ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/11/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποκατάσταση των εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β)

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποκατάσταση των εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β)Την ανάγκη τροποποίησης των οριζόμενων στο Προεδρικό Διάταγμα 108/2013, εξαιτίας των οποίων οι τεχνικοί συγκεκριμένων κατηγοριών του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώνονται σε εξετάσεις και επιβαρύνονται με τα σχετικά παράβολα για να αποκτήσουν άδεια ηλεκτρολόγου ανώτερης βαθμίδας, παρά την πολύχρονη προϋπηρεσία τους σε εξειδικευμένες και απαιτητικές τεχνικές θέσεις στην επιχείρηση, αναδεικνύουν 36 βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με την ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη.

Στην ερώτηση με θέμα: «Αποκατάσταση των εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β)», γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό του ζητήματος. Το πδ 108/2013, σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αφορούσε κι αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες κατατάσσονται στις βαθμίδες του Τεχνίτη ηλεκτρολόγου, Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Παλαιότερες κατηγορίες αδειών αντιστοιχήθηκαν με τις νέου τύπου άδειες, μέσω πιστοποιήσεων.

Βάσει αυτών των ρυθμίσεων, στην ερώτηση επισημαίνεται ότι «για τους εργαζόμενους με τις ειδικότητες των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών στον ΔΕΔΔΗΕ (Τ4/Α και Τ4/Β αντίστοιχα), των οποίων οι άδειες αντιστοιχήθηκαν (με βεβαίωση αναγγελίας) με την άδεια του αρχιτεχνίτη και ενώ η προϋπηρεσία τους φτάνει ακόμα και στα 18 έτη προκύπτει, λοιπόν, υποχρέωση να υποβληθούν σε εξετάσεις και να επιβαρυνθούν με παράβολο προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την άδεια της επόμενης βαθμίδας, η οποία μάλιστα αφορά τάση και ισχύ κατά πολύ μικρότερη από εκείνες στις οποίες εργάζονται επί σειρά ετών. Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να πιστοποιηθούν κατόπιν εξετάσεων και να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να εξελιχθούν (και να λάβουν έστω ένα πενιχρό επίδομα) την ίδια στιγμή που έχει προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να πραγματοποιεί αναθέσεις σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό (εργολαβικών εταιρειών) για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών για την κατασκευή και συντήρηση νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».

Ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται:

Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να ρυθμιστεί οριστικά το ζήτημα αυτό με τρόπο δίκαιο και επωφελή για τις κατηγορίες εργαζομένων Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β) του ΔΕΔΔΗΕ;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Αποκατάσταση των εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β)».

Με το πδ 108/2013, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 3982/2011, καθορίστηκαν οι ειδικότητες και βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται και οι επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας, που ασκούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες κατατάσσονται στις βαθμίδες του Τεχνίτη ηλεκτρολόγου, Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για κάθε μία από τις προβλεπόμενες ομάδες.

Ως προς τις υφιστάμενες άδειες (ήτοι εκείνες που είχαν εκδοθεί βάσει παλαιότερων νομοθετημάτων), το πδ 108/2013 προέβλεψε διαδικασία αντιστοίχισής τους με τις νέου τύπου άδειες. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αδειών βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη αντικαταστάθηκαν με βεβαίωση αναγγελίας αντικαταστάθηκαν με τις άδειες ηλεκτροτεχνίτη και αρχιτεχνίτη των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Περαιτέρω, στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα ορίζεται ότι ο κάτοχος άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, αφού αποκτήσει προϋπηρεσία 36 μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ ειδικότητας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να υποβληθεί σε διαδικασία εξετάσεων για να αποκτήσει την άδεια της επόμενης βαθμίδας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

Για τους εργαζόμενους με τις ειδικότητες των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών στον ΔΕΔΔΗΕ (Τ4/Α και Τ4/Β αντίστοιχα), των οποίων οι άδειες αντιστοιχήθηκαν (με βεβαίωση αναγγελίας) με την άδεια του αρχιτεχνίτη και ενώ η προϋπηρεσία τους φτάνει ακόμα και στα 18 έτη προκύπτει, λοιπόν, υποχρέωση να υποβληθούν σε εξετάσεις και να επιβαρυνθούν με παράβολο προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την άδεια της επόμενης βαθμίδας, η οποία μάλιστα αφορά τάση και ισχύ κατά πολύ μικρότερη από εκείνες στις οποίες εργάζονται επί σειρά ετών. Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να πιστοποιηθούν κατόπιν εξετάσεων και να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να εξελιχθούν (και να λάβουν έστω ένα πενιχρό επίδομα) την ίδια στιγμή που έχει προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να πραγματοποιεί αναθέσεις σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό (εργολαβικών εταιρειών) για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών για την κατασκευή και συντήρηση νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Επειδή στις ρυθμίσεις του ως άνω προεδρικού διατάγματος (πδ 108/2013) δεν έχει ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των εργαζομένων με τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών στον ΔΕΔΔΗΕ (Τ4/Α και Τ4/Β) με προϋπηρεσία κατά πολύ μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στις ρυθμίσεις αυτές και μάλιστα σε ισχύ και τάση κατά πολύ υψηλότερη.
Επειδή οι ως άνω κατηγορίες εργαζομένων αποστερούνται την απόκτηση άδειας ανώτερης βαθμίδας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και την αντίστοιχη προσαύξηση του μισθού τους ενώ ήδη πολλοί από αυτούς βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και δεδομένου ότι εργάζονται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απαγορεύεται να ασκούν το επάγγελμα αυτό ως φυσικά πρόσωπα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να ρυθμιστεί οριστικά το ζήτημα αυτό με τρόπο δίκαιο και επωφελή για τις κατηγορίες εργαζομένων Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β) του ΔΕΔΔΗΕ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη(Πέτη)
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ