ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/10/2020

Ερώτηση 36 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από δομές που ενδέχεται να διαχειριστούν ή διαχειρίζονται πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19»

Ερώτηση 36 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από δομές που ενδέχεται να διαχειριστούν ή διαχειρίζονται πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19»Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υγείας κατέθεσαν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του αναπλ. Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο, Χάρη Μαμουλάκη, με θέμα: «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από δομές που ενδέχεται να διαχειριστούν ή διαχειρίζονται πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19». Την ερώτηση συνυπογράφει ο Τομεάρχης Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Στα πλαίσια της διαχείρισης κρουσμάτων από την πανδημία Covid-19 έχουν υιοθετηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία διάφορες μέθοδοι προστασίας της δημόσιας υγείας από εστίες υπερμετάδοσης. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα, στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και σε άλλες δομές (ΚΟΜΥ, ΤΟΜΥ, Γηροκομεία, Σχολεία κλπ).

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι κινητές ομάδες υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ οι οποίες ορίζονται ως πρωτοβάθμιες κινητές μονάδες υγείας δεν εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων σύμφωνο με τη κείμενη νομοθεσία.

Καθώς σκοπός του κράτους πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των εργαζομένων στην καθαριότητα, οι οποίοι έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με επικίνδυνα απορρίμματα, όπως τα απόβλητα από ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν τους Υπουργούς:

-Υποχρεούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες καραντίνας ή οι ξενοδοχειακές μονάδες που φιλοξενούν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα να διαχειρίζονται τα παραγόμενα απόβλητα από τη φιλοξενία των κρουσμάτων σύμφωνα με την υπαριθμ. οικ. 146163/03.05.2012 με θέμα «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων», (Β’ 1537), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει;

-Υποχρεούνται οι ΚΟΜΥ και οι λοιπές ιδιωτικές κινητές μονάδες και λοιποί φορείς που πραγματοποιούν λήψεις δειγμάτων για έλεγχο SARS-CoV-2, είτε από σπίτια είτε από δομές (πχ γηροκομεία, σχολεία, κατασκηνώσεις, καταυλισμοί, πύλες εισόδου της χώρας κλπ), να διαχειρίζονται τα παραγόμενα απόβλητα (κυρίως τα χρησιμοποιημένα Μέσα Ατομικής Προστασίας) από τις παραπάνω διαδικασίες σύμφωνα με την υπαριθμ. οικ. 146163/03.05.2012 με θέμα «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων», (Β’ 1537), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Υγείας

Θέμα: «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από δομές που ενδέχεται να διαχειριστούν ή διαχειρίζονται πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19».

Στα πλαίσια της διαχείρισης κρουσμάτων από την πανδημία Covid-19 έχουν υιοθετηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία διάφορες μέθοδοι προστασίας της δημόσιας υγείας από εστίες υπερμετάδοσης. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα, στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και σε άλλες δομές (ΚΟΜΥ,ΤΟΜΥ, Γηροκομεία, Σχολεία κλπ).

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι κινητές ομάδες υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ οι οποίες ορίζονται ως πρωτοβάθμιες κινητές μονάδες υγείας (ΑΡΘΡΟ 2 22817/2020 ΦΕΚ Β 1177/6.4.2020) δεν εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων σύμφωνο με τη κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα λοιπόν με την υποπερ. α’ της περ. Δ της παρ. 8 του αρ. 2 της υπαριθμ. 1881/29.05.2020 KYA (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τα παραγόμενα απόβλητα από δομές με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, ορίζεται ότι : «Για όλους τους χώρους της εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα: α. Η υπ΄αριθμ Δ1/Γ.Π.οικ.28953/7/5/2020 (ΑΔΑ ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος του υπουργείου υγείας για τις διαδικασίες απολύμανσης».

Στην ενότητα Γ της ως άνω εγκυκλίου με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις σχολικές μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες», αναφέρεται: «ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία».
Επίσης σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του παραρτήματος I της υπαριθμ. 1881/29.05.2020 ΚΥΑ με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται το εξής: «να υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία αλλαγής… καθώς και διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία κατ’ αντιστοιχία των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 146163/2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β1537)».
Καθώς σκοπός του κράτους πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των εργαζομένων στην καθαριότητα, οι οποίοι έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με επικίνδυνα απορρίμματα, όπως τα απόβλητα από ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
1. Υποχρεούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες καραντίνας ή οι ξενοδοχειακές μονάδες που φιλοξενούν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα να διαχειρίζονται τα παραγόμενα απόβλητα από τη φιλοξενία των κρουσμάτων σύμφωνα με την υπαριθμ. οικ. 146163/03.05.2012 με θέμα «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων», (Β’ 1537), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει;
2. Υποχρεούνται οι ΚΟΜΥ και οι λοιπές ιδιωτικές κινητές μονάδες και λοιποί φορείς που πραγματοποιούν λήψεις δειγμάτων για έλεγχο SARS-CoV-2, είτε από σπίτια είτε από δομές (πχ γηροκομεία, σχολεία, κατασκηνώσεις, καταυλισμοί, πύλες εισόδου της χώρας κλπ), να διαχειρίζονται τα παραγόμενα απόβλητα (κυρίως τα χρησιμοποιημένα Μέσα Ατομικής Προστασίας) από τις παραπάνω διαδικασίες σύμφωνα με την υπαριθμ. οικ. 146163/03.05.2012 με θέμα «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων», (Β’ 1537), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης
Ξανθός Ανδρέας
Φάμελλος Σωκράτης
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεΐμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ