ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/09/2022

Βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητούν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητούν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣΝα δοθούν κίνητρα στους Ο.Τ.Α. για τοπικές εκθέσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. - SDG,s

Την αναγκαιότητα θέσπισης κινήτρων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην σύνταξη εθελοντικών τοπικών εκθέσεων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης - SDG,s - του Ο.Η.Ε., αναδεικνύει με Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή του αρμόδιου Τομεάρχη Κώστα Ζαχαριάδη και 19 ακόμη Βουλευτών.

«Η διαδικασία της τοπικής εξειδίκευσης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των δράσεων κοινωνικής πολιτικής ή περιβαλλοντικής προστασίας, που απαιτούν διάρκεια μεγαλύτερη από τον εκλογικό κύκλο για να μπορέσουν να φέρουν θετικά αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αποτελέσματα, η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη. Κρίνοντας από τα μέχρι στιγμής αναρτημένα στοιχεία στον επίσημο ιστότοπο του Ο.Η.Ε., στην χώρα μας μόνο ένα Δήμος έχει προχωρήσει στην πιλοτική σύνταξη εθελοντικής τοπικής έκθεσης για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Με δεδομένο το ότι η ελληνική Πολιτεία έχει δεσμευτεί στην προάσπιση και την προώθηση των SDG’s, επιβάλλεται να δοθούν κίνητρα στους Ο.Τ.Α. να εκδίδουν τακτικές εθελοντικές τοπικές εκθέσεις των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.»

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, το 2020 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εγχειρίδιο για τις εθελοντικές τοπικές εκθέσεις των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο η Ε.Ε. επιχείρησε να εξειδικεύσει για τους Ο.Τ.Α. την διαδικασία εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια επίτευξης των κοινά συμφωνημένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. Πρόκειται για μια διαδικασία «τοπικοποίησης» (localization) που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την χρήση διαφορετικών δεικτών μέσα από τους οποίους είναι εφικτή η καταγραφή των επιδόσεων των τοπικών κοινωνιών ή των θεσμών της τοπικής διακυβέρνησης. Από την μεριά του Ο.Η.Ε., η διαδικασία λειτουργεί και μέσα από την ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών να «εφεύρουν» τους δείκτες που θέλουν να καταγράφουν και να πειραματιστούν με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποτυπώνονται οι επιδόσεις των τοπικών κοινωνιών σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Τι κίνητρα σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ για να προχωρήσουν στην σύνταξη εθελοντικών τοπικών εκθέσεων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG,s) ;»

Το 2020 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εγχειρίδιο για τις εθελοντικές τοπικές εκθέσεις των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews). Με το κείμενο αυτό η Επιτροπή προσπαθούσε να εξειδικεύσει, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό δίκαιο και αρμοδιότητα, την διαδικασία εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια επίτευξης των κοινά συμφωνημένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Η διαδικασία της «τοπικοποίησης» (Localization) των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής ή ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνων των δράσεων κοινωνικής πολιτικής η περιβαλλοντικής προστασίας που απαιτούν διάρκεια μεγαλύτερη από τον εκλογικό κύκλο για να μπορέσουν να φέρουν θετικά αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αποτελέσματα. Όπως περιγράφεται από διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικές εκθέσεις η διαδικασία αυτή της «τοπικοποίησης» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την χρήση διαφορετικών δεικτών μέσα από τους οποίους είναι εφικτή η καταγραφή των επιδόσεων των τοπικών κοινωνιών ή των θεσμών της τοπικής διακυβέρνησης. Από την μεριά του ΟΗΕ η διαδικασία λειτουργεί και μέσα από την ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών να «εφεύρουν» τους δείκτες που θέλουν να καταγράφουν και να πειραματιστούν με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποτυπώνονται οι επιδόσεις των τοπικών κοινωνιών σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή. Ακολουθώντας την παραπάνω κατεύθυνση το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούσε να προτείνει δείκτες που μπορούν να καταγράφονται στις τοπικές κοινωνίες που συνάδουν με τα SDG’s και να προκρίνει τρόπους παρουσίασης τους στο πλαίσιο των τοπικών εθελοντικών εκθέσεων.
Κρίνοντας από τα αναρτημένα στοιχεία στον επίσημο ιστότοπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη χώρα μας μέχρι σήμερα μόνο ένα δήμος έχει προχωρήσει στην πιλοτική σύνταξη εθελοντικής τοπικής έκθεσης για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Με δεδομένο το ότι η ελληνική πολιτεία έχει δεσμευτεί στην προάσπιση και την προώθηση των SDG’s τίθεται το ερώτημα, του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθενται να ενθαρρύνουν του οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να συντάξουν και στην συνέχεια να συστηματοποιήσουν την έκδοση των συναφών εκθέσεων.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Σε τί ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να δοθούν κίνητρα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να εκδίδουν τακτικές εθελοντικές τοπικές εκθέσεις των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ;
2) Εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η σύνταξη των τοπικών εκθέσεων για τα SDG’s για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης

Ζαχαριάδης Κώστας

Αυγέρη Δώρα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καφαντάρη Χαρά

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Σκουρολιάκος Πάνος

Τόλκας Άγγελος

Φίλης ΝίκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ