ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/05/2021

Ερώτηση Γκιόλα: Καθυστερεί η πρόοδος του έργου της κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) στη Ν.Μ. Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και χρονίζουν οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αυτής

Ερώτηση Γκιόλα: Καθυστερεί η πρόοδος του έργου της κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) στη Ν.Μ. Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και χρονίζουν οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αυτήςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Καθυστερεί η πρόοδος του έργου της κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) στη Ν.Μ. Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και χρονίζουν οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αυτής»

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας εξυπηρετεί περίπου εβδομήντα (70) μόνιμους ασθενείς, αν και ο αριθμός των πασχόντων που έχουν χρεία αιμοκάθαρσης σε όλη την Π.Ε. Αργολίδας είναι πολύ υψηλότερος, με συνέπεια ορισμένοι να προστρέχουν σε αντίστοιχη ιδιωτική μονάδα που βρίσκεται στο Ναύπλιο.

Η Μ.T.N. της Ν.Μ. Άργους που διαθέτει 17 μηχανήματα αιμοκάθαρσης στεγάζεται και λειτουργεί σε δύο διακριτούς χώρους (κτίρια) τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Το ένα εξ αυτών τυγχάνει πεπαλαιωμένο- προκατασκευασμένο κτίριο, το άλλο δε είναι ισόγειος χώρος ενός νέου (ημιτελούς) διώροφου κτιρίου.
Το παλαιό –προκατασκευασμένο κτίριο εμβαδού 260 τ.μ. λειτούργησε το Δεκέμβρη του 1997, είναι δυναμικότητας 11 κλινών, στεγάζεται σ’ αυτό η μία αίθουσα της Μονάδας και όπως προελέχθη είναι πεπαλαιωμένο και ακατάλληλο.
Το δεύτερο κτίριο, προβλεπόμενης ολικής επιφάνειας 250 τ.μ. εκ των οποίων υπόγειο 80 τ.μ. ως Α΄ Στάθμη και ισόγειο εμβαδού 170 τ.μ. ως Β’ Στάθμη βρίσκεται εγγύς του πρώτου και επικοινωνεί με διάδρομο με αυτό.

Η κατασκευή του υπογείου (Α΄ Στάθμη) ολοκληρώθηκε το 2002, χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας («αυθαίρετο») γεγονός που στη συνέχεια δημιούργησε σωρεία προβλημάτων στην ολοκλήρωση των εργασιών σε ολόκληρο αυτό το κτίριο και κυρίως στην ανέγερση της Γ’ Στάθμης (1ος όροφος), η οποία έχει ξεκινήσει από το 2005 αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, παραμένοντας ημιτελής από το 2009

Να σημειωθεί ότι το έργο ξεκίνησε με σημαντική δωρεά των Βασιλείου και Βασιλικής Βούρδουλα.
Από το Νοέμβριο του 2016, με πρωτοβουλία της νέας τότε Διοίκησης ξεκίνησαν εργασίες και κοπιώδεις ενέργειες για την αποπεράτωση του κτιρίου της Μ.Τ.Ν. με αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης του έργου΄, είτε μέσω της ένταξής του στο Π.Δ.Ε. 2018, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι επίμονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν έκτοτε ήταν πολλές και διαρκείς καθώς στην πορεία ανέκυψε ένα μεγάλο πλήθος προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
1. Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το Τεχνικό Ασφαλείας.
2. Διαδοχικά αιτήματα χρηματοδότησης στην ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου και στην 6η ΥΠΕ (17-3-1017) για έγκριση σκοπιμότητας, με θετική έγκριση από την τελευταία (6-4-2017).
3. Ορισμός μηχανικού – καταγραφή της υπάρχουσας ελλιπούς κατάστασης (29-6-2017).
4. Ορισμός επιτροπής – παραλαβή του έργου της προσθήκης 1ου ορόφου στο κτίριο της Μ.Τ.Ν. (10-8-2017).
5. Σύνταξη τεχνικής μελέτης (29-8-2007) και αποστολή στο Υπουργείο Υγείας (31-8-2017).
6. Επακολούθησαν μακρά σειρά προπαρασκευαστικών διαδικασιών και ενεργειών και η διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που απέφεραν:
Α. τη νομιμοποίηση του υπογείου (29-5-2018)
Β. Εκπόνηση στατικών και Η/Μ μελετών του στεγάστρου.
Γ. Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του 1ου ορόφου στην 6η ΥΠΕ καθώς και έγκριση σκοπιμότητας του έργου από την 6η ΥΠΕ (8-11-2018).
Δ. Έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείου Υγείας με την οποία πιστώθηκε στο Νοσοκομείο το ποσό των 220.000 ευρώ για την αποπεράτωση της Μ.Τ.Ν. (9-11-2018)
Ε. Στη συνέχεια ανατέθηκαν σε μηχανικούς οι απαιτούμενες μελέτες, τοπογραφική αποτύπωση, έλεγχος νομιμότητας των κτιρίων του Νοσοκομείου, υπαγωγή τους τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 καθώς και η έκδοση οικοδομικής άδειας (26-2-2019), ως και η δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (2-9-2019).
Εκ κατακλείδι μετά από ένα μαραθώνιο ενεργειών που διήρκεσε 36 μήνες, ένα χρονίζον θέμα, που επί δεκαετίες λίμναζε και ταλαιπωρούσε δεκάδες ασθενείς, εισήλθε την τελική του φάση και παραδόθηκε στη νέα Διοίκηση, απαλλαγμένο από όλα τα προβλήματα του παρελθόντος, έχοντας υποβάλει πλήρη και τον φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και κυρίως έχοντας εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση με το ποσό των 220.000 ευρώ ευρισκόμενο διαθέσιμο στον τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου.

Να σημειωθεί ότι με σχετική έγγραφη δημόσια ανακοίνωσή του (17/12/2018), ο Σύλλογος “Νεφροπαθών και Συμπαραστατών του Νομού Αργολίδας” αναγνώρισε το ουσιαστικό έργο της τότε Διοίκησης δηλώνοντας «Επιτέλους, ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου, καθώς και του συνόλου των νεφροπαθών της Αργολίδας, πραγματοποιείται».
Έκτοτε και μετά την ανάληψη της νέας Διοίκησης επακολούθησε στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου από αυτήν, υπερβαίνουσα το έτος, μέχρι την 10-12-2020, όποτε εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της προσθήκης του 1ου ορόφου της Μ.Τ.Ν. Επακολούθησε η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού (25-1-2021) και τέλος πρόσφατα εγκρίθηκαν τα πρακτικά Δικαιολογητικών – Τεχνικών – Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (για τα δύο από τα τρία υποέργα) για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της Μ.Τ.Ν. στον 1ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Μ.Τ.Ν. του Άργους (σχετική απόφαση Δ.Σ.: πράξη 9η/15-4-2021).

Εν τω μεταξύ, σε νεότερη επιστολή του (23-4-21) ο Σύλλογος “Νεφροπαθών και Συμπαραστατών του Νομού Αργολίδας” προς τον Υπουργό Υγείας (εσάς) επισημαίνουν την αναγκαιότητα πρόσληψης ενός τουλάχιστον νεφρολόγου αλλά και επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων νοσηλευτών.

Σε ότι αφορά το ιατρικό προσωπικό να σημειωθεί ότι η προηγούμενη Διοίκηση είχε μεριμνήσει και μετά από σχετική προκήρυξη (Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας) είχε διορισθεί μία επιπλέον μόνιμη ιατρός (με βαθμό Επιμελητή Β’) ειδικότητας Νεφρολογίας διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΤΝ με τρεις συνολικά νεφρολόγους. Σήμερα όμως, στο Νοσοκομείο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο οι δύο νεφρολόγοι καθώς ο συνάδελφος βουλευτής Ανδρέας Πουλάς, που υπηρετούσε ως νεφρολόγος, είναι εκ των πραγμάτων εκτός της υπηρεσίας της Μ.Τ.Ν. Επιπλέον έχουν ήδη αποχωρήσει ή μετακινηθεί νοσηλευτές και έτσι έχει αποδυναμωθεί το αναγκαίο προσωπικό, με αποτέλεσμα να επέλθει το κλείσιμο της τρίτης βάρδιας αιμοκάθαρσης κατά τις μέρες Τρίτη- Πέμπτη – Σάββατο.

Στην ίδια επιστολή του Συλλόγου γίνεται εκ νέου αναφορά στην αναγκαιότητα αποπεράτωσης των κτιριακών υποδομών της Μονάδας.

Επειδή η εξασφάλιση σύγχρονης, επαρκούς και βελτιωμένης φροντίδας για τους νεφροπαθείς της Π. Ε. Αργολίδας είναι και πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Δημόσιου φορέα Υγείας κι εν προκειμένω της υπάρχουσας Μ.Τ.Ν. που λειτουργεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους του Γ.Ν. Αργολίδας.

Επειδή αυτό συναρτάται τόσο με την αποπεράτωση των κτιριακών υποδομών, η οποία έχει αναιτιολόγητα καθυστερήσει, όσο και με την επαρκή στελέχωσή της με ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Πότε θα αποπερατωθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της έναρξης και ολοκλήρωσης των προμηθειών, εξοπλισμού και λοιπών εργασιών, για τη λειτουργία της Μ.Τ.Ν. στον 1ο όροφο του Νέου κτιρίου της Μ.Τ.Ν. της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους του Γ.Ν. Αργολίδας;

2. Πότε θα στελεχωθεί η ανωτέρω Μ.Τ.Ν. με το αναγκαίο ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιωάννης ΓκιόλαςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ