ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/10/2020

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Αναδρομική πληρωμή των εργαζομένων καθαριότητας μειωμένου ωραρίου στα σχολεία, για όλες τις ώρες απασχόλησης τους που αυξήθηκαν με απόφαση των οικείων Δήμων

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Αναδρομική πληρωμή των εργαζομένων καθαριότητας μειωμένου ωραρίου στα σχολεία, για όλες τις ώρες απασχόλησης τους που αυξήθηκαν με απόφαση των οικείων ΔήμωνΤροπολογία κατέθεσε ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Τομεάρχης Εσωτερικών, Κώστας Ζαχαριάδης και ο αναπλ. Τομεάρχης Εσωτερικών, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, στο σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Αναδρομική πληρωμή των εργαζομένων καθαριότητας μειωμένου ωραρίου στα σχολεία, για όλες τις ώρες απασχόλησης τους που αυξήθηκαν με απόφαση των οικείων Δήμων».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων προσλήφθηκε την φετινή σχολική χρονιά με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Ενώ όμως ο αριθμός των προσληφθέντων και οι ώρες απασχόλησης καθορίστηκαν από την κυβέρνηση σε πολλές περιοχές, οι ώρες απασχόλησης όπως ορίσθηκαν, δεν επαρκούσαν για την εξασφάλιση της απαιτούμενης καθαριότητας των σχολείων, η οποία την φετινή σχολική χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις.

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις στις ώρες εργασίας των καθαριστών και των καθαριστριών στα σχολεία, δόθηκε στους Δήμους η δυνατότητα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αυξήσουν το ωράριο απασχόλησης όσων προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το επιπλέον κόστος μισθοδοσίας που θα προκύψει.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι, για να καλύψουν το σοβαρό κενό και τις μεγάλες ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας των σχολείων εν μέσω έξαρσης της πανδημίας covid 19, με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, να αυξήσουν το μειωμένο ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων. Όμως η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθυστερεί, καθώς σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται δημοσίευση της σχετικής απόφασης των δημοτικών συμβουλίων στο ΦΕΚ, μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Δράμας, μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος νομιμότητας. Η καθυστέρηση αυτή, σημαίνει ότι για τους επόμενους 2 τουλάχιστον μήνες ή τα σχολεία θα μείνουν χωρίς καθαρισμό ή το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων θα εργάζεται για πολύ περισσότερες ώρες από όσες αμείβεται στην πραγματικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, για να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων που έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο, θα χρειαστεί να εργαστεί περισσότερες από 200 ώρες χωρίς να αμειφθεί.

Ήδη παρατηρείται το φαινόμενο της αναστολής εργασίας των καθαριστών- καθαριστριών σχολικών μονάδων για τις επιπλέον ώρες, διότι δεν γνωρίζουν εάν θα αμειφθούν για τις ώρες εργασίας, που προσφέρουν, πριν την σχετική δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση των ωρών απασχόλησης τους, στο ΦΕΚ.

Είναι προφανές, ότι η παράταση αυτής της εκκρεμότητας, δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των μαθητών και είναι παντελώς άδικη για τους καθαριστές και καθαρίστριες, που θα έπρεπε να αμείβονται για όλες τις ώρες που πρέπει να εργάζονται από την ημέρα που τα δημοτικά συμβούλια αποφάσισαν ότι είναι αναγκαία η αύξηση του ωραρίου τους.

Για να αποφευχθούν λοιπόν περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων και να εφαρμοσθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την αναγκαία αύξηση του ωραρίου του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνουν:

«Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων που προσλήφθηκε για την σχολική χρονιά 2020-2021, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου και με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου αυξήθηκαν οι ώρες απασχόλησης του, αμείβεται αναδρομικά για το σύνολο των ωρών που εργάσθηκε από την επόμενη ημέρα λήψης της σχετικής ως άνω απόφασης δημοτικού συμβουλίου, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4713/2020, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 5 της από 33-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 161/22-8-2020) β) βεβαιώνονται οι ώρες απασχόλησής τους από τους οικείους διευθυντές των σχολικών μονάδων και γ) δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο ΦΕΚ».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Στο Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Θέμα: “Αναδρομική πληρωμή των εργαζομένων καθαριότητας μειωμένου ωραρίου στα σχολεία, για όλες τις ώρες απασχόλησης τους που αυξήθηκαν με απόφαση των οικείων Δήμων”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων προσλήφθηκε την φετινή σχολική χρονιά με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3324B/7.8.2020). Ο αριθμός των προσληφθέντων και οι ώρες απασχόλησης καθορίστηκαν από την κυβέρνηση. Ωστόσο σε πολλές περιοχές, οι ώρες απασχόλησης όπως ορίσθηκαν, δεν επαρκούσαν για την εξασφάλιση της απαιτούμενης καθαριότητας των σχολείων, η οποία την φετινή σχολικά χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις.
Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις στις ώρες εργασίας των καθαριστών και των καθαραστριών στα σχολεία, δόθηκε στους Δήμους. με το άρθρο 34 του Ν, 4713/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της από 22-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 161/22-8-2020), η δυνατότητα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αυξήσουν το ωράριο απασχόλησης όσων προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το επιπλέον κόστος μισθοδοσίας που θα προκύψει.
Πολλοί Δήμοι, για να καλύψουν το σοβαρό κενό και τις μεγάλες ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας των σχολείων εν μέσω έξαρσης της πανδημίας covid 19, με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, αύξησαν το μειωμένο ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων. Ομως η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθυστερεί, καθώς σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται δημοσίευση της σχετικής απόφασης των δημοτικών συμβουλίων στο ΦΕΚ, μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Δράμας, μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος νομιμότητας. Η καθυστέρηση αυτή, σημαίνει ότι για τους επόμενους 2 τουλάχιστον μήνες ή τα σχολεία θα μείνουν χωρίς καθαρισμό ή το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων θα εργάζεται για πολύ περισσότερες ώρες από όσες αμείβεται στην παργματικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, για να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων που έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο, θα χρειαστεί να εργαστεί περισσότερες από 200 ώρες χωρίς να αμειφθεί.
Ήδη παρατηρείται το φαινόμενο της αναστολής εργασίας των καθαριστών- καθαριστριών σχολικών μονάδων τις επιπλέον ώρες, διότι δεν γνωρίζουν εάν αμειφθούν για τις ώρες εργασίας, που προσφέρουν, πριν την σχετική δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση των ωρών απασχόλησης τους, στο ΦΕΚ.
Είναι προφανές, ότι η παράταση αυτής της εκκρεμότητας, δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των μαθητών και είναι παντελώς άδικη για τους καθαριστές και καθαρίστριες, που θα έπρεπε να αμείβονται για όλες τις ώρες που πρέπει να εργάζονται από την ημέρα που τα δημοτικά συμβούλια αποφάσισαν ότι είναι αναγκαία η αύξηση του ωραρίου τους.
Για να αποφευχθούν λοιπόν παραιτέρω προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων και να εφαρμοσθεούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την αναγκαία αύξηση του ωραρίου του προσωπικού καθαριότητας των σχολικων μονάδων, προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο…
Προστίθεται πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 34 του Ν.4713/2020, η οποία έχει ως εξής:
«Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων που προσλήφθηκε για την σχολική χρονιά 2020-2021, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου και με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου αυξήθηκαν οι ώρες απασχόλησης του, αμείβεται αναδρομικά για το σύνολο των ωρών που εργάσθηκε από την επόμενη ημέρα λήψης της σχετικής ως άνω απόφασης δημοτικού συμβουλίου, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4713/2020, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 5 της από 33-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 161/22-8-2020) β) βεβαιώνονται οι ώρες απασχόλησής τους από τους οικείους διευθυντές των σχολικών μονάδων και γ) δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο ΦΕΚ».

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο προτείνοντες βουλευτές

Ξανθόπουλος Θεόφιλος


Ζαχαριάδης Κώστας


Χατζηγιαννάκης ΜίλτοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ