ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/12/2022

Ερώτηση Μεϊκόπουλου - Μωραϊτη: Συνεχίζει η άδικη μεταχείριση των Προπονητών Ποδοσφαίρου αποφοίτων(ΣΕΦΑΑ και ΤΕΦΑΑ) με την Ταυτότητα Προπονητή

Ερώτηση Μεϊκόπουλου - Μωραϊτη: Συνεχίζει η άδικη μεταχείριση των Προπονητών Ποδοσφαίρου αποφοίτων(ΣΕΦΑΑ και ΤΕΦΑΑ) με την Ταυτότητα ΠροπονητήΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Συνεχίζει η άδικη μεταχείριση των Προπονητών Ποδοσφαίρου αποφοίτων(ΣΕΦΑΑ και ΤΕΦΑΑ) με την Ταυτότητα Προπονητή»

Από το 2013, οι απόφοιτοι σχολών ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα Προπονητών Ποδοσφαίρου για να μπορέσουν να ασκήσουν την προπονητική στο ποδόσφαιρο, ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επί πληρωμή τα σεμινάρια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), παρόλο που η εκπαίδευσή τους από τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν και επαρκής και ουσιαστική.
Αξιοσημείωτο ήταν ότι μέσω των σεμιναρίων της ΕΠΟ μπορούσαν να αποκτήσουν άδεια και προπονητές, οι οποίοι δεν αποφοίτησαν από κάποια πανεπιστημιακή σχολή.
Η παραπάνω πάγια πρακτική, ουσιαστικά αφαιρούσε το εργασιακό δικαίωμα στους προπονητές ποδοσφαίρου, οι οποίοι κατείχαν πτυχίο των ΤΕΦΑΑ. Εξανάγκαζε τους αποφοίτους Φυσικής Αγωγής στην παρακολούθηση των σεμιναρίων με την καταβολή διόλου ευκαταφρόνητων παραβόλων, εξισώνοντας σεμινάρια λίγων ωρών με ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.
Το 2015, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, επανέφερα το ζήτημα στον τότε αρμόδιο Υπουργό και έπειτα από συνεννόηση και με τους εκπροσώπους της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Ν. Μαγνησίας, προχωρήσαμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο.
Έτσι, στο άρθρο 48 του Ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (που τροποποίησε το άρθρο 31 του Ν.2725/1999 το οποίο αναφέρεται στην άδεια του προπονητή), προστέθηκε 12η παράγραφος ως εξής: «Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα».
Με την εν λόγω ρύθμιση, διασφαλίστηκε για τους πτυχιούχους προπονητές όλων των αθλημάτων η αρχή της ελεύθερης εξάσκησης επαγγέλματος και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον φορέα η αδειοδότησή τους εκτός από το Κράτος (προϋπόθεση η κατοχή της άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού).
Ωστόσο, και παρά τα ανωτέρω, σύμφωνα την  Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Ν. Μαγνησίας, η πρακτική που επικρατεί στο πεδίο της άσκησης του επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου μέχρι και σήμερα και μετά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αλλάξει.
Σύμφωνα με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Ν. Μαγνησίας στη διαδικτυακή τοποθεσία της ΕΠΟ, σε ότι αφορά το καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ», ταυτότητα, δηλαδή, που εκδίδεται αποκλειστικά από την ΕΠΟ, έναντι υψηλού κόστους.
Το κόστος αυτό μάλιστα συνεχίζει για τους Προπονητές Ποδοσφαίρου και για τη διατήρηση της Ταυτότητας Προπονητή, καθώς με το πέρας μίας τριετίας από την απόκτησή της, οι απόφοιτοι των σχολών ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ θα πρέπει για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα να την ανανεώνουν, πληρώνοντας στην ΕΠΟ παράβολο της τάξεως των 200 ευρώ.
Το ζήτημα διαχειρίστηκε και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος με το με αριθ. Πρωτ. 249760/45169/2018 έγγραφο αποφάνθηκε ότι οι πτυχιούχοι σχολών ΣΕΦΑΑ και ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να «εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος «προπονητής ποδοσφαίρου» [βλ. συνημμένο έγγραφο].
Η υποχρέωση των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων σε ιδιωτικά σεμινάρια και επί πληρωμή διατήρηση ειδικής Ταυτότητας Προπονητή υποβαθμίζει την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, αναιρώντας στην πράξη την αξία και το σκοπό της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
Επειδή, από το 2013, οι απόφοιτοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προπονητή Ποδοσφαίρου ήταν υποχρεωμένοι για να μπορέσουν να ασκήσουν την προπονητική στο ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν επί πληρωμή τα σεμινάρια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
Επειδή, η ανωτέρω διαδικασία ήταν υποχρεωτική παρόλη την εκπαίδευσή τους από τα ελληνικά πανεπιστήμια, με βάση την οποία οι απόφοιτοι διαθέτουν προπονητική αλλά και παιδαγωγική επάρκεια.
Επειδή, η εν λόγω πρακτική ανάγκαζε τους αποφοίτους Φυσικής Αγωγής στην παρακολούθηση των σεμιναρίων με την καταβολή διόλου ευκαταφρόνητων παραβόλων.
Επειδή, το κόστος για τους Προπονητές Ποδοσφαίρου συνεχίζει και για τη διατήρηση της Ταυτότητας Προπονητή, καθώς με το πέρας μίας τριετίας από την απόκτησή της θα πρέπει για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα να την ανανεώνουν, πληρώνοντας στην ΕΠΟ παράβολο της τάξεως των 200 ευρώ.
Επειδή, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη οι πτυχιούχοι σχολών ΣΕΦΑΑ και ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος «προπονητής ποδοσφαίρου.
Ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός:
Σκοπεύει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και να εξαιρέσει τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής με ειδικότητα Προπονητή Ποδοσφαίρου από την υποχρέωση παρακολούθησης επί πληρωμή σεμιναρίων της ΕΠΟ και απόκτησης Ταυτότητας Προπονητή για την άσκηση του επαγγέλματος;
Θα παρέμβει επιτέλους για την ορθή εφαρμογή του ν. 4373/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που στόχο είχε να εξασφαλίσει την απεμπλοκή των αποφοίτων σχολών ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ από την υποχρέωση παρακολούθησης σεμιναρίων της ΕΠΟ για την απόκτηση της ιδιότητας προπονητή ποδοσφαίρου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μωραΐτης ΘάνοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ