ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/10/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Αυθαίρετες διεκδικήσεις εκτάσεων στην περιοχή Τσέσμα Δήμου Λεβαδέων από την Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς

Ερώτηση και ΑΚΕ 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Αυθαίρετες διεκδικήσεις εκτάσεων στην περιοχή Τσέσμα Δήμου Λεβαδέων από την Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ ΔομβούςΕρώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της βουλευτή Βοιωτίας Γιώτας Πούλου και θέμα της τις αυθαίρετες διεκδικήσεις εκτάσεων στην περιοχή Τσέσμα Δήμου Λεβαδέων από την Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς.

Συγκεκριμένα:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια είναι η θέση σας για τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της Ι. Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, η οποία όψιμα και εντελώς αιφνίδια ισχυρίζεται ότι κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας που χρονολογούνται από την οθωμανική περίοδο;

Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων

Επίσης, παρακαλούμε να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

1. Αντίγραφο κάθε τίτλου ιδιοκτησίας που έχει καταθέσει η Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς σε κάθε αρμόδια Αρχή.

2. Αντίγραφο κάθε εγγράφου που έχει καταθέσει η Ιερά Μονή στο Κτηματολόγιο και στο Δασαρχείο, σε σχέση με προβαλλόμενα δικαιώματα και την οριοθέτηση της αυθαίρετα διεκδικούμενης περιοχής.

3. Τα σχετιζόμενα με τον χαρακτηρισμό και την διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο Δασαρχείο.

 

Αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις εκτάσεων στην περιοχή Τσέσμα Δήμου Λεβαδέων από την Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς»

Κατόπιν της προανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων από το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Λεβαδέων και εν όψει της τελικής ανάρτησης, η Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς προχώρησε το 2020 στην προβολή αξιώσεων επί εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή «Τσέσμα», εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων.
Οι συγκεκριμένες εκτάσεις, οι οποίες ανήκαν στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, παραχωρήθηκαν από αυτήν στο Ελληνικό Δημόσιο το 1952. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 104 του Συντάγματος του 1952 προβλέφθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή εκμίσθωση των αγροτικής φύσεως κτημάτων των ευαγών ιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία θα ρυθμιζόταν με πολιτειακή πράξη κοινού νομοθετικού περιεχομένου. Σε εκτέλεση της συνταγματικής αυτής επιταγής εκδόθηκε το Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ Α 217/15-08-1952) «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 και 37 του Ν.Δ., καταρτίσθηκε μεταξύ του Δημοσίου και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος η από 18-9-1952 Σύμβαση, που κυρώθηκε με το από 269/8-10-1952 Β.Δ. (ΦΕΚ 289/8-10-1952, τ. Α΄), με την οποία παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας), έναντι ανταλλάγματος, για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, καλλιεργούμενες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις (αγροί, βοσκότοποι κ.λπ.), ανήκουσες στην εκκλησιαστική εν γένει περιουσία, οι οποίες προσδιορίζονται κατ’ έκταση, είδος, τοποθεσία ή περιφέρεια στους συνημμένους στη Σύμβαση πίνακες, ενώ σε ιδιαίτερους πίνακες, συνημμένους επίσης στην ίδια Σύμβαση, προσδιορίζονται και οι παραμένοντες στην Εκκλησία της Ελλάδος καλλιεργούμενοι ή καλλιεργήσιμοι αγροί και βοσκότοποι.

Σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες αγρών και λιβαδιών («Πίνακας Α»), που εμπεριέχονται στην Σύμβαση, και αφορούν τις παραχωρούμενες εκτάσεις από την Εκκλησία προς το Δημόσιο, η Ι. Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς είχε στην κατοχή της μία έκταση στην περιοχή «Μπαμπλάκι Αρβανίτσα Κουκαρίου», εκτάσεως 30.000 στρεμμάτων, την οποία παραχώρησε ανάμεσα στα υπόλοιπα στο Υπουργείο Γεωργίας. Επίσης, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες αγρών και λιβαδιών («Πίνακας Γ»), που εμπεριέχονται στην Σύμβαση, και αφορούν τους αγρούς και τα λιβάδια που παραμένουν στην κυριότητα της Εκκλησίας μετά την παραχώρηση, η Ι. Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς είχε πλέον στην κατοχή της: (α) έναν αγρό πέριξ της Μονής εκτάσεως 36 στρεμμάτων, (β) έναν αγρό στη θέση «Σουργιές Χελίων», εκτάσεως 36 στρεμμάτων και (γ) ένα χερσολίβαδο στη θέση «Σουργιές Φίκιζα Χελίων» εκτάσεως 7 στρεμμάτων.

Οι εκτάσεις που αφορούν την περιοχή «Τσέσμα» περιλαμβάνονται στην παραχωρηθείσα έκταση των 30.000 στρεμμάτων. Το έτος 1957 παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας σε ακτήμονες καλλιεργητές της περιοχής, βάσει συμπληρωματικού πίνακα διανομής που εξέδωσε το Υπουργείο και ο οποίος συνοδευόταν από το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, στο οποίο φαίνονταν αριθμημένα τα τεμάχια και το όνομα του καλλιεργητή που το λάμβανε.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών οι ακτήμονες καλλιεργητές, νέμονται, κατέχουν και καλλιεργούν αυτά τα αγροκτήματα, έχουν γίνει μεταβιβάσεις σε τρίτους, έχουν κατασκευάσει οικοδομές εντός αυτών, και με τις βεβαιώσεις χαρακτηρισμού του Δασαρχείου ως μη δασικές έχουν νομίμως εκδοθεί άδειες. Επίσης, ουδέποτε οι καλλιεργητές είχαν την πεποίθηση ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκαν στην Ιερά Μονή, αφού αυτή βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την περιοχή, παρατηρούσαν τις εργασίες που πραγματοποιούνταν στα αγροκτήματα από τους ακτήμονες, ήταν εν γνώσει αυτών και ουδέποτε μέχρι σήμερα τους είχαν οχλήσει κατά κανένα τρόπο. Μάλιστα, όταν πραγματοποιήθηκε το έργο του Μόρνου, κατά το έτος 1974, οι αποζημιώσεις δόθηκαν στους ακτήμονες και όχι στην Εκκλησία. Τέλος, θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι ακόμη και όταν το Δασαρχείο πρόβαλε αξιώσεις με πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κατά κάποιων καλλιεργητών, η Ι. Μονή δεν παρενέβαινε ως τρίτη για να διεκδικήσει τις εκτάσεις, ενώ ουδέποτε και εκείνη αξίωσε δικαστικά τις εκτάσεις αυτές από τους ακτήμονες.

Ως εκ τούτων:

Επειδή μέχρι και την προανάρτηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης του Δήμου Λεβαδέων η Ι. Μονή ουδέποτε είχε προβάλλει αξιώσεις επί των εκτάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ τώρα ισχυρίζεται ότι διαθέτει δικαιώματα, τα οποία τις έχουν παραχωρηθεί -σύμφωνα με του ίδιους ισχυρισμούς- με σχετικό σουλτανικό φιρμάνι.

Επειδή η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη από τις όψιμες διεκδικήσεις της Ι. Μονής που αντίκεινται στις τοπικές ανάγκες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια είναι η θέση σας για τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της Ι. Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, η οποία όψιμα και εντελώς αιφνίδια ισχυρίζεται ότι κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας που χρονολογούνται από την οθωμανική περίοδο;


Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων

Επίσης, παρακαλούμε να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

1. Αντίγραφο κάθε τίτλου ιδιοκτησίας που έχει καταθέσει η Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς σε κάθε αρμόδια Αρχή.

2. Αντίγραφο κάθε εγγράφου που έχει καταθέσει η Ιερά Μονή στο Κτηματολόγιο και στο Δασαρχείο, σε σχέση με προβαλλόμενα δικαιώματα και την οριοθέτηση της αυθαίρετα διεκδικούμενης περιοχής.

3. Τα σχετιζόμενα με τον χαρακτηρισμό και την διαχείριση  των συγκεκριμένων εκτάσεων έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο Δασαρχείο. 


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Πούλου Γιώτα
Γιαννούλης Χρήστος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νικόλαος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ