ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/10/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Υπάρχει σχέδιο για την ανάσχεση της ανεργίας, της πληθυσμιακής αποψίλωσης και της δημογραφικής γήρανσης του Νομού Σερρών;

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Υπάρχει σχέδιο για την ανάσχεση της ανεργίας, της πληθυσμιακής αποψίλωσης και της δημογραφικής γήρανσης του Νομού Σερρών;ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Υπάρχει σχέδιο για την ανάσχεση της ανεργίας, της πληθυσμιακής αποψίλωσης και της δημογραφικής γήρανσης του Νομού Σερρών;»

Τα τελευταία χρόνια ο νομός Σερρών έχει χάσει μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού του λόγω κυρίως της ανεργίας της μείωσης της οικονομικής απόδοσης του πρωτογενούς τομέα, της αποβιομηχάνισης, της απουσίας αναπτυξιακών προοπτικών, της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων στην περιοχή και μιας σειράς πολιτικών επιλογών που καταδίκασαν στην απομόνωση τόσο τα αστικά κέντρα όσο και τα χωριά, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Τον τελευταίο χρόνο και ιδίως μετά το lockdown του Μαρτίου και την πρωτοφανή οικονομική ύφεση που πλήττει το σύνολο της χώρας, η κατάσταση στο νομό Σερρών έχει επιδεινωθεί δραματικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εργατικού Κέντρου Σερρών, η ανεργία στο νομό έχει ξεπεράσει ήδη από τον Σεπτέμβριο το 40% και ταυτόχρονα, εξαιτίας της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να προωθήσει ελαστικές και ευέλικτες μορφές εργασίας, ακόμα και όσοι θεωρούνται εργαζόμενοι σε μεγάλο ποσοστό υποαπασχολούνται με εύλογη συνέπεια τη δραστική μείωση τόσο των εισοδημάτων τους όσο και του χρήματος που κυκλοφορεί στην τοπική αγορά. Η συνεχιζόμενη επίσης πίεση στα εισοδήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, η μείωση ζήτησης για τα προϊόντα σε βιώσιμες τιμές, επιφέρει μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας ακόμα και στις εποχικές αγροτικές δουλειές, ενώ μεγάλο μέρος των παραγωγών επιδιώκουν την εισροή φθηνότερου εργατικού δυναμικού προκειμένου να συγκρατήσουν με κάθε διαθέσιμο τρόπο το κόστος παραγωγής.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τελικά η φτωχοποίηση όσων επιμένουν να μείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους από τη μία, η διαρκής απώλεια του πλέον παραγωγικού και δημιουργικού τμήματος της τοπικής κοινωνίας που επιλέγει τη μετανάστευση είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Είναι προφανές ότι ο νομός Σερρών έχει υποπέσει σε κάποιας μορφής δυσμένεια τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφού κανένας δεν φαίνεται να ασχολείται πραγματικά για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα του νομού, να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές επενδύσεις και να σπάσει ο φαύλος κύκλος μιας κοινωνικής, οικονομικής και δημογραφικής κρίσης που προϋπήρχε των Μνημονίων.

Η γεωγραφική όμως θέση του νομού Σερρών, η στρατηγική του σημασία, η ποιότητα των εδαφών του, η ύπαρξη πολλαπλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και κυρίως η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει, καθιστούν τουλάχιστον αναγκαιότητα την υιοθέτηση πολιτικών που θα ανακόψουν τη φυγή των ανθρώπων, θα αντιστρέψουν τη δημογραφική εικόνα και θα επιτρέψουν στην τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί.

Υπό αυτή την έννοια είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρεμβάσεων που θα αντέχει στο χρόνο και θα επιτρέψει στο Νομό Σερρών κατ΄ αρχήν να συμβαδίσει με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, να ενταχθεί και πάλι στον εθνικό καταμερισμό εργασίας και να αρχίσει να αυξάνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Επειδή, η διαρκής συρρίκνωση της οικονομίας του νομού Σερρών ξεπερνά τις εύλογες επιπτώσεις τόσο της πανδημίας και της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης όσο και της δεκαετίας των Μνημονίων.

Επειδή, η ανεργία στο νομό έχει ξεπεράσει το 40% σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Σερρών.

Επειδή, παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση των ελαστικών και ευέλικτων μορφών εργασίας με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και ταυτόχρονα τη μείωση του χρήματος που κυκλοφορεί στην τοπική αγορά.

Επειδή, η μείωση του χρήματος που κυκλοφορεί μειώνει τον κύκλο εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων, προκαλεί μείωση του αριθμού των βιώσιμων επιχειρήσεων και ακολούθως μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Επειδή, η κυβέρνηση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται να υποστηρίξει τις περιοχές με δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές και ιδίως της ΠΕ Σερρών σημειώνοντας ότι θα απαιτηθεί γι’ αυτήν ειδική δημογραφική πολιτική, μέρος της οποίας δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επειδή, η κυβέρνηση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται για ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας σε επιμέρους περιοχές στις οποίες το φαινόμενο της υψηλής ανεργίας συνυπάρχει με άλλα αρνητικά φαινόμενα με τα οποία δημιουργεί σύνδρομα γενικής υποβάθμισης και ιδίως με τη φτώχεια, την έντονη πληθυσμιακή αποψίλωση και τα ειδικά κοινωνικά προβλήματα.

Επειδή, η κυβέρνηση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζει ως δευτερεύοντα πόλο εθνικής εμβέλειας το νομό Σερρών, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη κατάταξη αποτελεί πολιτική επιλογή και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του νομού αλλά τίθεται ως κεντρικός πολιτικός στόχος η ανάδειξη του νομού σε μακροπρόθεσμο επίπεδο στη βαθμίδα του Δευτερεύοντος Πόλου Εθνικής Εμβέλειας.

Επειδή, η ως άνω πολιτική επιλογή της κυβέρνησης δεν συνοδεύεται μέχρι τώρα από τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα αναστρέψουν την οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση του νομού Σερρών.

Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Ποια είναι τα στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση βάσει των οποίων σχεδιάζεται η όποια πολιτική παρέμβαση;

2. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ανάσχεση της ανεργίας στο νομό Σερρών, ποιες ειδικές πολιτικές σκοπεύει να υλοποιήσει, με τι χρονοδιάγραμμα και ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

3. Πώς σκοπεύει να υποστηρίξει την ΠΕ Σερρών δεδομένου ότι ανήκει στις περιοχές με ιδιαίτερα δυσμενή δημογραφική προοπτική για την οποία απαιτείται ειδικό σχέδιο δημογραφικής πολιτικής και σε τι συνίσταται αυτό το σχέδιο; Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

4. Πώς σκοπεύει να παρέμβει για την αντιμετώπιση της στοχευμένης φτώχειας στην ΠΕ Σερρών και της γενικότερης υποβάθμισης με την οποία είναι αντιμέτωπη η τοπική κοινωνία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αβραμάκης Ελευθέριος
Βαρδάκης Σωκράτης
Μάλαμα Κυριακή
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζάκρη Θεοδώρα
Φάμελλος ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ