ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/09/2022

Νέα ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη προς Κομισιόν για συνεχιζόμενες παρεκκλίσεις στην Ελλάδα στις διατάξεις της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων

Νέα ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη προς Κομισιόν για συνεχιζόμενες παρεκκλίσεις στην Ελλάδα στις διατάξεις της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεωνΝέα ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη προς την Κομισιόν και συνέχεια στο ζήτημα των μαζικών παρεκκλίσεων στην Ελλάδα, από τις ευρωπαϊκές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, που συνεχίζονται παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ και το ηχηρό καμπανάκι της Κομισιόν προς την κυβέρνηση της ΝΔ
«Από το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων της περιόδου 1.1.2020-31.10.2021, 3,66 δισ. ευρώ αφορούν κλειστούς διαγωνισμούς (17,5%) και 2,9 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις (13,9%)

Δημ. Παπαδημούλης προς Κομισιόν: Στην απάντησή σας, αναφέρετε ότι συμμερίζεστε τις ανησυχίες που αποτυπώνονται στην ερώτησή μου και ότι έχετε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την κοινοποίηση των παρατιθέμενων διατάξεων το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο

Σας έχουν κοινοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές οι επίμαχες διατάξεις και αν ναι, πώς τις αξιολογείτε;

Γνωρίζετε ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται ‘’κατεπείγουσα ανάγκη’’ και να διενεργεί συντετμημένες διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς να συντρέχουν εξαιρετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις;

Εξετάζετε τη λήψη μέτρων προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων από την ελληνική κυβέρνηση;

Συνέχεια στο ζήτημα των μαζικών παρεκκλίσεων στην Ελλάδα, από τις ευρωπαϊκές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, δίνει με νέα ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης. Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, οι παρεκκλίσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων συνεχίζονται στην Ελλάδα, παρά τις προειδοποιήσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΑΑΔΗΣΥ) και το ηχηρό καμπανάκι της Κομισιόν προς την κυβέρνηση της ΝΔ.

Απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα Αντιπροέδρου, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος συμμεριζόταν τις ανησυχίες (<LINK) που διατύπωνε στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης για την ποιότητα του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και τα συναφή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του εθνικού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις. Στην ερώτησή του (<LINK) ο Δημ. Παπαδημούλης τόνιζε, μεταξύ άλλων, πως «η Ελλάδα σημειώνει πολύ κακή επίδοση στην πλειονότητα των δεικτών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις», καθώς «42% αυτών ανατέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών με μόλις έναν υποψήφιο» αλλά και επιπλέον, «σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), από το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων της περιόδου 1.1.2020-31.10.2021, 3,66 δισ. ευρώ αφορούν κλειστούς διαγωνισμούς (17,5%) και 2,9 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις (13,9%)».

Κατόπιν δημοσιευμάτων που επικαλούνται έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προς την ελληνική κυβέρνηση, με το οποίο προειδοποιεί για τον κίνδυνο κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της χώρας, εξαιτίας των διαρκών νομοθετικών παρεμβάσεων που καθιστούν ‘κανονικότητα’ την παρέκκλιση από τις τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες, σημειώνοντας παράλληλα την αποδυνάμωση της δυνατότητας επίκλησης της πανδημικής κρίσης για την προσφυγή σε εξαιρετικές διαδικασίες, ο Δημ. Παπαδημούλης επανέρχεται και ρωτά αυτή την φορά την Κομισιόν: Αφενός για το εάν «γνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται ‘κατεπείγουσα ανάγκη’ και να διενεργεί συντετμημένες διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις και προϋποθέσεις» και αφετέρου για το εάν «εξετάζει τη λήψη μέτρων προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων από την ελληνική κυβέρνηση».

Τέλος, σε συνέχεια της απάντησης που είχε δώσει η Κομισιόν και στην οποία ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την κοινοποίηση των παρατιθέμενων διατάξεων το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο προκειμένου να αξιολογήσει τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, ο Δημ. Παπαδημούλης ζητά να μάθει από την Κομισιόν, εάν οι επίμαχες διατάξεις έχουν κοινοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές και αν ναι, πώς τις αξιολογεί.

Ακολουθεί πλήρης η ερώτηση:

Θέμα: Συνέχιση των παρεκκλίσεων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, παρά τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύματα[1] επικαλούνται έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προς την ελληνική κυβέρνηση, με το οποίο προειδοποιεί για τον κίνδυνο κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της χώρας, εξαιτίας των διαρκών νομοθετικών παρεμβάσεων που καθιστούν «κανονικότητα» την παρέκκλιση από τις τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες, σημειώνοντας παράλληλα την αποδυνάμωση της δυνατότητας επίκλησης της πανδημικής κρίσης για την προσφυγή σε εξαιρετικές διαδικασίες. Για παρέκκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες που κατατείνει σε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και των αρχών περί ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και προστασίας του ανταγωνισμού κάνει λόγο η ΕΑΑΔΗΣΥ και σε πρόσφατη γνώμη της[2]. Σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με τις μαζικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα[3], η Επιτροπή απάντησε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες που αποτυπώνονται στην ερώτηση και ότι έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την κοινοποίηση των παρατιθέμενων διατάξεων το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο προκειμένου να αξιολογήσει τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες[4].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Της κοινοποιήθηκαν από τις ελληνικές αρχές οι επίμαχες διατάξεις και αν ναι, πώς τις αξιολογεί;

Γνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται «κατεπείγουσα ανάγκη» και να διενεργεί συντετμημένες διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις και προϋποθέσεις των άρθρων 26 παρ. 2 περ. β` και 32 του ν. 4412/2016[5];

Εξετάζει τη λήψη μέτρων προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων από την ελληνική κυβέρνηση;


[1] https://www.newsbreak.gr/politiki/368787/keraynoi-se-adoni-kai-alloys-gia-to-parti-me-tis-apeytheias-anatheseis/, https://tvxs.gr/news/ellada/kampanaki-gia-kybernisi-apo-eaadisy-gia-tis-apeytheias-anatheseis-kindynos-katadikis-apo , https://www.avgi.gr/koinonia/422420_parti-ton-apeytheias-anatheseon-tha-kostisei-akriba-sti-hora

[2] Γνώμη Α4/2022, https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%996%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-557?inline=true

[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001452_EL.html

[4] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001452-ASW_EL.html

[5] Ταυτάριθμα άρθρα της Οδηγίας 2014/24/ΕΕΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ