ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/11/2020

Ερώτηση 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: «Κατάχρηση εξουσιοδότησης από Υπουργούς του Επιτελικού Κράτους απονομιμοποιεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας»

Ερώτηση 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: «Κατάχρηση εξουσιοδότησης από Υπουργούς του Επιτελικού Κράτους απονομιμοποιεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας»Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσαν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Αθήνας Χριστόφορου Βερναρδάκη με θέμα: «Κατάχρηση εξουσιοδότησης από Υπουργούς του Επιτελικού Κράτους απονομιμοποιεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας»

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

- Με ΚΥΑ στις 21 Μαΐου 2020, θεσπίστηκαν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινήσεων με ήπια μέσα μετακίνησης στο κέντρο της Αθήνας.

- Οι λόγοι που μνημονεύθηκαν στην ΚΥΑ μέσω ΠΝΠ για να τεκμηριωθεί η επιβολή των ως άνω μέτρων, ήταν οι πλέον επιτακτικοί: η υγειονομική κρίση, ο κίνδυνος διάδοσης της νόσου COVID – 19 και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

- Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις απαιτούνταν και η προηγούμενη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 για την αναγκαιότητα της λήψης των συγκεκριμένων μέτρων.

- Έτσι το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, εισήγαγε κυκλοφοριακούς περιορισμούς στο κέντρο της Αθήνας, σε χρόνο μετά τη λήξη της ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown), στηριζόμενο σε εξουσιοδότηση που επιτρέπει να επιβληθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, αν επιτακτικοί λόγοι δημόσιας υγείας το υπαγορεύσουν.

- Στην πράξη βέβαια διαπιστώθηκε ότι η ΚΥΑ θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει εύκολα, ανώδυνα και χωρίς χρονοτριβή την υλοποίηση του οράματος του δημάρχου Αθηναίων για το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας».

- Με επείγουσες διαδικασίες και χωρίς σεβασμό στους πολίτες έκλεισαν βασικές αρτηρίες και οδοί για να γίνουν παρεμβάσεις ανάπλασης προκαλώντας άνευ προηγουμένου επιβάρυνση στην κυκλοφορία οδηγών στο κέντρο της Αθήνας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών (με συνακόλουθη αύξηση του χρόνου παραμονής και συνωστισμό των επιβατών) και σφοδρές αντιδράσεις.

- Ακολουθήθηκαν διαδικασίες απευθείας ανάθεσης χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση και χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις αξίας 2 εκατομμυρίων,

- Γι’ αυτό το λόγο με την υπ’ αριθ. 1992/2020 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε, κατόπιν άσκησης αίτησης ακύρωσης, ότι τόσο η ΚΥΑ των τεσσάρων Υπουργών, όσο και η μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών είναι άκυρες, ως στερούμενες εξουσιοδοτικού ερείσματος.

- στην πραγματικότητα δε στοιχειοθετείται καμία επείγουσα ανάγκη για τη λήψη αυτών των μέτρων. Οι προβλέψεις της ΚΥΑ για το Μεγάλο Περίπατο επ’ ουδενί τρόπω δε νομιμοποιούνται ως εξαιρετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας παρά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- οι Υπουργοί που συνυπέγραψαν την απόφαση καταχράστηκαν την εξαιρετική αρμοδιότητα που τους παρασχέθηκε για τη λήψη των απολύτως αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων ενόψει εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (αντιμετώπιση της πανδημίας).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποιο τρόπο προτίθεται να συμμορφωθεί η διοίκηση προς το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 1992/2020 απόφασης του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας;

2. Με βάση την ως άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ποια θα είναι η τύχη των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Μεγάλου Περιπάτου, οι οποίες συνήφθησαν με επισπευσμένες διαδικασίες σε εκτέλεση της ακυρωθείσας ΚΥΑ, όπως ρητά μνημονεύεται στα σχετικά έγγραφα (29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων της 05-06-2020, Πράξη 680 - ΑΔΑ 9Κ3ΝΩ6Μ-ΧΧΖ και 30η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων της 10-06-2020, Πράξη 682 – ΑΔΑ 6ΤΣ5Ω6Μ-Τ6Λ);

Περιοχή συνημμένων

ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Κατάχρηση εξουσιοδότησης από Υπουργούς του Επιτελικού Κράτους απονομιμοποιεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας»

Με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31688 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19» (Β΄1970) που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών στις 21 Μαΐου 2020, θεσπίστηκαν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινήσεων με ήπια μέσα μετακίνησης στο κέντρο της Αθήνας.
Οι λόγοι που μνημονεύθηκαν στην ΚΥΑ μέσω διατάξεων έκτακτης νομοθέτησης (Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου) για να τεκμηριωθεί η επιβολή των ως άνω μέτρων, ήταν οι πλέον επιτακτικοί: η υγειονομική κρίση, ο κίνδυνος διάδοσης της νόσου COVID – 19 και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις απαιτούνταν και η προηγούμενη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 για την αναγκαιότητα της λήψης των συγκεκριμένων μέτρων.
Έτσι το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, εισήγαγε κυκλοφοριακούς περιορισμούς στο κέντρο της Αθήνας, σε χρόνο μετά τη λήξη της ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown), στηριζόμενο σε εξουσιοδότηση που επιτρέπει να επιβληθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, αν επιτακτικοί λόγοι δημόσιας υγείας το υπαγορεύσουν.
Στην πράξη βέβαια διαπιστώθηκε ότι η ΚΥΑ που βασίστηκε στο πρόσχημα της υγειονομικής κρίσης, θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει  εύκολα, ανώδυνα και χωρίς χρονοτριβή την υλοποίηση του οράματος του δημάρχου Αθηναίων για το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας»: με επείγουσες διαδικασίες και χωρίς σεβασμό στους πολίτες έκλεισαν βασικές αρτηρίες και οδοί για να γίνουν παρεμβάσεις ανάπλασης προκαλώντας άνευ προηγουμένου επιβάρυνση στην κυκλοφορία οδηγών στο κέντρο της Αθήνας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών (με συνακόλουθη αύξηση του χρόνου παραμονής και συνωστισμό των επιβατών) και σφοδρές αντιδράσεις. Και με εξίσου «επείγοντα» τρόπο, δηλαδή με την επίκληση διάταξης που θεμελιώνει εξαίρεση από τις πάγιες διαδικασίες, μόνο «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή» (άρθρο 32 παρ. 2 περ.γ ν4412/2016), ακολουθήθηκαν διαδικασίες απευθείας ανάθεσης χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση και χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ  για συμβάσεις αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν μάλιστα κατά δήλωση του ίδιου του Δημάρχου, μόνο την πιλοτική φάση του έργου (παγκάκια, ζαρντινιέρες, φυτά, βαφές και υλικά σήμανσης).                                                                                        
Γι’ αυτό το λόγο με την υπ’ αριθ. 1992/2020 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε, κατόπιν άσκησης αίτησης ακύρωσης, ότι τόσο η ΚΥΑ των τεσσάρων Υπουργών πάνω στην οποία στηρίχθηκε η υλοποίηση του «Μεγάλου Περιπάτου» όσο και η μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία παρατεινόταν η ισχύς των – κατά τα άλλα «προσωρινών» – μέτρων μέχρι και τις 21-11-2020 είναι άκυρες, ως στερούμενες εξουσιοδοτικού ερείσματος.
Δηλαδή, ενώ τα μέτρα για την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου θεσπίστηκαν με την επίκληση διατάξεων για την αντιμετώπιση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας (εν προκειμένω τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19), στην πραγματικότητα δε στοιχειοθετείται καμία επείγουσα ανάγκη για τη λήψη αυτών των μέτρων. Οι προβλέψεις της ΚΥΑ για το Μεγάλο Περίπατο επ’ ουδενί τρόπω δε νομιμοποιούνται ως εξαιρετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας παρά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έτσι το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, εισήγαγε κυκλοφοριακούς περιορισμούς στο κέντρο της Αθήνας, σε χρόνο μετά τη λήξη της ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown), στηριζόμενο σε εξουσιοδότηση που επιτρέπει να επιβληθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, και μόνο αν επιτακτικοί λόγοι δημόσιας υγείας το υπαγορεύσουν.

Επειδή οι Υπουργοί που συνυπέγραψαν την απόφαση καταχράστηκαν την εξαιρετική αρμοδιότητα που τους παρασχέθηκε για τη λήψη των απολύτως αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων ενόψει εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (αντιμετώπιση της πανδημίας).
Επειδή η Κυβέρνηση μέσω των Υπουργών της βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι στους πολίτες και την κοινή γνώμη εξαιτίας της επιλογής να στηρίξει έστω και χωρίς έρεισμα, δηλαδή πάση θυσία, τα πολυδάπανα σχέδια του Δημάρχου Αθηναίων για αποσπασματικές παρεμβάσεις και πρόχειρες αναπλάσεις πιλοτικού περιεχομένου και υπέρογκου κόστους.
Επειδή το Επιτελικό Κράτος επιδεικνύει για ακόμη μια φορά τη χαμηλή του κανονιστική ικανότητα και αποδεικνύει την αδυναμία προσήλωσής του στην αρχή της νομιμότητας.
Επειδή η εργαλειακή επίκληση της πανδημίας για την επιβολή νομιμοφανών πλην μη σύννομων ενεργειών κατέπεσε παταγωδώς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση του οποίου δεν αφορά «διαδικαστικές συστάσεις», όπως στρεψόδικα την ερμήνευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Με ποιο τρόπο προτίθεται να συμμορφωθεί η διοίκηση προς το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 1992/2020 απόφασης του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας;
Με βάση την ως άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ποια θα είναι η τύχη των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Μεγάλου Περιπάτου, οι οποίες συνήφθησαν με επισπευσμένες διαδικασίες σε εκτέλεση της ακυρωθείσας ΚΥΑ, όπως ρητά μνημονεύεται στα σχετικά έγγραφα (29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων της 05-06-2020, Πράξη 680 - ΑΔΑ 9Κ3ΝΩ6Μ-ΧΧΖ και 30η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων της 10-06-2020, Πράξη 682 – ΑΔΑ 6ΤΣ5Ω6Μ-Τ6Λ);

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βερναρδάκης Χριστόφορος
Ζαχαριάδης Κώστας
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βασιλικός Βασίλης
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσείν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Πολάκης Παύλος
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ