ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/11/2021

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μη προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO) για τα έτη 2019-2020 και 2020-2021 από το ΙΚΥ

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μη προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO) για τα έτη 2019-2020 και 2020-2021 από το ΙΚΥΕρώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Παιδείας της ΚΟ Νίκου Φίλη και θέμα: «Μη προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO) για τα έτη 2019-2020 και 2020-2021 από το ΙΚΥ».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

- Από το 2016 το ΙΚΥ κάθε χρόνο προκήρυσσε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO). Το πρόγραμμα αυτό παρείχε σε περίπου 3700 υποτρόφους κάθε χρόνο σημαντική οικονομική ενίσχυση.

- Η τελευταία προκήρυξη, βασιζόμενη σε ΚΥΑ που εκδόθηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 2019 και τα τελικά αποτελέσματα, μετά και την εξέταση των ενστάσεων, προκύψαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και προβλήματα , την άνοιξη του φετινού έτους (2021).

- Έχει ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα υποτροφιών του έτους 2019-2020, και κατά συνέπεια δε βεβαίως ούτε και του 2020-2021.

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι της τόσο μεγάλης καθυστέρησης για την προκήρυξη των υποτροφιών του έτους 2019-2020;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επισπευστεί η προκήρυξη εξεταστούν οι καταγγελίες σχετικά με την απώλεια εγγράφων και, γενικότερα, τις αδιαφανείς διαδικασίες κατά την επιλογή των επιδοτούμενων φοιτητών/τριων;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε η ήδη μεγάλη καθυστέρηση για το έτος 2019-2020 να μην οδηγήσει σε αντίστοιχη καθυστέρηση στην προκήρυξη των υποτροφιών του έτους 2020-2021;

4. Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο ΙΚΥ ώστε να φέρει εις πέρας τον όγκο εργασιών και να διασφαλίσει την διαφάνεια των διαδικασιών και την καθοδήγηση των φοιτητών/τριων;

5. Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί ώστε κανένας φοιτητής/τρια με εξέχουσες ακαδημαϊκές επιδόσεις και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια να μην μείνει εκτός υποτροφιών του Ιδρύματος;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Θέμα: «Μη προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO) για τα έτη 2019-2020 και 2020-2021 από το ΙΚΥ»

Από το 2016 το ΙΚΥ κάθε χρόνο προκηρύσσε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO). Το πρόγραμμα αυτό παρείχε σε περίπου 3700 υποτρόφους κάθε χρόνο σημαντική οικονομική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, οι υπότροφοι – προπτυχιακοί φοιτητές λάμβαναν επί 9 μήνες 380 ευρώ μηνιαίως για σπουδές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και 200 ευρώ μηνιαίως για τους φοιτητές που φοιτούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η τελευταία προκήρυξη, βασιζόμενη στην ΚΥΑ 99166/Ζ1/20-6-2019 (Β΄ 2555) που εκδόθηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 2019 και τα τελικά αποτελέσματα, μετά και την εξέταση των ενστάσεων, προκύψαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και προβλήματα , την άνοιξη του φετινού έτους (2021). Άλλωστε η από 14.1.2021 ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αφορούσε προβλήματα σχετικά με τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από το ΙΚΥ δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο1.

Έχει ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα υποτροφιών του έτους 2019-2020, και κατά συνέπεια δε βεβαίως ούτε και του 2020-2021.

Σε αντίθεση με την εικόνα αυτή, από το 2016 έως το 2019 το Ι.Κ.Υ. αξιοποίησε κονδύλια ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση υποτροφιών στην Ελλάδα (προπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας). Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 26 εκατ. ευρώ ετησίως στα οποία προστίθενται και τα 3 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ. Ειδικότερα είχε ολοκληρώσει τον Α’ Κύκλο του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και εποικείτο η ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου, με σταθερό ανά έτος ρυθμό προκηρύξεων και απορρόφησης. Ακόμη, ως δράση αντιστροφής του brain drain το Ι.Κ.Υ. χορήγησε υποτροφίες σε 422 υποψήφιους διδάκτορες και 285 μεταδιδάκτορες το 2017 ενισχύοντας το ερευνητικό έργο τους και δίνοντας κίνητρα παραμονής στη χώρα. Το 2018 χορήγησε άλλες 700 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και είχε ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 601 υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.

Επειδή, οι υποτροφίες του ΙΚΥ καλύπτουν, ως επί το πλείστον, ομάδες φοιτητών που ανήκουν σε οικονομικά ασθενείς κατηγορίες.
Επειδή, η πανδημική κρίση επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση των φοιτητών/τριων και των οικογενειών τους.
Επειδή, η καθυστέρηση στην προκήρυξη των προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και συνακόλουθα του 2020-2021 στερεί αδικαιολόγητα υπαρκτούς πόρους από νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους που τις έχουν ανάγκη και θα αποτελούσε μεγάλη ανακούφιση σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
1. Ποιοι ήταν οι λόγοι της τόσο μεγάλης καθυστέρησης για την προκήρυξη των υποτροφιών του έτους 2019-2020;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επισπευστεί η προκήρυξη εξεταστούν οι καταγγελίες σχετικά με την απώλεια εγγράφων και, γενικότερα, τις αδιαφανείς διαδικασίες κατά την επιλογή των επιδοτούμενων φοιτητών/τριων;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε η ήδη μεγάλη καθυστέρηση για το έτος 2019-2020 να μην οδηγήσει σε αντίστοιχη καθυστέρηση στην προκήρυξη των υποτροφιών του έτους 2020-2021;
4. Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο ΙΚΥ ώστε να φέρει εις πέρας τον όγκο εργασιών και να διασφαλίσει την διαφάνεια των διαδικασιών και την καθοδήγηση των φοιτητών/τριων;
5. Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί ώστε κανένας φοιτητής/τρια με εξέχουσες ακαδημαϊκές επιδόσεις και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια να μην μείνει εκτός υποτροφιών του Ιδρύματος;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη

Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αμανατίδης Γιάννης
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτρης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τόλκας Άγγελος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 

1  https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e12dee87-5fdf-4e89-aa0f-acb000e62fedΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ