ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή»

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή»EΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή»
Επανακαταθέτουμε την ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4431, που κατατέθηκε στις 22.02.2021, καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα απαντηθεί. Συμπληρωματικά σημειώνονται τα εξής:
Α) Εφόσον το Υπουργείο έκρινε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επέτρεψαν, ορθώς χορηγήθηκε στους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων η δυνατότητα να λάβουν δια ζώσης μέρος σε αυτές, τηρουμένων των μέτρων και λοιπών προϋποθέσεων, που το Υπουργείο θα ορίσει. Ωστόσο, η παράλειψη νομοθέτησης από το Υπουργείο αναφορικά με τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις στους υποψηφίους των κατατακτηρίων, δεν έχει επαρκώς αιτιολογηθεί, δεν εδράζεται σε συγκεκριμένα επιδημιολογικά ή λοιπά δεδομένα και οπωσδήποτε δημιουργεί σοβαρά ζητήματα από την άνιση, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων, μεταχείριση των υποψηφίων.
Β) Οι κατατακτήριες εξετάσεις συνιστούν υψηλό ακαδημαϊκό θεσμό, η συμμετοχή σε αυτές απαιτεί άριστη γνώση αντικειμένων πανεπιστημιακού επιπέδου και προετοιμασία μακρόχρονη και επίπονη, οι υποψήφιοι είναι ενήλικες, απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών με επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, που έχουν επενδύσει πολλά χρήματα και τεράστιο κόπο για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω φαίνεται πως αναιτιολόγητα απαξιώνονται από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παραλείπει να προκηρύξει τις εξετάσεις.
Γ) Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος, φέρεται να δήλωσε ότι οι κατατακτήριες δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. «Θα πρέπει να περιμένουμε μετά το Πάσχα να δούμε τι θα γίνει. Δεν ματαιώνονται, έτσι όπως φαίνεται προβλέπω ότι θα έχουμε δύο φορές κατατακτήριες φέτος, αλλά περιμένουμε ακόμα τα επιδημιολογικά δεδομένα». Ωστόσο, η δήλωση αυτή του Υφυπουργού δημιουργεί εύλογα ερμηνευτικά ζητήματα. Πρώτον κατά το ότι η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά είναι δεδομένο πως έχει ήδη χαθεί, συνεπώς η δήλωση ότι «θα έχουμε δύο φορές κατατακτήριες φέτος» είναι ανακριβής και δεύτερον ως προς το ότι η ηγεσία του Υπουργείου έχει στη διάθεσή της επιδημιολογικά δεδομένα-εφόσον ανακοίνωσε ότι βάσει αυτών θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις- τα οποία όμως, αδικαιολόγητα δε λαμβάνει υπ’ όψη και στην περίπτωση των κατατακτηρίων, ώστε κατ’ ανάλογο τρόπο να τις προκηρύξει. Ποιος ο λόγος να αναμένει το Υπουργείο έτερα; Ουδείς.
Δ) Η επί της ουσίας ματαίωση των κατατακτηρίων θα οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του αριθμού των υποψηφίων για το επόμενο έτος, αδικώντας πολλούς καλά προετοιμασμένους υποψηφίους και στην απώλεια ενός ποσοστού (12%, όσο δηλαδή και το ποσοστό των θέσεων εισαγωγής, που ορίζει ο νόμος) από το δυναμικό των αποφοίτων της χώρας.
Το κείμενο της ερώτησης είχε ως εξής:
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 160442/Ζ1/24.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 5.200) απόφασης του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ’ εξαίρεση, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την
Εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται και ορίζεται ότι θα
πραγματοποιηθεί με την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής
εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που «θα ανακοινωθεί
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». Επίσης, διευκρινίζεται ότι η
διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δε δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους
εξ΄ αποστάσεως ή εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης.
Εντούτοις, το «έκτακτο μέτρο» της αναστολής διεξαγωγής κατατακτήριων
εξετάσεων, που η Υπουργική Απόφαση του Νοεμβρίου του 2020 προβλέπει, τείνει να
απωλέσει τον έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα του, που δικαιολογεί την επιβολή του,
αποκτώντας στοιχεία μονιμότητας και οι σχετικές προβλέψεις ελέγχονται βεβαίως για
τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητά τους. Η ανησυχία πολλών υποψηφίων για
κατατακτήριες εξετάσεις είναι ευλόγως έκδηλη, καθώς, έως και σήμερα, ουδεμία νέα
πρόβλεψη ή έστω ενημέρωση επί του θέματος έχει υπάρξει από την ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των
υποψηφίων για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή Πατρών, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε
μεγάλο μόχθο με αρκετά μεγάλο οικονομικό κόστος που απαιτεί η προετοιμασία τους
και αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέσμιοι της απόφασης του Υπουργείου για επ΄
αόριστον αναβολή διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.
Ταυτόχρονα, δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ Π. οικ. 608/05.01.2021 (ΦΕΚ Β΄11)
Κοινής Υπουργικής απόφασης και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, κρίθηκε ότι υφίσταται ανάγκη κατ’ εξαίρεση
διεξαγωγής εξετάσεων τελειόφοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοίτων,
που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο Β’
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο
σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής
επιβάρυνσης της Χώρας, οι οποίες θα διεξαχθούν από ιδιωτικούς φορείς/εξεταστικά
κέντρα, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής των άρθρων 19 και 20 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Με δεδομένο αφενός ότι η Ηγεσία του Υπουργείου έχει κατά καιρούς συγκρίνει
τη σημαντικότητα και σοβαρότητα των κατατακτηρίων εξετάσεων, με αυτή των
Πανελληνίων, για τις οποίες φέρεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στοιχειώδης
προγραμματισμός, και αφετέρου ότι επετράπη η κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή εξετάσεων
τελειόφοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοίτων που απαιτούνται για την
εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, οι
αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται:
1) Πότε ακριβώς αναμένεται να διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις, για
την Εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της Επικράτειας, που έχουν
αναβληθεί; Υπάρχει σχετικός προγραμματισμός εκ μέρους του Υπουργείου,
για τη δια ζώσης διεξαγωγή τους κατ’ αναλογία με τις Πανελλήνιες
εξετάσεις και ποιος είναι αυτός;
2) Αναγνωρίζει το Υπουργείο την ίδια αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή των
κατατακτηρίων εξετάσεων, με αυτή που αναγνώρισε για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων που αφορούσε σε εισαγωγή στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
όπως η ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρει (Β 11/2021); Έχει ζητηθεί ή πρόκειται να
ζητηθεί σχετική Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας;
3) Εάν τελικώς διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις και με δεδομένο ότι ο
αριθμός των υποψηφίων δεν είναι υπέρογκος, θα πραγματοποιηθούν με την
τήρηση όμοιων υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου
διασποράς του κονοροϊού, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση των
εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια εξωτερικού;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάρκου Κώστας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ