ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/07/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Βοιωτίας, αλλά και των αντίστοιχων Δ/νσεων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Βοιωτίας, αλλά και των αντίστοιχων Δ/νσεων σε όλες τις Περιφέρειες της χώραςΑθήνα, 21 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Υποδομών και Μεταφορών
Εσωτερικών

Θέμα: «Κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Βοιωτίας, αλλά και των αντίστοιχων Δ/νσεων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας»
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) εντάσσεται ένα μεγάλο και κρίσιμο εύρος έργου που αφορά σε θέματα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Συγκεκριμένα, οι Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών –και κατ’ επέκταση, οι Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε επίπεδο χωρικής οριοθέτησης– είναι αρμόδιες για τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών και συναφή τεχνικά θέματα. Στις αρμοδιότητές τους, τέλος, εμπίπτουν όλες οι πράξεις που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων, τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, καθώς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, ακόμη και οι συναφείς με την προστασία του περιβάλλοντος.
Από την παραπάνω συνοπτική περιγραφή, γίνεται κατανοητό ότι οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών επωμίζονται έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και κρίσιμο όγκο δουλειάς, σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις ανάγκες της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους. Ταυτόχρονα βέβαια ενισχύονται οι προϋπολογισμοί των Περιφερειών. από τα έσοδα των σχετικών παραβόλων.
Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία που προκύπτει από τη λειτουργία των Διευθύνσεων αυτών, κρίσιμος παράγοντας για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους, είναι η επαρκής στελέχωσή τους με το απαραίτητο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, καθώς και η εκπαίδευσή και η εμπειρία του. Ο αδιάκοπος φόρτος εργασίας στις συγκεκριμένες υπηρεσιακές θέσεις εξηγεί, άλλωστε, και τα συχνά αιτήματα των υπαλλήλων για μετακίνησή τους στο πλαίσιο της κινητικότητας.
Πανελλαδικά καταγράφεται σημαντική υποστελέχωση, αυτών των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων να καθυστερεί απαράδεκτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης αποτελεί και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης στην ΠΕ Βοιωτίας και αφορούν συγκεκριμένα στο αντικείμενο των τεχνικών ελέγχων φορτηγών ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους ξεπερνούν τους τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επιλέγουν ως λύση την αλλαγή έδρας σε υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων! Η κωλυσιεργία αυτή δημιουργεί ζωτικής σημασίας προβλήματα στους επαγγελματίες που μένουν σε «ομηρία» για τόσο μεγάλο διάστημα, χωρίς να μπορούν να ασκήσουν την οικονομική δραστηριότητά τους, ενώ τους καθιστά ασυνεπείς στις συμφωνίες και τα συμβόλαια που έχουν με το πελατολόγιό τους.
Διαπιστώθηκε, μάλιστα, ότι στην ΠΕ Βοιωτίας στο αντικείμενο του τεχνικού ελέγχου φορτηγών ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, απασχολείται μόνο ένας υπάλληλος στο γραφείο της Λιβαδειάς και άλλος ένας σε αυτό της Θήβας, ενώ ένας τρίτος μετακινείται συνεχώς μεταξύ των δύο γραφείων, διότι είναι ο μόνος που φέρει ειδικότητα ΤΕ και κατά συνέπεια έχει δικαίωμα υπογραφής!

Επειδή οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών έχουν υπό την αρμοδιότητά τους ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν πολύ σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας και αφορά χιλιάδες πολίτες.
Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη έλλειψη προσωπικού στις Διευθύνσεις αυτές, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, που όμως δεν αντικαθίσταται, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει στα όρια της απόγνωσης οι εναπομείναντες υπάλληλοι, αλλά και οι πολίτες που περιμένουν να ξεκινήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα.
Επειδή ο τομέας των Μεταφορών συνδέεται με εισροή σημαντικών εσόδων τόσο για το Δημόσιο όσο και για τις Περιφέρειες, οι μετακινήσεις έδρας (και συνεπώς φορολογικού φακέλου) των επιχειρήσεων, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, σημαίνει απώλεια πόρων.
Επειδή η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Βοιωτίας έχει οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των αιτήσεων αδειών φορτηγών ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, με συχνό το φαινόμενο αλλαγής έδρας των ενδιαφερομένων, διότι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι των πελατών τους.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
(1) Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να ενισχύσουν τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών;

(2) Προτίθενται να προχωρήσουν σε σχετικές προσλήψεις;

(3) Εξετάζουν το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων σε υπαλλήλους για την ένταξή τους στο δυναμικό των εν λόγω Διευθύνσεων;

(4) Έχουν καταγράψει τις ανάγκες σε προσωπικό των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών;

(5) Πως θα αντιμετωπίσουν τις επείγουσες ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα της Π.Ε. Βοιωτίας, ώστε να εξετασθεί το συντομότερο ο όγκος αιτημάτων που έχει συσσωρευτεί;

(6) Έχει κληθεί η Π.Ε. Βοιωτίας να διαχειριστεί σχετικές καταγγελίες πολιτών;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Επίσης, αιτούμαστε τη χορήγηση των κάτωθι εγγράφων:
1. Αναλυτικά στοιχεία για τον όγκο των αιτημάτων που έχουν μείνει αδιεκπεραίωτα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Βοιωτίας και αφορούν τις άδειες φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και για το μέσο χρόνο που απαιτείται για την εξέταση των αντίστοιχων φακέλων.

2. Αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα που κατευθύνονται στον κεντρικό προϋπολογισμό, καθώς και στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Βοιωτίας.

3. Πιθανά αιτήματα της Π.Ε. Βοιωτίας για την ενίσχυση της Υπηρεσίας.


Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Παππάς Νικόλαος
Γιαννούλης Χρήστος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Ιωάννης
Καλαματιανός Διονύσιος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία Ελίζα (Μαριλίζα)
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ