ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

14/06/2022

Α. Φλαμπουράρης: Αντιαναπτυξιακό και αντικοινωνικό το νομοσχέδιο

Α. Φλαμπουράρης: Αντιαναπτυξιακό και αντικοινωνικό το νομοσχέδιοΟμιλία Αλέκου Φλαμπουράρη, βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, υπεύθυνου της Κ.Ο. για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα, στο νομοσχέδιο για το ΤΧΣ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το ΤΧΣ δηλαδή για το τραπεζικό σύστημα και τον χρηματοπιστωτικό Τομέα διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά την απαξίωση έως απέχθεια της κυβέρνησής σας σε ότι έχει να κάνει με την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Εισάγετε ένα νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΤΧΣ όπου η αιχμή του δόρατος περιορίζεται στις προϋποθέσεις, για την ολική αποεπένδυση του Ταμείου από τις Τράπεζες, το οποίο διατηρεί ποσοστά στο μετοχικό τους κεφάλαιο, χωρίς όμως να γίνεται η παραμικρή αναφορά στην υποχρέωση προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος και στην προστασία της δημόσια περιουσίας.

Αυτό γίνεται φανερό μέσα από ένα σύνολο ενεργειών που αναλάβατε το προηγούμενο διάστημα και που συνεχίζονται και σήμερα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Να θυμίσω ότι στο πλαίσιο του ν.4783/2021 ψηφίσατε διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες :

- Το Ταμείο δύναται να μειώνει τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.

- Η τιμή που διαθέτει τις μετοχές του, να μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή ακόμη και από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Βέβαια για να μπορούν να γίνουν αυτά πράξη δώσατε ασυλία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ του ΤΧΣ, αλλά το προκλητικότερο όλων είναι ότι τους παρέχετε και το ακαταδίωκτο σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

Σήμερα λοιπόν, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έρχεστε να διευκολύνετε ακόμα περισσότερο μια στρατηγική αποεπένδυσης που στόχο έχει να μηδενίσει τις συμμετοχές του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα (40,3%), στη Τράπεζα Πειραιώς (27,3%), στην Alpha Bank (9%), στην Eurobank (1,4%) και στην Attica Bank (62,93%), εξαφανίζοντας επί της ουσίας την περιουσία του Ταμείου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σ’ αυτό το νομοσχέδιο είναι σαφές ότι:

• Δεν προχωράτε ούτε στη συγκρότηση των ΔΣ των τραπεζών με τη συμμετοχή σ’ αυτά εκπροσώπων του Ταμείου, αντίστοιχα με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει σε κάθε τράπεζα.

• Ενώ ταυτόχρονα περιορίζετε το ρόλο του Ταμείου με την κατάργηση ειδικών δικαιωμάτων (βέτο) που έχει ο μοναδικός εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει ήδη παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση, αφού δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα:

α) Να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

β) Να ασκεί Βέτο, στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος σε περιπτώσεις όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού παθητικού κ.λπ.

γ) Να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή του πιστωτικού ιδρύματος.

Τα καταστροφικά αποτελέσματα των νομοθετικών παρεμβάσεων και ενεργειών της κυβέρνησης της ΝΔ μέχρι σήμερα κι ό,τι προοιωνίζεται για το μέλλον μας το αποδεικνύουν τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρώτο παράδειγμα η μεγαλύτερη ληστεία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, πραγματοποιήθηκε με την ιστορία στην Τράπεζα Πειραιώς.

Με απόφαση του ΤΧΣ και σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, δεν πληρώθηκαν οι τόκοι του ομολογιακού δανείου των 2 δις€ (CoCos) από την Τράπεζα Πειραιώς, με αποτέλεσμα να μετατραπεί το ποσό αυτό σε μετοχές της τράπεζας, οι οποίες έφτασαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε συνέχεια ακολούθησε ΑΜΚ στην Πειραιώς, οι όροι της οποίας υποχρέωναν σε παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης όλων των υφιστάμενων μετόχων, μεταξύ των οποίων και το ΤΧΣ. Αποτέλεσμα, όλοι είδαν την αξία των μετοχών τους να απαξιώνονται.

Εν κατακλείδι, η απώλεια του ελληνικού δημοσίου, αν υπολογίσουμε την απώλεια από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και την απώλεια της μη είσπραξης των τόκων του ομολογιακού δανείου (Cocos), έφτασε το 1,8δις €

Δεύτερο παράδειγμα με την δική σας συναίνεση και την συγκατάθεση του ΤΧΣ που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας, προχώρησε η πώληση της πιο αποδοτικής και κερδοφόρου εταιρείας του ομίλου της, της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τίμημα που αντιστοιχούσε στο 1/3 περίπου των ιδίων κεφαλαίων της, αφού δεν ελήφθησαν υπόψη τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, που απασχολούσε 1000 εργαζόμενους, 1900 αποκλειστικούς συνεργάτες, και 1.000.000 ασφαλισμένους πολίτες.

Ως ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχαμε επισημάνει ότι η πώληση αυτή δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα της τράπεζας αλλά πολύ περισσότερο του Δημοσίου σε μια περίοδο που η πανδημία βρίσκονταν σε έξαρση και ο τομέας της υγείας σε μεγάλη δοκιμασία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς θεωρούμε ότι το Δημόσιο μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα, που με τις επιλογές του θα συμβάλλει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, στην ενίσχυση των νοικοκυριών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα να ασκεί ενεργητική πολιτική και να παρεμβαίνει θεσμικά στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που αναπτύσσονται και που προκαλούνται από προσυμφωνημένες πιστοδοτικές πολιτικές που στην ουσία στερούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους από το σύνολο της οικονομίας αποκλείοντας από την χρηματοδότηση ένα μεγάλο αριθμό νεοφυών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια και την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας μας.

Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταψηφίζει αυτό το αντιαναπτυξιακό και αντικοινωνικό νομοσχέδιο.

Πριν κλείσω κ. πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλα δύο θέματα που καταπιάνεται το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Πρώτον για τα Bonus στα τραπεζικά στελέχη, ιδιαίτερα σήμερα που ο λαός υποφέρει, είναι πρόκληση. Είναι όμως μεγαλύτερη πρόκληση ο όρος που επιτρέπει την παροχή bonus όταν o δείκτης των κόκκινων δανείων πέσει στο 10%.

Είναι σε όλους γνωστό με ποιο τρόπο μεταφέρονται από τις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια σε Funds, συνοδευόμενα με 23 δις ευρώ εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και με εκπτώσεις τέτοιες που είναι σκανδαλώδης. Τα κόκκινα δάνεια φεύγουν από τις τράπεζες αλλά δεν φεύγουν από την κοινωνία και την οικονομία.

Δεύτερον για τη ΛΑΡΚΟ. Η κινητοποίηση των εργαζομένων, η κοινωνική αναστάτωση των περιοχών γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, η συζήτηση σήμερα στη Βουλή, που απομόνωσε την κυβέρνηση της ΝΔ, θα οδηγούσε οποιαδήποτε άλλη Κυβέρνηση να πάρει πίσω την επαίσχυντη αυτή τροπολογία.

Η ΝΔ όμως που έχει στον πυρήνα της ιδεολογικής και πολιτικής της ύπαρξης την Αγορά, την ιδιωτική οικονομία την υπεράσπιση των πολύ λίγων και όχι των πολλών, δεν το κάνει

Πιστεύω ότι το περιεχόμενο αυτής της τροπολογίας θα το ανατρέψουν οι εργαζόμενοι, και η κοινωνική πλειοψηφία που υποφέρει, με τις πολιτικές της ΝΔ.

Ευχαριστώ.​Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ