματος Κτηνιατρικής, παραπέμποντας τους ενδιαφερόμενους στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την υγεία των Ζώων (ΟΙΕ).

Λαμβάνοντας υπόψη πως σε περίπτωση διαφυγής του στελέχους (Chinese strain-genotype ΙI) στο περιβάλλον, θα υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ευζωία των ζώων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Ανάπτυξης:

-Δεδομένου ότι μετά την επιστολή της 18 Φεβρουαρίου 2020 του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τα αρμόδια υπουργεία γνωρίζουν την εισαγωγή του στελέχους του ιού στη χώρα, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο διάδοσης μιας μεταδοτικής ασθένειας στο ζωικό κεφάλαιο;

-Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η εναρμόνιση της χώρας μας στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ, όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής εξωτικών παθογόνων στελεχών;

-Πως σκοπεύουν να διευθετήσουν το ζήτημα που έχει προκύψει στο ΑΠΘ και τι σκοπεύουν να πράξουν για να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα εκτέλεσης του αρχικού ερευνητικού πρωτοκόλλου δεδομένου ότι απειλείται η προστασία του κοινωνικού συνόλου, του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και της ευρύτερης οικονομίας;

 

Ακολουθεί η ερώτηση:

 


ΕΡΩΤΗΣΗ

- προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
- προς τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: Κίνδυνος διαφυγής και διασποράς λοιμογόνου ιικού στελέχους ζώων στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο έρευνας του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 υποβλήθηκε στο τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ερευνητικό πρωτόκολλο για την έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα: “Pathogenesis of emerging Aujeszky`s disease virus strains in non-immune and vaccinated pigs”. Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο προβλέπονται in vivo πειραματισμοί μόλυνσης χοίρων με το κινέζικο στέλεχος του ιού της νόσου Aujeszky (Chinese strain-genotype II), με χώρο διεξαγωγής τα εργαστήρια του τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ.

Το συγκεκριμένο στέλεχος, με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ανήκει σε έναν εξελικτικό κλάδο (genotype II) και περιλαμβάνει αναδυόμενα στελέχη στην Κίνα που διαφέρουν γενετικά και αντιγονικά από τα στελέχη του ιού που έχουν εντοπισθεί στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα στελέχη αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα λοιμογόνα, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στη παγκόσμια χοιροτροφία. Ήδη από το 2012 έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στη βιομηχανία χοιροτροφίας της Κίνας.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ αξιολογώντας τους κινδύνους, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας (ΕΕΔ) του Τμήματος Κτηνιατρικής με επιστολή του (18-Φεβ-20) εξέφρασε ιδιαίτερα σοβαρές επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή των πειραματισμών του υποβεβλημένου ερευνητικού πρωτοκόλλου, ζητώντας από τη διεύθυνση Υγείας των Ζώων και τη διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αίτημα έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την άδεια/έγκριση εισαγωγής του εξωτικού στελέχους (Chinese strain-genotype II), καθώς και άδεια πειραματισμού σε χοίρους σε εργαστήριο του τμήματος Κτηνιατρικής.

Στο μεσοδιάστημα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αξιολογώντας τον κίνδυνο και μετά από μετά από καθυστέρηση απάντησης του υπουργείου, αποφάσισε να μην εγκρίνει το συγκεκριμένο πειραματικό πρωτόκολλο θεωρώντας το εκτός κανονιστικού πλαισίου των αρχών και κατευθυντήριων γραμμών του τμήματος Κτηνιατρικής (2-Ιουν-2020).

Στις 3-Ιουν-2020, έπειτα από 3.5 μήνες από την αποστολή του αιτήματος του Τμήματος Κτηνιατρικής, η διεύθυνση Ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απάντησε πως δεν έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης των βιολογικών κινδύνων στις εγκαταστάσεις του τμήματος Κτηνιατρικής, παραπέμποντας τους ενδιαφερόμενους στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την υγεία των Ζώων (ΟΙΕ).

Λαμβάνοντας υπόψη πως:

• σε περίπτωση διαφυγής του στελέχους (Chinese strain-genotype ΙI) στο περιβάλλον, θα υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ευζωία των ζώων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Δεδομένου ότι μετά την επιστολή της 18 Φεβρουαρίου 2020 του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τα αρμόδια υπουργεία γνωρίζουν την εισαγωγή του στελέχους του ιού στη χώρα, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο διάδοσης μιας μεταδοτικής ασθένειας στο ζωικό κεφάλαιο;
2. Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η εναρμόνιση της χώρας μας στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ, όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής εξωτικών παθογόνων στελεχών;
3. Πως σκοπεύουν να διευθετήσουν το ζήτημα που έχει προκύψει στο ΑΠΘ και τι σκοπεύουν να πράξουν για να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα εκτέλεσης του αρχικού ερευνητικού πρωτοκόλλου δεδομένου ότι απειλείται η προστασία του κοινωνικού συνόλου, του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και της ευρύτερης οικονομίας.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μωραΐτης Θάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτρης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ