ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:Ανησυχητική η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα - Ελλιπή τα μέτρα για τη φροντίδα τους

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:Ανησυχητική η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα - Ελλιπή τα μέτρα για τη φροντίδα τουςΕρώτηση με θέμα «Ανησυχητική η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. Ελλιπή τα μέτρα για τη φροντίδα τους» κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Νότιου Τομέα Αθήνας, Ραλλίας Χρηστίδου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο και ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Ανησυχητική η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. Ελλιπή τα μέτρα για τη φροντίδα τους»
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στις 31-3-2021, στην χώρα μας βρίσκονται  3854 ασυνόδευτοι ανήλικοι, (αριθμός κατ’ εκτίμηση) εκ των οποίων  1179, δηλαδή σχεδόν το 31%% βρίσκονται εκτός δομών είτε μακροχρόνιας είτε προσωρινής φιλοξενίας. Από την τελευταία κατηγορία οι 890, (δηλαδή το 23% του συνόλου των ανηλίκων) διαμένουν σε άτυπες/επισφαλείς συνθήκες στέγασης, όπως σε διαμερίσματα με άλλους, σε καταλήψεις, σε αστεγία, ενώ αλλάζουν συχνά τύπο διαμονής. Ο παραπάνω αριθμός συμπεριλαμβάνει 20 ασυνόδευτους ανήλικους για τους οποίους δεν δηλώθηκε καμία τοποθεσία διαμονής από τον φορέα παραπομπής, ενώ, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Κ.Κ.Α., υπάρχουν επίσης 37 ασυνόδευτοι ανήλικοι σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, δηλαδή σε κρατητήρια, χωρίς να έχουν διαπράξει καμία παραβατική πράξη, κατά παράβαση του άρθρου 43 του Νόμου 4760/2020
Επιπλέον, εύλογο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός υπάρχει σοβαρή απόκλιση του αριθμού των  ασυνόδευτων ανηλίκων ανάμεσα στα στοιχεία του ΕΚΚΑ (http://www.ekka.org.gr/images/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_2021/GR%20EKKA%20Dashboard_20210315pdf.pdf) και στο με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 2129 ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ασύλου προς το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής που κοινοποιήθηκε και στην Βουλή στις 26/2 αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις ασυνόδευτων ανήλικων που έχουν μεταφερθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για την απόκλιση αυτή δεν έχει υπάρξει εξήγηση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών.
Πρόβλημα υπάρχει, επίσης, με την μέριμνα εκ μέρους της Πολιτείας όχι μόνο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που αγνοούνται αλλά και για όσους εξακολουθούν να καταγράφονται στα στοιχεία του ΕΚΚΑ. Ενώ, με το  Ν. 4554/2018 δημιουργήθηκε ένα πλήρες ρυθμιστικό πλαίσιο για την Eπιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, ώστε να υπάρξει ένας κατάλληλος  θεσμός διασφάλισης των  δικαιωμάτων τους, τρία χρόνια μετά και παρά το ότι έχουν εκδοθεί όλες οι εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις, ο θεσμός δεν εφαρμόζεται, μολονότι ως ημερομηνία έναρξης του προβλεπόταν η 1η Σεπτεμβρίου 2019. Αντί της εφαρμογής του θεσμού της Επιτροπείας, επιλέχθηκε η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του ΕΚΚΑ και μιας ΜΚΟ, η οποία και ανάλαβε, στις  23/12/2020  την Εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων για 8 μήνες έναντι 2,6 εκατομμύριων ευρώ, ποσό που θα προέλθει από ευρωπαϊκούς πόρους, συγκεκριμένα από το AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund). Δηλαδή, 15 μήνες μετά την προβλεπόμενη υλοποίηση της Επιτροπείας, το Υπουργείο Eργασίας, όχι μόνο δεν υπήρξε ικανό να εφαρμόσει τον  ψηφισθέντα Νόμο αλλά, αντίθετα, επέλεξε να διαθέσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε μια προσωρινή λύση, απλά μεταθέτοντας χρονικά το πρόβλημα της προστασίας και κυρίως της ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Επειδή υπάρχει ασυνέχεια και ασυνέπεια μεταξύ των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τις μετεγκαταστάσεις ασυνόδευτων ανήλικων σε ευρωπαϊκές χώρες και των στοιχείων του ΕΚΚΑ
Επειδή, στις περιπτώσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων που εξακολουθούν να εμφανίζονται στα στοιχεία του ΕΚΚΑ,  διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών (ψυχολογική και νομική υποστήριξη, περίθαλψη, σίτιση, στέγαση κ.ά.), ελλείψεις που καθιστούν τον ρόλο του Επιτρόπου Ασυνόδευτου Ανηλίκου μια αναγκαία και επείγουσα λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στη χώρα μας
Επειδή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΚΚΑ, 1179 ασυνόδευτοι ανήλικοι, δηλαδή το 31% του συνόλου, βρίσκονται εκτός δομών, είτε μακροχρόνιας είτε προσωρινής φιλοξενίας
Επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ξενώνες του ΕΚΚΑ, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ή χρησιμοποιούνται μερικώς και έχουν άδεια δωμάτια, ενδεχομένως εξαιτίας φθορών που όμως θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν επιδιορθωθεί
Επειδή ο θεσμός της Επιτροπείας του ασυνόδευτου ανήλικου έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από 1/9/2019, όπως προέβλεπε ο Νόμος 4554/2018 αλλά αντ΄ αυτού, επί 19 μήνες, έχει υπάρξει αδράνεια και επιλέγονται  προσωρινές λύσεις που δεν επιτρέπουν τη συγκρότηση μιας ομάδας έμπειρων στελεχών που σταθερά θα δρουν σε όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων, υπό την αιγίδα της Πολιτείας
Επειδή σε 4,5 μήνες θα λήξει το  μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του ΕΚΚΑ και της ΜΚΟ και επειδή αυτό μπορεί να αποτελεί μόνο μια μεταβατική λύση, σύμφωνα με την απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Επειδή καμία πληροφορία δεν υπάρχει για τις ενέργειες της κυβέρνησης αναφορικά με τη προετοιμασία υλοποίησης του θεσμού της Επιτροπείας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος 4554/2018
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων, ανά χώρα και ανά ημερομηνία, που έχει μετεγκατασταθεί με μέριμνα του κράτους σε ευρωπαϊκές χώρες, από 1/9/2019 μέχρι σήμερα;
Πως ερμηνεύεται η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων του ΕΚΚΑ και των στοιχείων της Υπηρεσίας  Ασύλου, αναφορικά με τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα;
Με δεδομένο ότι σε 4,5 μήνες το  μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του ΕΚΚΑ και της ΜΚΟ θα λήξει και επειδή αυτό μπορεί να αποτελεί μόνο μια μεταβατική λύση, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί και ποιο είναι το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα ώστε να υλοποιηθεί επιτέλους ο θεσμός της Επιτροπείας, σύμφωνα με όσο προβλέπει  ο Νόμος 4554/2018;
Σε ποια μέτρα έχει προβεί ώστε να υφίσταται περιοδικός έλεγχος των κανόνων λειτουργίας των δομών φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων  και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών;
Τι μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου οι 1179 ασυνόδευτοι ανήλικοι, που βρίσκονται εκτός δομών είτε μακροχρόνιας είτε προσωρινής φιλοξενίας, να ενταχθούν σε δομές;
Πόσοι  ξενώνες του ΕΚΚΑ λειτουργούν αυτή τη στιγμή; Για ποιο λόγο έχει ανασταλεί η λειτουργία των υπολοίπων ξενώνων;
Στους λειτουργούντες ξενώνες του ΕΚΚΑ είναι διαθέσιμα όλα τα δωμάτια και εάν όχι τι ποσοστό των δωματίων επί του συνόλου διατίθεται προς χρήση σε ανθρώπους που είναι κοινωνικά ευάλωτοι (άστεγοι και άποροι, γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας κλπ); Για ποιους λόγους δεν είναι διαθέσιμα τα υπόλοιπα δωμάτια;
Τι μέτρα σχεδιάζονται και με ποιο χρονοδιάγραμμα ώστε να προνοήσουμε όχι μόνο για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία;
Οι υπογράφουσες/φοντες Βουλεύτριες/ευτές
Χρηστίδου Ραλλία
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλειος
Βερναδάκης Χριστόφορος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία(Νατάσσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπυρίδων
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νικόλαος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ