ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/12/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Άμεση στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα του κλάδου της εστίασης- στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Άμεση στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα του κλάδου της εστίασης- στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Θέμα: «Άμεση στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα του κλάδου της εστίασης- στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
Η έλευση του δεύτερου πανδημικού κύματος στην χώρα μας, ως συνέπεια και της αποτυχίας της Κυβέρνησης να προετοιμαστεί εγκαίρως και επαρκώς για την αντιμετώπισή της, συνοδεύεται από βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία. Η διάχυση της κρίσης από το υγειονομικό πεδίο στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας έχει φέρει ολόκληρους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς κλάδους αντιμέτωπους με το φάσμα της καταστροφής.  
Ειδικά οι κλάδοι εκείνοι που πλήττονται ευθέως από την πλήρη περιστολή των ψυχαγωγικών κοινωνικών δραστηριοτήτων λόγω των υγειονομικών περιορισμών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο κλάδος της εστίασης ως κατ’ εξοχήν περίπτωση, αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης. Η πίεση που υφίσταται ο εν λόγω κλάδος είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την έλλειψη ρευστότητας με τον βραχνά των μηνιαίων υποχρεώσεων, ενώ το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος του, το οποίο αντιστοιχεί σε 330.000 εργαζομένους, καθιστά την στήριξή του αδήριτη ανάγκη.  
Δυστυχώς, το βασικό στοιχείο που χαρακτήρισε την προσπάθεια της Κυβέρνησης για στήριξη των χειμαζόμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ήταν η αποσπασματικότητα και η αναποτελεσματικότητα. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα κεφάλαια κίνησης, το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, κάλυψαν πλημμελώς τις ανάγκες σε ρευστότητα μόνο ενός ποσοστού από τις επιχειρήσεις, αποκλείοντας χιλιάδες άλλες που επίσης χρειάζονται στήριξη.
Ειδικά για την περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ, κάλυψε μόνο έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων που, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της Περιφέρειας, δεν ξεπέρασε τις 1.118. Τα κριτήρια, μάλιστα, του προγράμματος ήταν τέτοια που οδήγησαν ουσιαστικά σε αποκλεισμό του κλάδου της εστίασης.   
Τέλος, σε συνδυασμό με την ελλιπή στήριξη, συνεχίζεται η επιπλέον επιβάρυνση των πληττόμενων επιχειρήσεων και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό συμβαίνει το τελευταίο διάστημα τόσο μέσω της επιβολής σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων πρόστιμου από την Εφορία για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών στοιχείων το 2014, όσο και μέσω της διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καφέ και εστιατορίων λόγω οφειλών για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι, καθώς συσσωρεύτηκαν στο διάστημα που τα καταστήματά τους είτε υπολειτουργούσαν λόγω των υγειονομικών μέτρων, είτε ήταν εντελώς κλειστά.

Επειδή η στήριξη που παρείχε η Κυβέρνηση, ειδικά στην εστίαση, ήταν από αμελητέα έως ανεπαρκής, ενώ η παράταση των περιοριστικών μέτρων απαιτεί την άμεση λήψη γενναίων μέτρων που θα καλύψουν το σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Επειδή το ύψος του προϋπολογισμού του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19» για την Περιφέρεια Στερεάς (μόλις 25 εκατομμύρια ευρώ) ήταν το χαμηλότερο, με  εξαίρεση την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όλων των αντίστοιχων περιφερειακών προγραμμάτων, τα οποία ξεκίνησαν από 30 εκατομμύρια ευρώ.   
Επειδή από κοινού τα σωματεία των επαγγελματιών, όπως η «Νέα Εστίαση» της Λιβαδειάς, ζητούν την υλοποίηση ενός νέου στοχευμένου προγράμματος μη επιστρεπτέας επιδότησης για την εστίαση, εντός του πλαισίου που έθεσε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για το σύνολο των ΜμΕ, με χρήματα προερχόμενα από το ΕΣΠΑ και από άλλες πηγές, το οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερο ευέλικτα κριτήρια για επιχειρήσεις με προσωπικό 0-9 εργαζομένων, με μέγιστο ύφος επιδότησης τις 20.000 ευρώ και χωρίς αποκλεισμό εκείνων που έκαναν έναρξη εργασιών από 1/1/2020.
Επειδή αυτό το δίκαιο αίτημα των φορέων στηρίζουν και οι παρατάξεις της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.   
Επειδή η επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη κατάθεση φορολογικών στοιχείων το 2014 είναι άκαιρη και απαράδεκτη για την παρούσα συγκυρία, ενώ λύση στο πρόβλημα μπορεί να δοθεί με την τροπολογία που κατέθεσε στις 26 Νοεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για προσθήκη στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 της παραγράφου 3α, σύμφωνα με την οποία  «δεν επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής [για το διάστημα μέχρι και 25/1/2016]. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα διαγράφονται οίκοθεν με απόφαση της ΑΑΔΕ. Για τις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόστιμα έχουν ήδη εξοφληθεί ή ρυθμιστεί τμηματικά, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί είτε συμψηφίζονται είτε επιστρέφονται».  
Επειδή, τέλος, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα που είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει ώστε οι χρεωμένες επιχειρήσεις της εστίασης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να μην ανοίξουν ξανά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, όπως είχαμε επισημάνει με Ερώτηση που καταθέσαμε στην Βουλή στις 25 Νοεμβρίου 47 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και με την οποία ζητάμε επανασύνδεση της παροχής.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί τάχιστα ένα νέο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιδότησης για τις ΜμΕ, και ιδιαίτερα της εστίασης, στην Στερεά Ελλάδα, στη βάση των προδιαγραφών που ζητούν τα πέντε επιμελητήρια και επιμέρους σωματεία;  

Θα επανεξετάσουν την τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών στοιχείων το 2014;  

Με ποιον τρόπο προτίθενται να δρομολογήσουν την, χωρίς προκαταβολές, αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στις επιχειρήσεις εστίασης στην Στερεά Ελλάδα, στις οποίες έχει διακοπεί;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Γιώτα Πούλου
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παππάς Νικόλαος
Πολάκης Παύλος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης ΜιλτιάδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ