ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/03/2021

Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας της ΚΟ Ανδρέα Ξανθού και θέμα: Λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».

Οι βουλευτές επισημαίνουν:

1. Αποτελεί μείζον ζήτημα η αποδυνάμωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, καθώς οι έξι μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί που είχαν προσληφθεί έχουν αποδεκατιστεί κατά το ήμισυ, λόγω μετακίνησης γιατρών -με πρωτοβουλία της Διοίκησης- σε άλλα τμήματα ή νοσοκομεία, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο ιατρικό δυναμικό να μην επαρκεί για τις εφημεριακές ανάγκες του «Αλεξάνδρα».

2. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τις ημέρες που το ΓΝ "Αλεξάνδρα" εφημερεύει μέχρι τις 2.30 μ.μ. για παθολογικά και καρδιολογικά περιστατικά σηκώνει όλο το βάρος της εφημερίας στην Αθήνα, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας , επισφάλειας και ταλαιπωρίας εργαζομένων και ασθενών.

3. Είναι επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση των τεχνολόγων του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, το οποίο αδυνατεί λόγω υποστελέχωσης να ανταπεξέλθει με επάρκεια στο φόρτο εργασίας και στις τρεις βάρδιες. Σημειώνεται ότι είναι σε εκκρεμότητα η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (5 τεχνολόγοι). Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και όχι να αποδυναμώνονται άλλα τμήματα για την εκ των ενόντων κάλυψή τους.

4. Έχει λήξει η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου και δεν έχει προβλεφθεί παράταση της νόμιμης λειτουργίας του μέχρι τη διενέργεια αρχαιρεσιών, με αποτέλεσμα να έχει απονεκρωθεί ένα επιστημονικό όργανο με σημαντικό θεσμικό ρόλο στο νοσοκομείο.

5. Και εξ’ αιτίας της παραπάνω εκκρεμότητας, έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα συνεργασίας της Διοίκησης με τα επιστημονικά και συνδικαλιστικά όργανα του νοσοκομείου, με συνέπεια τη μη έγκαιρη και κοινά αποδεκτή διευθέτηση θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας του νοσοκομείου (πχ ισότιμη συνδρομή όλων των γιατρών ΕΣΥ στο πρόγραμμα εφημερίας).

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό το ΓΝ “Αλεξάνδρα” και ειδικότερα κρίσιμα τμήματα όπως το ΤΕΠ και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα;

2. Προτίθεται να επανεξετάσει το μοντέλο εφημερίας των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ με στόχο την ισότιμη κατανομή του όγκου των παθολογικών- καρδιολογικών περιστατικών που σήμερα επωμίζεται στο πρωινό ωράριο αποκλειστικά το «Αλεξάνδρα»;

...

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: Λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
Μετά από την επίσκεψη στις 18 Μαρτίου στο Γ.Ν. Αλεξάνδρα στο πλαίσιο περιοδειών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής και την αναλυτική ενημέρωση από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου για τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής:
1. Αποτελεί μείζον ζήτημα η αποδυνάμωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, καθώς οι έξι μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί που είχαν προσληφθεί έχουν αποδεκατιστεί κατά το ήμισυ, λόγω μετακίνησης γιατρών -με πρωτοβουλία της Διοίκησης- σε άλλα τμήματα ή νοσοκομεία, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο ιατρικό δυναμι-κό να μην επαρκεί για τις εφημεριακές ανάγκες του «Αλεξάνδρα».
2. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τις ημέρες που το ΓΝ "Αλεξάνδρα" εφημερεύ-ει μέχρι τις 2.30 μ.μ. για παθολογικά και καρδιολογικά περιστατικά σηκώνει όλο το βάρος της εφημερίας στην Αθήνα, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας , επισφάλειας και ταλαιπωρίας εργαζομένων και ασθενών.
3. Είναι επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση των τεχνολόγων του Ακτινοδιαγνωστικού Τμή-ματος, το οποίο αδυνατεί λόγω υποστελέχωσης να ανταπεξέλθει με επάρκεια στο φόρτο εργασίας και στις τρεις βάρδιες. Σημειώνεται ότι είναι σε εκκρεμότητα η πρόσληψη επι-κουρικού προσωπικού (5 τεχνολόγοι). Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να αντιμετωπι-στούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και όχι να αποδυναμώνονται άλλα τμήματα για την εκ των ενόντων κάλυψή τους.
4. Έχει λήξει η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου και δεν έχει προβλεφθεί παρά-ταση της νόμιμης λειτουργίας του μέχρι τη διενέργεια αρχαιρεσιών, με αποτέλεσμα να έχει απονεκρωθεί ένα επιστημονικό όργανο με σημαντικό θεσμικό ρόλο στο νοσοκομείο.
5. Και εξ’ αιτίας της παραπάνω εκκρεμότητας, έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα συνεργασίας της Διοίκησης με τα επιστημονικά και συνδικαλιστικά όργανα του νοσοκο-μείου, με συνέπεια τη μη έγκαιρη και κοινά αποδεκτή διευθέτηση θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας του νοσοκομείου (πχ ισότιμη συνδρομή όλων των γιατρών ΕΣΥ στο πρό-γραμμα εφημερίας).
Επειδή, το «Αλεξάνδρα» είναι ένα κομβικό δημόσιο νοσοκομείο που διαθέτει εξειδικευμέ-να τμήματα ( αιματο-ογκολογική κλινική, γυναικολογική ογκολογία, ακτινοθεραπεία, Πυ-ρηνική Ιατρική, αιμοδυναμικό εργαστήριο, τμήμα παθολογίας της κύησης, κλπ) και ταυτό-χρονα έχει αναλάβει και το βάρος περιστατικών Covid ( έχει αναπτύξει 66 κλίνες απλής νοσηλείας και 10 κλίνες ΜΕΘ covid), είναι αναγκαία η στήριξη και η ενδυνάμωσή του
Επειδή, σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων θα πρέπει να υποστηρίζονται με τους αναγκαίους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) από το Υπουρ-γείο Υγείας προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα λειτουργικά προβλήματα των νοσηλευτικών μονάδων
Επειδή, τα προβλήματα υποστελέχωσης του Νοσοκομείου θέτουν σε κίνδυνο την επαρκή και ποιοτική φροντίδα των ασθενών που παρακολουθούνται συστηματικά ή προσέρχονται στην εφημερία
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό το ΓΝ “Αλεξάνδρα” και ειδικότερα κρίσιμα τμήματα όπως το ΤΕΠ και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα;
2. Προτίθεται να επανεξετάσει το μοντέλο εφημερίας των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ με στόχο την ισότιμη κατανομή του όγκου των παθολογικών- καρδιολογικών πε-ριστατικών που σήμερα επωμίζεται στο πρωινό ωράριο αποκλειστικά το «Αλε-ξάνδρα»;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας
Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαγενά Άννα

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Λάππας Σπυρίδων

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μωραϊτης Θάνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πούλου Παναγιού

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος


Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ