ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/06/2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Εφαρμογή 4μηνης άδειας στους εκπαιδευτικούς

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Εφαρμογή 4μηνης άδειας στους εκπαιδευτικούςΜε πρωτοβουλία της Κατερίνας Παπανάτσιου, βουλευτή Μαγνησίας και Αναπλ. Τομεάρχη Οικονομικών, 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητούν, με ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4808/2021 και 4830/2021 για τη χορήγηση 4μηνης άδειας στους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα νόμιμα κριτήρια και επιθυμούν να τη λάβουν χωρίς εμπόδια.

Με το άρθρο 28 ν.4808/2021 ορίζεται ότι «κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό». Στο άρθρο 56 αναφέρεται πως «Η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 2019/1158 Οδηγία ΕΕ, η εν λόγω ρύθμιση προχώρησε προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοι που είναι γονείς,  να ενθαρρυνθούν και να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από την εν λόγω οδηγία περιόδους άδειας. Για αυτό το λόγο προβλέφθηκε να δίνεται στους εργαζόμενους το δικαίωμα να λαμβάνουν ένα επαρκές επίδομα κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.

Δυστυχώς όμως, το Υπ. Παιδείας, όπως και στη περίπτωση της άδειας ανατροφής τέκνου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών έτσι και σε αυτό το δικαίωμα των εκπαιδευτικών βάζει εμπόδια. Πολλές καταγγελίες εκπαιδευτικών αναφέρουν πως σε αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για να λάβουν την άδεια υπάρχει είτε απόρριψη λόγω μη επαρκών οδηγιών από το Υπουργείο είτε διότι αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών υποχρεωτικά έως 31-8-2022! Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπαιδευτικός που έκανε αίτηση τον Ιανουάριο του 2022 για να λάβει 2 μήνες άδεια, την υποχρεώνουν να λάβει όλη τη 4μηνη άδεια και την επεκτείνουν και έως 31-8 άνευ αποδοχών.

Ουσιαστικά λοιπόν η Υπουργός Παιδείας ακυρώνει στη πράξη την Ευρωπαϊκή οδηγία και το νόμο που η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε το 2020 με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν πρόσβαση στα ευεργετήματα του νόμου. Η Πολιτεία οφείλει να βοηθάει τους νέους γονείς και όχι να φέρνει προσκόμματα και δυσκολίες στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
    
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή 4μηνης άδειας στους εκπαιδευτικούς»

Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188) πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4808/2021 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 και της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν.4830/2021. Με το άρθρο 28 ν.4808/2021 ορίζεται ότι «κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό». Στο άρθρο 56 αναφέρεται πως «Η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 2019/1158 Οδηγία ΕΕ, η εν λόγω ρύθμιση προχώρησε προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοι που είναι γονείς,  να ενθαρρυνθούν και να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από την εν λόγω οδηγία περιόδους άδειας. Για αυτό το λόγο προβλέφθηκε να δίνεται στους εργαζόμενους το δικαίωμα να λαμβάνουν ένα επαρκές επίδομα κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.
Δυστυχώς όμως, το Υπ. Παιδείας, όπως και στη περίπτωση της άδειας ανατροφής τέκνου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών έτσι και σε αυτό το δικαίωμα των εκπαιδευτικών βάζει εμπόδια. Πολλές καταγγελίες εκπαιδευτικών αναφέρουν πως σε αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για να λάβουν την άδεια υπάρχει είτε απόρριψη λόγω μη επαρκών οδηγιών από το Υπουργείο είτε διότι αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών υποχρεωτικά έως 31-8-2022! Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπαιδευτικός που έκανε αίτηση τον Ιανουάριο του 2022 για να λάβει 2 μήνες άδεια, την υποχρεώνουν να λάβει όλη τη 4μήνη άδεια και την επεκτείνουν και έως 31-8 άνευ αποδοχών.

Ουσιαστικά λοιπόν η Υπουργός Παιδείας ακυρώνει στη πράξη την Ευρωπαϊκή οδηγία και το νόμο που η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε το 2020 με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν πρόσβαση στα ευεργετήματα του νόμου. Η Πολιτεία οφείλει να βοηθάει τους νέους γονείς και όχι να φέρνει προσκόμματα και δυσκολίες στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Προτίθεται το Υπ. Παιδείας να εφαρμόσει τις διατάξεις των ν. 4808/2021 και 4830/2021, για τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα νόμιμα κριτήρια και επιθυμούν να λάβουν την αναφερόμενη άδεια χωρίς εμπόδια;

Η  καταθέτουσα Βουλευτής

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σια

Αραχωβίτης Σταύρος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ