ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/11/2023

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανταποκρίνονται τα σχέδια αποχιονισμού στις νέες κλιματολογικές συνθήκες;

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανταποκρίνονται τα σχέδια αποχιονισμού στις νέες κλιματολογικές συνθήκες;ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υποδομών και Μεταφορών

Εσωτερικών

Θέμα: «Ανταποκρίνονται τα σχέδια αποχιονισμού στις νέες κλιματολογικές συνθήκες;»

Κάθε χρόνο, μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, η Κεντρική Διοίκηση, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Εταιρείες (που στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης διαχειρίζονται Τμήματα του Εθνικού οδικού δικτύου) και οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό, την έκδοση και την υποβολή στην εκάστοτε εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση των Σχεδίων Αποχιονισμού στα οποία προβλέπονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του πάγου και την απομάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωμα του οδικού δικτύου. Επίσης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσω διαγωνισμών είτε ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού εκχιονισμού είτε ανάθεσης της συγκεκριμένης εργασίας σε αναδόχους με τα κατάλληλα προσόντα και τέλος να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ασκήσεις ετοιμότητας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

Βασικός στόχος των ανωτέρω είναι, στο μέτρο του εφικτού, η διατήρηση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας και ο περιορισμός στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των ατυχημάτων που οφείλονται στην διαδικασία εκδήλωσης  αντίστοιχων φαινομένων χιονόπτωσης και παγετού, αφού ως γνωστόν, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους κατά κανόνα ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες έργων και δράσεων: α. Στο συντονισμό των φορέων χειμερινής συντήρησης για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και β. Στο σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Έτσι, στη με Αριθ. Πρωτ. Α2614/02.12.2022 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» προβλέπονται συγκεκριμένα έργα και δράσεις για το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο σχετικά με τη χειμερινή συντήρηση, καθώς και οι δράσεις πολιτικής προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση μεταξύ άλλων των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού περιγράφοντας αναλυτικά  την αντίστοιχη εμπλοκή των συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των αυτοκινητοδρόμων της χώρας έχει δοθεί σε εταιρικά σχήματα στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ κ.α.). Κατά συνέπεια, οι ίδιες έχουν την αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης, στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένης και της χειμερινής συντήρησης, των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων τα οποία έχουν αποδοθεί σε λειτουργία (εκτός του παράπλευρου οδικού δικτύου). Ενώ, η Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βάσει της αποστολής της και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παραχωρησιούχους με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας κατά την χειμερινή περίοδο, κατά μήκος των οδικών αξόνων εντός των ορίων παραχώρησης.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, το ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ενταθεί τα φαινόμενα έντονων χιονοπτώσεων και παγετού που προκάλεσαν δυσβάσταχτη ταλαιπωρία σε χιλιάδες ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν επί παραδείγματι στην Αττική Οδό, του γεγονότος ότι αναμένεται η έγκριση των ετήσιων σχεδίων αποχιονισμού τα οποία δεν είναι προσαρμοσμένα στις νέες κλιματολογικές συνθήκες καθώς οι υποχρεώσεις απορρέουν από όρους των συμβάσεων παραχώρησης που συνάφθηκαν πολλά χρόνια πριν αλλά και των οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών που έχουν επέλθει σε εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής διοίκησης

Eρωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε πρόκειται να προβούν σε αναθεώρηση/τροποποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού ούτως ώστε να «απεικονίζει» τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που έχουν επέλθει στους εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής διοίκησης;
2. Σχεδιάζουν να επικαιροποιήσουν το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού ούτως ώστε εν τοις πράγμασι να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να αποτελέσουν τη νέα πραγματικότητα;
3. Έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί έγκαιρα από τους παραχωρησιούχους τα Σχέδια χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμού);
4. Έχουν εγκριθεί τα σχέδια αυτά από τον εκάστοτε Ανεξάρτητο Μηχανικό, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα των Εγχειριδίων Λειτουργίας των εταιριών παραχώρησης;
5. Έχει προβεί η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην παραλαβή και τον έλεγχο, ως προς τη τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων, των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης μετά την έγκριση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό;
6. Τα Σχέδια Αποχιονισμού στηρίζονται σε επικαιροποιημένους χάρτες επικινδυνότητας με βάση τα χιονοπτωτικά δεδομένα των ετών λειτουργίας ενός εκάστου των αυτοκινητοδρόμων;
7. Περιλαμβάνουν τα Σχέδια Αποχιονισμού που κατατέθηκαν ήδη προβλέψεις σχετικά με την ενίσχυση του υφιστάμενου κινητού και σταθερού εξοπλισμού ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας χιονόπτωσης της κάθε περιοχής;
8. Υφίσταται μητρώο του ειδικού εξοπλισμού εκχιονισμού σε εθνικό επίπεδο και τι περιλαμβάνει αυτό;
9. Προτίθενται να διενεργήσουν έλεγχο των συναφθεισών συμβάσεων παραχώρησης και να προτείνουν ενδεχόμενη τροποποίησή τους κατά το μέρος που αφορά τις υποχρεώσεις χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου από πλευράς παραχωρησιούχων προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τείνουν να αποτελέσουν τη νέα πραγματικότητα;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Κεδίκογλου Συμεών

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Γαβρήλος Γεώργιος
Γιαννούλης Χρήστος
Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Λινού Αθηνά
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ