ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/09/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Θα χρηματοδοτηθεί μέρος της επένδυσης για το καζίνο στο Ελληνικό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Θα χρηματοδοτηθεί μέρος της επένδυσης για το καζίνο στο Ελληνικό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;Το ζήτημα της χρηματοδότησης μέρους της επένδυσης για το καζίνο στο Ελληνικό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας αναδεικνύει με την κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή 13 ακόμη Βουλευτών.

«Παρά τα όσα προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, δημοσιεύματα κάνουν αναφορά σε «δυσκολίες» επίτευξης συμφωνίας με τις συστημικές τράπεζες κατά το μέρος που αφορά το τραπεζικό δανεισμό του project του καζίνο στο Ελληνικό και χρηματοδότηση του έργου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Αυτά τα δεδομένα προκαλούν δικαιολογημένα την ανησυχία μας γι’ αυτό και ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό απαντήσεις σε μια σειρά καίριων ερωτημάτων. Ευελπιστούμε ότι θα τις καταθέσει.».

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό, σχετικά με το ποιες είναι αναλυτικά οι αναφερόμενες στο υποβληθέν πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο πηγές χρηματοδότησης του έργου για το IRC ελληνικού και το ποιο είναι εν τέλει το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου για το καζίνο στο ελληνικό. Ζητάει επίσης απαντήσεις για το αν συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση επιμέρους επενδύσεων του έργου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και αν ναι, ποιες επιμέρους επενδύσεις του έργου θα αφορά η χρηματοδότηση, καθώς και αν τηρείται το οριζόμενο στη σύμβαση παραχώρησης ΕΚΑΖ χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου.

Αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Θα χρηματοδοτηθεί μέρος της επένδυσης για το καζίνο στο Ελληνικό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;»

Το 2011 με το ν.3943 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό. Κατόπιν, με την υπ’αριθμ.187/6.9.2011 (Β’ 2061) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε., (μετά των δικαιωμάτων ψήφου), μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον, με την απόφαση 225/7.1.2013 (Β’ 15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ίδιας Επιτροπής, μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας επί των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου επί αυτών. Το ΤΑΙΠΕΔ στις 25.11.2011, με απόφαση του Δ.Σ. του, ενέκρινε την πώληση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. μέσω δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Πλειοδότρια εταιρεία, με προσφορά 915.000.000€, ανακηρύχθηκε η “LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων». Το 2014 υπεγράφη η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (ΣΑΜ) μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητή, της GLOBAL ως αγοραστή και της LAMDA ως εγγυητή του αγοραστή.

Η εν λόγω ως άνω σύμβαση (ΣΑΜ) που κυρώθηκε με το ν.4422/2016 τελούσε υπό την αίρεση σε περίπτωση που το Σχέδιο Γενικής Διάταξης επιτρέπει την εγκατάσταση καζίνο στο ακίνητο να χορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο άδεια λειτουργίας περιλαμβάνοντας όρο που να επιβάλλει στον κάτοχό της άδειας λειτουργίας την υποχρέωση να εκκινήσει τη λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Το 2018 εκδόθηκε Π.Δ. με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε η θέση ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέφθηκε η εγκατάσταση του καζίνο εντός της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1: «Γειτονιά τουρισμού – αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου» συνολικής επιφανείας 634.144,96 τ.μ. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση του καζίνο ορίστηκε σε 15.000 τ.μ. Κατόπιν, ο Υπουργός Οικονομικών ανέθεσε το 2018 στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο. Το 2021 εκδόθηκε απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης παραχώρησης στην ένωση προσώπων με διακριτικό τίτλο «Athens IRC» και μέλη τις εταιρείες MGGR LLC, MGE Hellinikon BV και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Το 2022 με το άρθρο 4 του ν.4949 (Α’ 30.06.2022) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά μαζί με την προσαρτώμενη σε αυτή σύνοψη χρηματοοικονομικού μοντέλου, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 8η.6.2022 μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου (παραχωρών) και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε. (παραχωρησιούχος)».

Σημειώνεται ότι στη σύμβαση παραχώρησης ΕΚΑΖ περιγράφεται το μέγεθος του ελάχιστου έργου βάσει μεγέθους ως εξής:

Ξενοδοχείο

Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο

Χώρος συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Καζίνο

Καθαρή Επιφάνεια Χώρων (τ.μ.)

Αριθμός Κλινών

Κατηγορία

Έκταση (τ.μ.)

Αριθμός Θέσεων

Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο (τ.μ.)

Αριθμός Τραπεζιών

Αριθμός Παιγνιομηχανών

(>=50.000)

(>=2.000)

(5 αστέρων)

(>=12.000)

(>=3.000)

(>=12.000

<=15.000)

(>120)

(>=1.200)

119.980

3.447

5-STSAR

10.525

10.525

15.000

200

2.000


Παράλληλα, στο άρθρο 7 της σύμβασης παραχώρησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο διάρκειας 30 ετών ορίζεται το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου που οφείλει να τηρήσει ο παραχωρησιούχος αλλά και ότι θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει το IRC ελληνικού με δική του δαπάνη και κίνδυνο, με ίδια και δανειακά κεφάλαια, όπως απεικονίζεται στο «Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» σύμφωνα με το Παράρτημα XIII της Διακήρυξης. Συνοπτικά, το χρηματοδοτικό σχήμα πέραν του αρχικού τιμήματος ύψους ποσού 150.100.000 ευρώ περιλαμβάνει: ίδια κεφάλαια ύψους ποσού 443.372 χιλ. ευρώ και δανειακά κεφάλαια ύψους ποσού 621.507 χιλ. ευρώ.

Και ενώ με βάση τα προαναφερόμενα θα περιμέναμε ότι δε θα υπήρχαν εκκρεμή ζητήματα ως προς τη χρηματοδότηση του έργου εντούτοις, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στο τύπο υπήρξαν «δυσκολίες» επίτευξης συμφωνίας με τις συστημικές τράπεζες κατά το μέρος που αφορά το τραπεζικό δανεισμό του project. Επίσης, υπήρξαν αναφορές σε υπαγωγή επιμέρους επενδύσεων του έργου για χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, τη σημασία πληροφόρησης αλλά και σε συνδυασμό με το ότι το πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο με τη λεπτομερή περιγραφή των βασικών στοιχείων και όρων χρηματοδότησης προκειμένου για την υλοποίηση και ανάπτυξη του έργου προβλεπόταν από τη διακήρυξη του διαγωνισμού να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιες είναι αναλυτικά οι αναφερόμενες στο υποβληθέν πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο πηγές χρηματοδότησης του έργου για το IRC ελληνικού;
2. Ποιο είναι εν τέλει το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου για το καζίνο στο ελληνικό;
3. Συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση επιμέρους επενδύσεων του έργου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; Σε αυτή τη περίπτωση ποιες επιμέρους επενδύσεις του έργου θα αφορά η χρηματοδότηση;
4. Τηρείται το οριζόμενο στη σύμβαση παραχώρησης ΕΚΑΖ χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Ακρίτα Έλενα
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αποστολάκης Ευάγγελος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Ηλιόπουλος Όθων
Κεδίκογλου Συμεών
Κοντοτόλη Μαρίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ