ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/01/2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Άμεση ικανοποίηση των διεκδικήσεων των σχολικών φυλάκων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Άμεση ικανοποίηση των διεκδικήσεων των σχολικών φυλάκωνΕρώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα την άμεση ικανοποίηση των διεκδικήσεων των σχολικών φυλάκων κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μετά από πολλούς αγώνες από την πλευρά των σχολικών φυλάκων αναγνωρίστηκαν συνταξιοδοτικά τα έτη 2001 – 2006, δηλαδή 1800 ένσημα για τον κάθε σχολικό φύλακα. Με το Νόμο 4554/2018 (άρθρο 4) αναγνωρίστηκε το αυτονόητο: ότι για τους εργαζόμενους σχολικούς φύλακες σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας", που με τις αρχικές προβλέψεις δεν ασφαλίζονταν για σύνταξη (κύρια και επικουρική),καθώς δεν είχαν πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ, αλλά ασφαλίζονταν µόνο για παροχές ασθενείας σε είδος και για κίνδυνο ατυχήµατος, βάσει νοµοθετικών διατάξεων,ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη μέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι  από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και από τον ΕΦΚΑ που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4554/2018. Παρ’ όλα αυτά κάποια κατά τόπους ποκαταστήματα του ΕΦΚΑ δεν εκδίδουν σχετικές Πράξεις Επιβολής Εισφορών με τις οποίες θα υποχρεωνόταν ο εργοδότης ( εκάστοτε Δήμος)  να πληρώσει τόσο τις εργοδοτικές όσο και εργατικές εισφορές με αποτέλεσμα να καθυστέρει η έκδοση απόφασης καταβολής της κύριας σύνταξης των σχολικών φυλάκων.

Συγκεκριμένα στην Πάτρα, 55 σχολικοί φύλακες ενώ έχουν δικαιωθεί με την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και έχει αναγνωριστεί ότι το επίδικο διάστημα (2001-2006) παρείχαν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου στο Δήμο Πάτρας, ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Ενώ το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ έχει εκδώσει τις Πράξεις με τις οποίες υποχρεώνει το Δήμο Πάτρας να πληρώσει τις εργοδοτικές εισφορές , δεν έχουν εκδοθεί αυτές που υποχρεώνουν το Δήμο να πληρώσει τις εργατικές εισφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η ασφάλισή τους και κάποιοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ενώ άλλοι λαμβάνουν την σύνταξη τους σημαντικά μειωμένη.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ερωτήθηκε o αρμόδιος Υπουργός σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εκδοθούν από τον ΕΦΚΑ οι σχετικές Πράξεις με τις οποίες ο εργοδότης (εκάστοτε Δήμος) να υποχρεωθεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και να ολοκληρωθεί η πλήρης ασφάλιση των εν λόγω εργαζομένων και για το διάστημα από 29/1/2001 έως 30/4/2006,αν προτίθεται να αποστείλει διευκρινιστική εγκύκλιο στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ώστε να εκδοθούν σχετικές Πράξεις με τις οποίες ο εργοδότης (εκάστοτε Δήμος) να υποχρεωθεί να καταβάλει τόσο τις εργοδοτικές όσο και τις εργατικές σφαλιστικές εισφορές, όπως ο νόμος ορίζει μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων  και ποιες λύσεις έχουν βρεθεί για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 και της όλης διαδικασίας για την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Άμεση ικανοποίηση των διεκδικήσεων των σχολικών φυλάκων
Μετά από πολλούς αγώνες από την πλευρά των σχολικών φυλάκων αναγνωρίστηκαν συνταξιοδοτικά τα έτη 2001 – 2006, δηλαδή 1800 ένσημα για τον κάθε σχολικό φύλακα. Με το Νόμο 4554/2018 (άρθρο 4) αναγνωρίστηκε το αυτονόητο: ότι για τους εργαζόμενους σχολικούς φύλακες σε προγράμματα "απόκτησης εργασιακής εμπειρίας", που με τις αρχικές προβλέψεις δεν ασφαλίζονταν για σύνταξη (κύρια και επικουρική),καθώς δεν είχαν πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ, αλλά ασφαλίζονταν µόνο για παροχές ασθενείας σε είδος και για κίνδυνο ατυχήματος, βάσει νοµοθετικών διατάξεων, ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη μέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιοι Φ.10141/62521/1731/29-1-2019 καιΦ.10141/16067/419/12-4-2019 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και οι εγκύκλιοι 48-19/11/2018 και 26-24/05/2019 από τον ΕΦΚΑ που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4554/2018.Με τις παραπάνω εγκυκλίους αναγνωρίστηκε ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας ως συντάξιμο στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ από 01/01/2001 και προβλέφθηκε ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε ΟΤΑ απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
Παρ’ όλα αυτά κάποια κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ δεν εκδίδουν σχετικές Πράξεις Επιβολής Εισφορών με τις οποίες θα υποχρεωνόταν ο εργοδότης ( εκάστοτε Δήμος) να πληρώσει τόσο τις εργοδοτικές όσο και εργατικές εισφορές με αποτέλεσμα να καθυστέρει η έκδοση απόφασης καταβολής της κύριας σύνταξης των σχολικών φυλάκων.
Συγκεκριμένα στην Πάτρα, 55 σχολικοί φύλακες ενώ έχουν δικαιωθεί με την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και έχει αναγνωριστεί ότι το επίδικο διάστημα (2001-2006) παρείχαν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου στο Δήμο Πάτρας, ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Ενώ το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ έχει εκδώσει τις Πράξεις με τις οποίες υποχρεώνει το Δήμο Πάτρας να πληρώσει τις εργοδοτικές εισφορές , δεν έχουν εκδοθεί αυτές που υποχρεώνουν το Δήμο να πληρώσει τις εργατικές εισφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η ασφάλισή τους και κάποιοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ενώ άλλοι λαμβάνουν την σύνταξη τους σημαντικά μειωμένη.
Επειδή, με το Νόμο 4554/2018 (άρθρο 4) αναγνωρίστηκε ότι ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη μέρα στα προγράμματα "απόκτησης εργασιακής εμπειρίας" αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
Επειδή, έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα λόγω των διαφορετικών περιπτώσεων απασχοληθέντων, όπως, το ότι ορισμένοι εξ αυτών έχουν ήδη αναγνωρίσει μέρος ή το σύνολο του χρόνου απασχόλησής τους πλασματικό χρόνο, ενώ με τη ρύθμιση του σχετικού νόμου θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης.
Επειδή, 55 σχολικοί φύλακες έχουν δικαιωθεί με την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά τους.
Επειδή, με την από 15-7-2020 και με α.π. 590992/16-7-2020 αίτηση διαμαρτυρίας τους προς τον ΕΦΚΑ ουδέποτε έλαβαν απάντηση από το αρμόδιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ.
Επειδή, πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων καταβολής των κύριων συντάξεών τους και οι σχολικοί φύλακες να εξέλθουν από το καθεστώς ομηρίας της προσωρινής σύνταξης τους.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εκδοθούν από τον ΕΦΚΑ οι σχετικές Πράξεις με τις οποίες ο εργοδότης (εκάστοτε Δήμος) να υποχρεωθεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και να ολοκληρωθεί η πλήρης ασφάλιση των εν λόγω εργαζομένων και για το διάστημα από 29/1/2001 έως 30/4/2006;
2. Προτίθεται να αποστείλει διευκρινιστική εγκύκλιο στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ώστε να εκδοθούν σχετικές Πράξεις με τις οποίες ο εργοδότης (εκάστοτε Δήμος) να υποχρεωθεί να καταβάλει τόσο τις εργοδοτικές όσο και τις εργατικές ασφαλιστικές εισφορές, όπως ο νόμος ορίζει μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων                
3.Ποιές λύσεις έχουν βρεθεί για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 και της όλης διαδικασίας για την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Μάρκου Κώστας

Αμανατίδης Ιωάννης
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Ειρήνη
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
ΜεΪκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ