ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/11/2023

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:Η οικονομική αποτελεσματικότητα του πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον χώρο των ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων και η πρόνοια για την πιλοτική του λειτουργία από ιδιώτη

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:Η οικονομική αποτελεσματικότητα του πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον χώρο των ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων και η πρόνοια για την πιλοτική του λειτουργία από ιδιώτη
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: «Η οικονομική αποτελεσματικότητα του πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον χώρο των ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων και η πρόνοια για την πιλοτική του λειτουργία από ιδιώτη»

Στις 26 Οκτωβρίου 2022 εγκαινιάστηκε το πωλητήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού) στο χώρο των παλαιών ανθοπωλείων της Βουλής. Τα εγκαίνια αυτά συνοδεύτηκαν από δηλώσεις για την σηματοδότηση μιας νέας πορείας του Οργανισμού με διαφορετική στρατηγική και πλήρη αξιοποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής του πολιτισμού.

Περίπου ένα χρόνο μετά η κινητικότητα που εμφανίζει το συγκεκριμένο πωλητήριο δεν ανταποκρίνεται στις τυμπανοκρουσίες θριάμβου που συνόδευσαν τα εγκαίνιά του. Οι πωλήσεις του πωλητηρίου δείχνουν να μην υπερβαίνουν τα λειτουργικά του έξοδα, ενώ γενικευμένη είναι η εικόνα ελλείψεων στα προϊόντα με τα οποία εφοδιάζει ο Οργανισμός τα πωλητήρια Πανελλαδικά.

Ταυτόχρονα, πρόκειται για έναν χώρο με πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα που αφορούν την σύμβαση μίσθωσης με την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), αλλά και όσες δαπάνες έγιναν για τον εξοπλισμό του χώρου που ενδεχομένως να επιβαρύνουν το οικονομικό αποτέλεσμα του πωλητηρίου.

Τον Ιούλιο του 2023, ωστόσο, ο ΟΔΑΠ δημοσίευσε την υπ. αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ /13838/18-07-2023 (ΑΔΑ: 6Κ3Ε46ΜΖΜ4-ΔΡΗ) Περίληψη Διακήρυξης για την Πιλοτική λειτουργία Πωλητηρίου στους χώρους των πρώην ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων ύψους 441.000,00 € άνευ ΦΠΑ, δηλαδή 546.840,00 € με ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αν διατρέξει κανείς την Διακήρυξη που έχει δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα διαπιστώσει πως το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη λειτουργία και τον ευπρεπισμό του πωλητηρίου και μόνο με τον Οργανισμό να συνεχίζει να καταβάλει τα λειτουργικά έξοδα του πωλητηρίου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα 18 μηνών, ήτοι 24.800,00 € μηνιαίως χωρίς ΦΠΑ. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τη Διακήρυξη ο ΟΔΑΠ καθορίζει ως ελάχιστη προϋπόθεση την απασχόληση επτά (7) συνολικά ατόμων (2 υπεύθυνοι λειτουργίας, 1 υπεύθυνος logistics, 4 στελέχη επιτόπιας εξυπηρέτησης πελατών).

Συγχρόνως, στο φως της δημοσιότητας έχουν φτάσει πληροφορίες για τη συμμετοχή ενός και μοναδικού υποψηφίου στον διαγωνισμό, ο οποίος έχει ενεργή σύμβαση σε άλλο αντικείμενο με την ίδια αναθέτουσα προϊστάμενη αρχή, αλλά και για την ματαίωση του διαγωνισμού και την επαπροκήρυξή του με τρόπο που να διεκπεραιωθεί χωρίς επιπλέον εμπόδια.

Επειδή χρέος των Οργανισμών του Δημοσίου είναι να λειτουργούν με όρους κοινωνικού συμφέροντος και οικονομικής αποτελεσματικότητας,

Επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στο χώρο των ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων δεν συμβαδίζει με μια αναπτυξιακή πολιτική που αντλεί πόρους για την ανάπτυξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,

Επειδή το εν λόγω πρόγραμμα είναι πιλοτικό και ενδέχεται η εργασιακή απορρύθμιση που επιφέρει σε θέματα προσωπικού να επεκταθεί στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας,

Επειδή οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οφείλουν να διατίθενται με τρόπο που να καθιστά τη χώρα μας οχυρωμένοι σε κρίσεις και απειλές που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιάς αντί να συσσωρεύουν υπερκέρδη για λίγους και εκλεκτούς,

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα του πωλητηρίου στο χώρο των ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων;

Ποιες είναι οι καθαρές εισπράξεις του Οργανισμού από το συγκεκριμένο πωλητήριο από είδη που διαθέτει ο ίδιος και από όσα διαθέτει με το σύστημα Παρακαταθήκης;

Με ποιον τρόπο και ποια μεθοδολογία καθορίστηκε το ποσό των 441.000 € άνευ ΦΠΑ και πώς συνδέεται με τις αμοιβές του προσωπικού που θέτει ο ίδιος ως ελάχιστη υποχρέωση;

Βάσει ποιων στόχων θα κριθεί επιτυχημένη η ενδεχόμενη πιλοτική λειτουργία του πωλητηρίου και τί σημαίνει αυτό για τα πωλητήρια του Οργανισμού ή των ΝΠΔΔ των Μουσείων σε όλη τη χώρα;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων:

Επίσης παρακαλούμε όπως κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα:

Η σύμβαση μίσθωσης του χώρου μεταξύ ΟΔΑΠ και ΕΤΑΔ Α.Ε.

Οι μηνιαίες εισπράξεις του πωλητηρίου από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Όλες συμβάσεις των εργαζομένων ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο πωλητήριο.

Όλες οι συμβάσεις προμήθειας για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου.

Όλα τα πρωτογενή αιτήματα των συμβάσεων προμήθειας για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου.

Τα πρακτικά της επιτροπής που διενήργησε τον Διαγωνισμό με Αρ. 23PROC013107925 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα πρακτικά του Δ.Σ. που αναφέρονται στην έγκριση των πρακτικών της επιτροπής που διενήργησε τον Διαγωνισμό με Αρ. 23PROC013107925 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 


Οι Ερωτώντες κι Αιτούντες Βουλευτές

Μάλαμα Κυριακή

 


Ακρίτα Έλενα

Αναγνωστόπουλου Αθανασία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Δούρου Ρένα

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Κασιμάτη Νίνα

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιώτα

Τζούφη Μερόπη

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ