ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

26/10/2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Αποκλεισμός πληγεισών περιοχών του νομού Ηλείας από τη Δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του ΕΠΑνΕΚ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Αποκλεισμός πληγεισών περιοχών του νομού Ηλείας από τη ΔράσηΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές κ. Τριαντόπουλο
 
Θέμα: «Αποκλεισμός πληγεισών περιοχών του νομού Ηλείας από τη Δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του ΕΠΑνΕΚ"».

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η μη ένταξη πυρόπληκτων και πλημμυρόπληκτων  περιοχών της Ηλείας στις επιλέξιμες πληγείσες περιοχές της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/23-08-2021 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες περιοχές οι Δημοτικές Κοινότητες Βαρβασαίνης και Κολιρίου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έχει οριοθετηθεί ως πυρόπληκτη η Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.
Επίσης, με την υπ’ αριθ. 259094/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/17.8.2022 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες: α) Της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου, β) Της 26ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ήλιδας και Πηνειού, γ) Της 26ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και δ) Της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Πύργου», έχουν οριοθετηθεί ως πλημμυρόπληκτες περιοχές:
 α) Από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021:
- Δημοτικές Κοινότητες Αμαλιάδος, Αμπελοκάμπου και Σαβαλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος του Δήμου Ήλιδας.
- Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού της Δημοτικής Ενότητας Βαρθολομιού και Δημοτικές Κοινότητες Γαστούνης και Καρδιακαυτίου της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης και Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαύρας της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού του Δήμου Πηνειού.
- Δημοτική Κοινότητα Σκαφιδιάς της Δημοτικής Ενότητας Πύργου και Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης του Δήμου Πύργου.
β) Από τις πλημμύρες της 26ης Νοεμβρίου 2021:
- Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος του Δήμου Ήλιδας.
- Δημοτικές Κοινότητες Βαρθολομιού και Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Βαρθολομιού και Δημοτικές Κοινότητες Γαστούνης, Καβάσιλα, Καρδιακαυτίου, Κοροίβου και Λευκοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης και Δημοτική Κοινότητα Τραγανού της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού του Δήμου Πηνειού.
γ) Από τις πλημμύρες της 26ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021:
- Δημοτική Κοινότητα Ανδραβίδας της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας και Δημοτικές Κοινότητες Βάρδας, Κουρτεσίου και Μανολάδος της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας και Δημοτικές Κοινότητες Κάτω Παναγίας και Νεοχωρίου Μυρτουντίων της Δημοτικής Ενότητας Κάστρου-Κυλλήνης και Δημοτικές Κοινότητες Λεχαινών, Αρετής και Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
δ) Από τις πλημμύρες της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021:
- Δημοτικές Κοινότητες Πύργου και Λεβεντοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της ανωτέρω Δράσης, «Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές».
Παρ’ όλα αυτά, αν και έχει ήδη δημοσιευθεί η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων σε αυτή, παραμένουν εκτός επιλέξιμων περιοχών οι πυρόπληκτες Δημοτικές Κοινότητες Βαρβασαίνης και Κολιρίου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου, η πυρόπληκτη περιοχή «Λαμπέτι» της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου, η πυρόπληκτη Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων  της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όπως επίσης και οι πλημμυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας που έχουν οριοθετηθεί ως τέτοιες στην  υπ’ αριθ. 259094/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/17.8.2022.

Επειδή ο νομός Ηλείας έχει πληγεί επανειλημμένως από μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Επειδή οι επιχειρήσεις του νομού έχουν απωλέσει σημαντικά εισοδήματα εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης.
Επειδή δεν έχουν καταχωρηθεί ως επιλέξιμες περιοχές της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πλήθος Δημοτικών Κοινοτήτων της Ηλείας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως πυρόπληκτες είτε ως πλημμυρόπληκτες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Θα καταχωρηθούν ως επιλέξιμες περιοχές της ανωτέρω Δράσης και άλλες περιοχές της Ηλείας που έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες ή πλημμυρόπληκτες;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάρκου Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης  (Πάνος)
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου ΘεανώΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ