ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/06/2021

Ερώτηση 26 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Απολογιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Rebrain Greece - Πρωτοβουλία για επαναπατρισμό των αποδήμων στην ελληνική αγορά εργασίας

Ερώτηση 26 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Απολογιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Rebrain Greece - Πρωτοβουλία για επαναπατρισμό των αποδήμων στην ελληνική αγορά εργασίαςΕρώτηση 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον υπουργό Εργασίας με πρωτοβουλία της βουλευτού Πέλλας Θεοδώρας Τζάκρη και θέμα τα «Απολογιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Rebrain Greece: Πρωτοβουλία για επαναπατρισμό των αποδήμων στην ελληνική αγορά εργασίας».

Στο κείμενο της ερώτησής τους οι βουλευτές αναφέρονται στη διαφορεακή πρωτοβουλία Rebrain Greece η οποία είχε αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας με στόχο να δοθούν κίνητρα για τον επαναπατρισμό των νέων πτυχιούχων (που εγκατέλειψαν τη χώρα ειδικά μετά το 2010) στην ελληνική αγορά εργασίας . Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που είχε παρουσιαστεί το Δεκέμβριο του 2019 και περιλαμβάνει 4 δράσεις. Όμως, αναφέρουν οι βουλευτές, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής. Καμία ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας επέστρεψαν στην Ελλάδα, σε ποιες θέσεις προσλήφθηκαν για να εργαστούν και με ποια αμοιβή/ μήνα.

Ρωτούν λοιπόν τον αρμόδιο υπουργό:

Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος ReBrain Greece και ειδικότερα πως κατανεμήθηκε ανάμεσα στις 4 Δράσεις του Προγράμματος: α) Δράση «Ελλάδα Ξανά», β) Σύσταση του φορέα Rebrain Greece, γ) ανάπτυξη πλατφόρμας Rebrain Greece CoLab και δ) 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας;
Ποιος είναι ο αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας Rebrain Greece αιτήθηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, πόσοι και που προσλήφθηκαν τελικά, για πόσο διάστημα εργάστηκαν ή συνεχίζουν να εργάζονται και με ποια αμοιβή/ μήνα;
Στη βάση ποιων κριτηρίων πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω προσλήψεις;
Πότε τέθηκε σε λειτουργία ο φορέας Rebrain Greece, πως στελεχώθηκε (αριθμός και ειδικότητες προσληφθέντων) καθώς και ποια είναι τα κριτήρια στη βάση των οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες προσλήψεις.
Σε τι φάση βρίσκεται σήμερα η πρωτοβουλία «Rebrain Greece - Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας»;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 
Θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Rebrain Greece: Πρωτοβουλία για επαναπατρισμό των αποδήμων στην ελληνική αγορά εργασίας»
 
Η διαφορεακή πρωτοβουλία «Rebrain Greece - Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας», δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα για τον επαναπατρισμό των νέων πτυχιούχων στην ελληνική αγορά εργασίας, οι οποίοι κατά τα χρόνια της κρίσης και ειδικότερα μετά το 2010 έφυγαν από τη Χώρα, αναζητώνταςεργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε χώρες του εξωτερικού.
Η εν λόγω πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε, σε σχετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο «Ledra Marriot», περιλαμβάνει 4 Δράσεις:
 
Τη Δράση «Ελλάδα Ξανά» με το πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού 500 Ελλήνων του εξωτερικού υψηλής ειδίκευσης και επιστημονικής εμπειρίας, ηλικίας 28-40 ετών, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων μέσω χρηματοδότησής τους (70%) και με ελάχιστη μηνιαία αμοιβή 3.000 ευρώ με την υποχρέωση να εργαστούν για άλλους 12 μήνες στην επιχείρηση.
Τη σύσταση φορέα RebrainGreece με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που θα παρέχει τεχνική βοήθεια και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στους τομείς παρακολούθησης και ανάλυσης της αγοράς εργασίας και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών.
Την Ανάπτυξη πλατφόρμας RebrainGreece CoLab, στην οποία θα δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού και θα ενσωματωθούν δεδομένα καταγραφής των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.
Το 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει έξυπνες δράσεις στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για την αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων και τις αρχές της συλλογικής νοημοσύνης.
 
Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή προέβλεπε ελάχιστη αμοιβή 3.000 €/μήνα για τους επιστήμονες που θα αφήσουν την θέση τους στο εξωτερικό και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
 
Όμως, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής. Καμία ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας επέστρεψαν στην Ελλάδα, σε ποιές θέσεις προσλήφθηκαν για να εργαστούν και με ποιά αμοιβή/ μήνα.
 
Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Ποιός ήταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος ReBrain Greece και ειδικότερα πως κατανεμήθηκε ανάμεσα στις 4 Δράσεις του Προγράμματος: α) Δράση «Ελλάδα Ξανά», β) Σύσταση του φορέα Rebrain Greece, γ) ανάπτυξη πλατφόρμας Rebrain Greece CoLab και δ) 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας;
Ποιός είναι ο αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας Rebrain Greece αιτήθηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, πόσοι και που προσλήφθηκαν τελικά, για πόσο διάστημα εργάστηκαν ή συνεχίζουν να εργάζονται και με ποιά αμοιβή/ μήνα;
Στη βάση ποιών κριτηρίων πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω προσλήψεις;
Πότε τέθηκε σε λειτουργία ο φορέας RebrainGreece, πως στελεχώθηκε (αριθμός και ειδικότητες προσληφθέντων) καθώς και ποια είναι τα κριτήρια στη βάση των οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες προσλήψεις.
Σε τι φάση βρίσκεται σήμερα η πρωτοβουλία «Rebrain Greece - Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας»;
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Τζάκρη Θεοδώρα
 
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Ελευθεριάδου Τάνια
Ηγουμενίδης Νίκος
Ζαχαριάδης Κώστας
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κόκκαλης Βασίλης
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Μπέττυ
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
 
 
 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ