MENOY

ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Προγραμματικές δεσμεύσεις2019-2023

Νέες και ποιοτικές δουλειές με αυξημένους μισθούς

Τι παραλάβαμε:
 • Ανεργία στο 27% και ανεργία των νέων στο 60%
 • 1.000.000 χαμένες θέσεις εργασίας την περίοδο 2010-2014
 • Κατώτατος μισθός: περικομμένος κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, με τη θέσπιση του «υποκατώτατου μισθού»
 • Συρρίκνωση μισθών λόγω της αναστολής των συλλογικών διαπραγματεύσεων
 • Αδήλωτη εργασία στο 20%
 • Απορρυθμισμένο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας
 • Διαλυμένο και υποστελεχωμένο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε:
 • 380.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι τα τέλη του 2018
 • Μείωση της ανεργίας κατά 8% και της ανεργίας των νέων κατά 13%
 • Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 11% και 27% για τους νέους
 • Επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και επέκταση 15 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με κάλυψη πάνω από 215.000 εργαζομένων
 • Μείωση της αδήλωτης εργασίας στο 9%
 • Καταπολέμηση παραβατικότητας στους χώρους εργασίας με νομοθετικές παρεμβάσεις και τη δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
 • Προγράμματα εργασίας ύψους €2,4 δισ. για 240.000 ανέργους
 • Στοχευμένα προγράμματα για νέους επιστήμονες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας
 • Ευρεία κάλυψη της αγοράς εργασίας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων και του υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού
 • Μέτρα καταπολέμησης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας
Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε:
 • Τη νομιμοποίηση της 7ήμερης εργασίας
 • Την υπέρβαση της 8ωρης εργασίας
 • Την κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων
 • Την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας
 • Την κατάργηση των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα την υπερίσχυση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων (χαμηλότεροι μισθοί - επιδεινωμένοι όροι εργασίας)
 • Την πλήρη ανατροπή των νόμων που θεσπίσαμε για την προστασία των εργαζομένων
 • Τον κίνδυνο εκ νέου έκρηξης της ανεργίας
 • Την καθήλωση των μισθών, από όσους θεωρούν την αύξησή τους ως αντιαναπτυξιακό μέτρο
Τι σχεδιάζουμε:
 • Στο τέλος της τετραετίας να έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην κρίση
  • Δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες / ποσοστό ανεργίας αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου
  • Μείωση της ανεργίας των γυναικών στο 10%
  • Κίνητρα για δημιουργία θέσεων πλήρους εργασίας
 • Ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία
 • Νέες αυξήσεις του κατώτατου μισθού: 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021 και επαναφορά της αρμοδιότητας καθορισμού του στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους το 2022
 • Αναδιαμόρφωση των κοινωφελών προγραμμάτων εργασίας από 8μηνα σε 12μηνα με αυξημένες απολαβές αντίστοιχες των προσόντων των εργαζομένων
ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ανάπτυξη για Όλους - Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

Τι παραλάβαμε
 • Μια χρεοκοπημένη χώρα σε ανθρωπιστική κρίση, χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική
 • «Ανάπτυξη» που στηριζόταν στην Υποβάθμιση: Υποβάθμιση της εργασίας, της περιφέρειας, του περιβάλλοντος, του κοινωνικού κράτους και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (200.000 ΜμΕ έκλεισαν το 2010-14)
 • Έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που χαρακτηριζόταν από διαφθορά, αδράνεια και έλλειμμα αξιοπιστίας:
  • Έλλειμμα αξιοπιστίας και καθυστέρηση στη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
  • Εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς στην εφαρμογή των παλιών Αναπτυξιακών Νόμων
  • Σταματημένα τα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομών: Κτηματολόγιο, Αυτοκινητόδρομοι, Μετρό
Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε:
 • Διευθέτηση του χρέους ώστε να μπορούμε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη παραγωγική βάση
 • Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέων επαγγελματιών και καινοτομίας
  • Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
  • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος για τη χρηματοδότηση της μεταποίησης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
  • Μικροπιστώσεις για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
  • Πρώτοι στην Ευρώπη στην αξιοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιουνκέρ με €2,7 δισ.
  • Επιπλέον €2 δισ. τον χρόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για έργα υποδομών
  • Το μεγαλύτερο Ταμείο Συμμετοχών (EquiFund) στην Ευρώπη, με 500 εκ. ευρώ για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις
  • 250 εκ. για υποτροφίες σε ερευνητές και ακαδημαϊκά προγράμματα για την ανάσχεση του braindrain, έναντι μόλις 80 εκ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
  • €2,6 δισ. στους δήμους για έργα τοπικών υποδομών από το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος
  • 8% περισσότερα κονδύλια για την Ελλάδα από το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027)
 • Θεσμικός εκσυγχρονισμός για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας
  • Νέο απλούστερο πλαίσιο για τη σύσταση και αδειοδότηση επιχειρήσεων. 74.000 επιχειρήσεις αδειοδοτήθηκαν ηλεκτρονικά τους τελευταίους 18 μήνες
  • Νέο σύγχρονο Εταιρικό δίκαιο μετά από έναν αιώνα(!) - νέο απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο για ΕΠΕ & ΑΕ
  • Ψηφιακές υπηρεσίες για επιχειρήσεις μέσω του Οnestop Shop σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός και Επενδύσεις
  • Καταρτίσαμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική με σαφή χρονοδιαγράμματα και στοχοθεσία έπειτα από εκτενή διαβούλευση με την κοινωνία στα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια σε όλη τη χώρα.
  • Διπλασιασμός των ξένων άμεσων επενδύσεων στο 2% του ΑΕΠ, από 1% την περίοδο 1995 - 2015
 • Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή μετάβαση
  • Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
  • Πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης για νοικοκυριά ύψους 650 εκ. €
  • Ενεργειακές Κοινότητες - οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναπτύσσονται από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές ανάγκες
  • Εθνική Στρατηγική για Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή
  • Δραστική μείωση στην κατανάλωση της πλαστικής σακούλας (80% στα σούπερ-μάρκετ)
 • Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
  • Αναβάθμιση του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων με προσωπικό και χρηματοδότηση
  • Σχέδιο οικονομικής υποστήριξης για επιχειρήσεις σε μειονεκτούσες περιοχές της χώρας
  • Υποστήριξη των νησιών με το μεταφορικό ισοδύναμο και Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε:
 • Την επαναφορά του παλιού και αποτυχημένου μοντέλου ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών
 • Την εγκατάλειψη της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος σε έργα «βιτρίνας»
 • Νέες «φούσκες» όπως στο παρελθόν (χρηματιστήριο, κόκκινα δάνεια, περιπτώσεις «Energa»)
 • Την επιστροφή σε πελατειακά δίκτυα και την ανάπτυξη των «ημετέρων»
Τι σχεδιάζουμε:
 • Διπλασιασμός των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων μέχρι το 2025
 • Αύξηση των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2025
 • €15 δισ. για νέους επιστήμονες, επιχειρηματικότητα και καινοτομία εντός 4ετίας
 • Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το 2021.
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – μακροχρόνιος προγραμματισμός, αντικειμενικά κριτήρια στην κατανομή των πόρων, αυστηρός έλεγχος
 • «Δίκη χωρίς Χαρτί» μέχρι το 2021, για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης
 • Ριζική στροφή στην πράσινη ενέργεια - 32% παραγωγή ΑΠΕ και 32,5% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030
 • Περιφερειακά σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως το 2020
 • Η γεωργία στην Ψηφιακή εποχή - το 50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας να καλύπτεται από ψηφιακές τεχνολογίες (2020)
ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Δικαιότερη φορολογία

Τι παραλάβαμε
 • Δέσμευση για πολύ υψηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων
 • Άδεια ταμεία, δημοσιονομικό κενό και κανέναν σχεδιασμό για το μέλλον
 • Μηδενική αξιοπιστία
 • Υψηλή φοροδιαφυγή - κανένα σχέδιο για την καταπολέμησή της
Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε:
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 10% για το 2019 και 30% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες
 • Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στην εφορία
 • Μείωση του ΦΠΑ:
  • του «υπερμειωμένου» συντελεστή από 6,5% σε 6%
  • στην εστίαση και στα τρόφιμα στον μειωμένο συντελεστή 13%
  • στην ενέργεια
 • Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και ένταξή τους στην κλίμακα των μισθωτών
 • Σταδιακή μείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 2019
Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε:
 • Εκ νέου εκτίναξη της φοροδιαφυγής
 • Οριζόντιες μειώσεις φορολογίας που θα ωφελήσουν κυρίως τα ανώτερα στρώματα και ελάχιστα στην μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα
 • Φοροαπαλλαγές για τους λίγους, λιτότητα για τους πολλούς
Τι σχεδιάζουμε:
 • Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές επιχειρήσεις σε 2 δόσεις (2020-2021) και στο 80% για νομικά πρόσωπα
 • Σταδιακή μείωση του πρώτου κλιμακίου του φόρου εισοδήματος στο 20%
 • Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα έως €20.000 και μείωση συντελεστών για μεγαλύτερα εισοδήματα
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 30% το 2020 και 50% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες
 • Μείωση φόρου εισοδήματος μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους και μείωση του ΕΝΦΙΑ σε νησιά με πληθυσμό έως 1000 κάτοικους.
 • Μείωση κόστους πετρελαίου θέρμανσης για ορεινές περιοχές
 • Μείωση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 11%
 • Μείωση φόρου συνεταιρισμένων αγροτών
 • Αύξηση συντελεστή αποσβέσεων στο 150%
 • Περαιτέρω απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών
 • Ηλεκτρονικά βιβλία
 • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω συνέχισης της διασταύρωσης φορολογικών δηλώσεων - καταθέσεων
ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αλληλεγγύη και ασφάλεια για την κοινωνία

Τι παραλάβαμε
 • Στην υγεία
 • 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στο ΕΣΥ και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε κατάρρευση, με δραματικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων (σωρευτικά πάνω από 40%), χωρίς μόνιμες προσλήψεις για 5 χρόνια
 • Τον ΕΟΠΠΥ με χρέη πάνω από 1 δισ.€ σε ιδιώτες παρόχους
 • Στην Παιδεία
 • Την καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας των σχολείων και των ειδικών σχολείων με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και τεράστια προβλήματα στη διανομή των βιβλίων
 • Την διακοπή διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και τη στελέχωση των σχολείων αποκλειστικά με αναπληρωτές
 • Στην Κοινωνική Ασφάλιση
 • Πάνω από 1 δις έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων
 • Συντάξεις περικομμένες οριζόντια 12 φορές με μειώσεις που έφταναν έως και το 50% και συνολικό ύψος περικοπών στα 45 δισ.
 • 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές
 • 30 δις χρέη των ασφαλισμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Στην Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου και προϋπολογισμού για την προστασία από τη φτώχεια εντός της κρίσης
 • Την διανομή 200 επιδομάτων από 120 πηγές με αδιαφάνεια και ανισοτιμία
 • Τα ΑΜΕΑ σε καθεστώς πλήρους ανασφάλειας με τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδομάτων τους
Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε:
 • Στην Υγεία
 • Ελεύθερη πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων στην δημόσια υγεία
 • Ενισχύσαμε το ΕΣΥ με προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, ιδρύσαμε νέα νοσοκομεία
 • Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ασθενών μέσω της νέας πολιτικής τιμολόγησης - αποζημίωσης φαρμάκων
 • Για πρώτη φορά δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα για 800.000 παιδιά Δημοτικού
 • Στην Κοινωνική Ασφάλιση
 • Μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση με μείωση των εισφορών για την πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών
 • Πλεονασματικό ασφαλιστικό σύστημα
 • Μείωση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης κατά 70%
 • Αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, που θα συνεχιστούν την επόμενη τετραετία
 • Επαναφορά ενός σημαντικού τμήματος της 13ης σύνταξης που είχε ολοσχερώς καταργηθεί
 • Ρύθμιση - ανάσα 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Στην Παιδεία
 • Διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
 • Επέκταση του oλοήμερου προγράμματος διδασκαλίας στο σύνολο των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κάλυψη όλου του απαιτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή
 • 40 νέα Ειδικά Σχολεία και 570 νέα Τμήματα Ένταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Αύξηση δαπανών για την έρευνα για πρώτη φορά στο 1% του ΑΕΠ
 • Νέα αρχιτεκτονική για τα Πανεπιστήμια, ώστε η Ανώτατη εκπαίδευση να είναι ενιαία χωρίς ΤΕΙ
 • Στον Πολιτισμό
 • Αποκαταστήσαμε απολυμένους υπαλλήλους του ΥΠΟΑ, και προσλάβαμε νέους υπαλλήλους
 • Δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και κατάργηση της ΑΕΠΙ
 • Εκσυγχρονισμός του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
 • Στην Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό της Πρόνοιας
 • Ουσιαστικές πολιτικές στήριξης: Πρόγραμμα καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης, ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, σχολικά γεύματα, επίδομα παιδιού
 • Μείωση φτώχειας και παιδικής φτώχειας στα προ κρίσης επίπεδα
 • Νόμος αναδοχής και υιοθεσίας με γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες
 • Εντάσσουμε τους ανάπηρους συμπολίτες μας στην εργασία, καλύπτοντας το 15% των νέων θέσεων στο Δημόσιο, χωρίς απώλεια του επιδόματος αναπηρίας
Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε:
 • Στην Υγεία
 • Την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μόνο για τους λίγους
 • Την ακύρωση του σχεδίου νέων προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού
 • Την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Στην Παιδεία
 • Την ακύρωση των 15.000 μόνιμων διορισμών με την επαναφορά στον κανόνα 1 προς 5
 • Την ακύρωση της νέας δομής της Γ’ Λυκείου που στοχεύσει στην εξασθένιση της παραπαιδείας
 • Την κατάργηση της ελεύθερης πρόσβασης στα Πανεπιστήμια
 • Στην Κοινωνική Ασφάλιση
 • Την εφαρμογή του «ασφαλιστικού Πινοσέτ» το οποίο:
  • Θέτει σε κίνδυνο τη χορήγηση των σημερινών συντάξεων
  • Θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές συντάξεις των νέων εργαζομένων
  • Αφήνει ακάλυπτους τους σημερινούς ασφαλισμένους
  • Δημιουργεί τρύπα τουλάχιστον 55 δισ. στον προϋπολογισμό του κράτους
  • Μεταφέρει τις ασφαλιστικές εισφορές από το δημόσιο σύστημα σε ιδιωτικές εταιρείες
  • Οδηγεί σε μειώσεις συντάξεων
 • Στην Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Την περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων
 • Την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών επιδομάτων στο ΚΕΑ, αποκλείοντας από αυτά όλους όσοι δεν βρίσκονται σε ακραία φτώχεια
 • Την επιστροφή των πελατειακών σχέσεων, μέσω της κατάργησης του ηλεκτρονικού και διαφανούς συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης
 • Την κατάργηση του νόμου για την αναδοχή-υιοθεσία
Τι σχεδιάζουμε:
 • Στην Υγεία
 • Περαιτέρω ενδυνάμωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
 • Προσλήψεις 10.000 γιατρών - νοσηλευτών - λοιπού προσωπικού για το 2019 - 2022
 • Ανανέωση των υποδομών και του εξοπλισμού του ΕΣΥ
 • Οι δαπάνες για την υγεία στο τέλος της τετραετίας να ανέρχονται στο 6% του ΑΕΠ, δηλ. στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
 • Στην Κοινωνική ασφάλιση
 • Την αύξηση της εθνικής σύνταξης για την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος όλων των συνταξιούχων σε μόνιμη βάση
 • Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ και επιτάχυνση των διαδικασιών
 • Στον Πολιτισμό
 • Πολιτισμό για όλους χωρίς αποκλεισμούς και προστασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • Στην Παιδεία
 • Μόνιμους διορισμούς 15.000 εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας με τους πρώτους 4.500 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντός του 2019
 • 10.000 θέσεις νέων ερευνητών έως το 2021
 • Οι δαπάνες για την παιδεία στο τέλος της τετραετίας να ανέρχονται στο 5% του ΑΕΠ, δηλ. στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
 • Αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας Εκπαίδευσης, επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, νέα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
 • Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας: νέες εστίες και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος
 • Στην Κοινωνική αλληλεγγύη
 • Την περαιτέρω μείωση της φτώχειας στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου
 • Αύξηση του ΚΕΑ κατά 11% και ένταξη των δικαιούχων του στην εργασία
 • Την περαιτέρω διεύρυνση της πολιτικής για τη στήριξη του παιδιού με:
  • αύξηση των εισοδηματικών ορίων για το επίδομα παιδιού στα 30.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια
  • επέκταση των σχολικών γευμάτων σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού
  • δημιουργία θέσεων για όλα τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος

Τι παραλάβαμε
 • Ένα Δημόσιο απόλυτα διαβλητό στα ιδιωτικά συμφέροντα
 • Ένα πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος
 • 3.000 απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους
 • Καθεστώς διαθεσιμότητας - προθάλαμος απολύσεων
 • Πελατειακές σχέσεις στη διαχείριση και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων
Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε:
 • Απόδοση ιθαγένειας σε όλα τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς
 • Θέσπιση συμφώνου συμβίωσης
 • Νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου
 • Επαναφορά απολυμένων - κατάργηση διαθεσιμότητας
 • Διαφάνεια στην κινητικότητα προσωπικού για πρώτη φορά. Εφαρμογή ενιαίου συστήματος κινητικότητας
 • Δημοκρατικό και ψηφιακό σύστημα Αξιολόγησης
 • Αδιάβλητο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με συμμετοχή του ΑΣΕΠ
 • Στοχευμένες προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς (Παιδεία - Υγεία - Πρόνοια) Εφαρμογή του κανόνα 1:1
 • Ενίσχυση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων δημοσίων υπαλλήλων
 • Ειδικές διατάξεις πρόσληψης ΑμεΑ και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο δημόσιο
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιας διοίκησης
Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε:
 • Επαναφορά του κανόνα 1-5 στο δημόσιο που σημαίνει καμία πρόσληψη στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Κοινωνικό Κράτος
 • Ιδιωτικοποίηση δομών του Κοινωνικού Κράτους και του ΕΣΥ και απολύσεις
 • Εκχώρηση ευαίσθητων κοινωνικά υπηρεσιών του Δημοσίου σε κρατικοδίαιτα εργολαβικά συμφέροντα
Τι σχεδιάζουμε:
 • Θέσπιση του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια
 • Προώθηση της πρότασης για τους διακριτούς ρόλους Πολιτείας - Εκκλησίας και συνέχιση του διαλόγου με την Εκκλησία
 • Πλήρης μετάβαση στο ψηφιακό δημόσιο - Απλούστευση των διαδικασιών και ψηφιακό ΚΕΠ
 • Αναβάθμιση εργασιακών σχέσεων και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο
 • Πρόσληψη νέων επιστημόνων στο Δημόσιο
ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
12 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ TV SPOTS ΣΥΡΙΖΑ TV SPOTS

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ