ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/09/2020

Ερώτηση Παπανάτσιου-Μεϊκόπουλου: Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στη Μαγνησία και πορεία προγράμματος πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων στο τηλεοπτικό σήμα

Ερώτηση Παπανάτσιου-Μεϊκόπουλου: Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στη Μαγνησία και πορεία προγράμματος πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων στο τηλεοπτικό σήμαΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στη Μαγνησία και πορεία προγράμματος πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων στο τηλεοπτικό σήμα»

Σε αρκετές περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Μαγνησίας η τηλεοπτική κάλυψη είναι από μερική έωςμηδενική. Το πρόβλημα που προέκυψε από τη μετάβαση στο τηλεοπτικό ψηφιακό σήμα, μέσω της Digea, προσπάθησε να λύσει ο νόμος 4563/2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου της καθολικής τηλεοπτική κάλυψης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου, οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης του Παραρτήματος του προρρηθέντος Νόμουτα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως φορείς υλοποίησης του έργου, καθώς και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ.

Ειδικά όσον αφορά το τρόπο υλοποίησης του έργου, σημαντικός είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 3:
«Οι δήμοι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου, ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποτελούν τις αρχές πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου, οι οποίες πιστοποιούν τους μόνιμους κατοίκους των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ) του Παραρτήματος του παρόντος νόμου, ως δικαιούχους του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.

β) Παρέχουν στους δικαιούχους του έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.

γ) Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για την πορεία υλοποίησής του και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

δ) Συνεργάζονται με τους παρόχους του έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία της υλοποίησής του.

ε) Εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος.»

Στο Παράρτημα Μέρος Α και Μέρος Β του νόμου αναγράφονται οι περιοχές της Μαγνησίας οι κάτοικοι των οποίων μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι περιοχές αυτές αναδείχθηκαν, μετά από σχετική διαβούλευση που περιελάμβανε τη κατάθεση στοιχείων από τους Δήμους, σχετικά με τις «λευκές περιοχές» που βρίσκονται εντός των ορίων τους, τον έλεγχο της ορθότητας των εν λόγω στοιχείων από την ΕΕΤΤ, με μετρήσεις λήψης σήματος και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με Δήμους και υποψήφιους παρόχους, από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Δύο χρόνια μετά από τη ψήφιση του νόμου, στη Μαγνησία παρατηρούνται τα εξής:

1) Στο Δήμο Νοτίου Πηλίου και για τις περιοχές που εγγράφονται στο μέρος Α’ του Παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση του Δήμου και ξεκίνησε η εγκατάσταση των ψηφιακών δορυφορικών πλατφορμών από τον πάροχο που επιλέχτηκε. Στη συνέχεια ωστόσο, η διαδικασία διεκόπη, λόγω του lockdown και δεν επανεκκίνησε ποτέ, με συνέπεια να υφίστανται σήμερα σε εκκρεμότητα πληθώρα σχετικών αιτήσεων από μόνιμους κατοίκους των περιοχών. Στον ίδιο Δήμο, δεν ξεκίνησε το πρόγραμμα για το χωριό «Συκή» που περιλαμβάνεται στο μέρος Β’ του παραρτήματος.

2) Σε ορισμένες περιοχές - που αναγράφονται στο Παράρτημα του νόμου – η σχετική διαδικασία δεν έχει εκκινήσει καν και οι κάτοικοι δεν έχουν καμία ενημέρωση σε σχέση με το χρόνο κατάθεσης των αιτήσεών τους.

3) Περιοχές της ορεινής κυρίως Μαγνησίας, επί παραδείγματι περιοχές του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου(πχ περιοχή Χορευτού) ή του Δήμου Ρήγα Φεραίου (πχ περιοχή Κερασιάς), δεν έχουν ενταχθεί στο Παράρτημα του νόμου, παρόλο που - σύμφωνα με διαμαρτυρίες των κατοίκων - η τηλεοπτική κάλυψη μέσω Digea είναι ασταθής ή μερική ή μηδενική.

Επειδή η τηλεοπτική κάλυψη είναι απολύτως αναγκαία, ως μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Μαγνησίας, οι οποίες μάλιστα τη χειμερινή περίοδο, αδειάζουν από κόσμο, με αποτέλεσμα η τηλεόραση να συνιστά το μόνο τρόπο ενημέρωσης, για τακτική και έκτακτη επικαιρότητα. Αναγκαιότητα μάλιστα, της οποίας η αξία έχει ιδιαίτερα αναδειχθεί και λόγω της Πανδημίας του κορονοϊού και της ανάγκης συνεχούς ενημέρωσης του πληθυσμού.

Επειδή ο νόμος για τη Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, κλείνει δύο χρόνια από τη ψήφισή του και θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα κονδύλια ύψους 25 εκατ. Ευρώ, ήταν εξασφαλισμένα από τα αποθεματικά της ΕΕΤΤ .

Επειδή υπάρχουν και άλλες περιοχές της Μαγνησίας που δεν καλύπτονται με τηλεοπτικό σήμα μέσω Digea ή η κάλυψη είναι ασταθής ή μερική.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Μαγνησίας έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος, όπως ορίζεται στο ν. 4563/2018 και έχουν προσκληθεί οι μόνιμοι κάτοικοι μέσω των Δήμων για να προβούν στις απαραίτητες αιτήσεις, προκειμένου να λάβουν δωρεάν τη ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα;
2) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα στις περιοχές που σταμάτησε η εφαρμογή του, λόγω lockdown;
3) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος και στις υπόλοιπες περιοχές της Μαγνησίας που αναφέρονται στο Παράστημα του ν. 4563/2018;
4) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι μόνιμοι κάτοικοι της ορεινής και νησιωτικής Μαγνησίας, που κατοικούν σε περιοχές με μερική ή ασταθή κάλυψη ή δεν καλύπτονται καθόλου από το τηλεοπτικό σήμα της Digea οι οποίες όμως δεν αναγράφονται στο Παράρτημα του ν. 4563/2018;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ