ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/11/2023

Επίκαιρη ερώτηση Λινού: Άμεση ανάγκη ίδρυσης Ψυχιατρικού Τμήματος γυναικών κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα Θηβών

Επίκαιρη ερώτηση Λινού: Άμεση ανάγκη ίδρυσης Ψυχιατρικού Τμήματος γυναικών κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα ΘηβώνΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Άμεση ανάγκη ίδρυσης Ψυχιατρικού Τμήματος γυναικών κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα Θηβών

Με το άρθρο 14 του Ν. 4985/2022 προστέθηκε παρ. 4 στο άρθρο 13 του Ν. 2776/1999, με την οποία προβλέπεται η, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ίδρυση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, Ψυχιατρικού Τμήματος γυναικών κρατουμένων. Το δε Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα Θήβας προκρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο προς τον σκοπό αυτό λόγω της ύπαρξης των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, σύμφωνα και με την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ως άνω διάταξης, στο Τμήμα αυτό εισάγονται κρατούμενες με ψυχιατρικά προβλήματα, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού ψυχιάτρου ή Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής του Ε.Σ.Υ. Η δυναμικότητα, ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση, καθώς και η σύνδεση με την ψυχιατρική μονάδα του Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

Η παραπάνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το νομοθετικό κενό για την ψυχιατρική περίθαλψη των γυναικών κρατουμένων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται πανελλαδικά ψυχιατρικό τμήμα γυναικών, παρά το γεγονός μάλιστα ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υφίστανται τουλάχιστον διακόσιες (200) γυναίκες κρατούμενες με ψυχιατρικά προβλήματα ή παθήσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4985/2022, η ίδρυση Ψυχιατρικού Τμήματος γυναικών κρατουμένων κρίθηκε επιβεβλημένη τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισης των γυναικών κρατουμένων με τους άνδρες κρατούμενους, όσο και προς αποφυγή ταλαιπωριών λόγω των συχνών μεταγωγών για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των κρατουμένων, σε ευθυγράμμιση μάλιστα με παρατηρήσεις και οδηγίες της CPT και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ωστόσο, ένα και πλέον χρόνο μετά τη δημοσίευση του Ν. 4985/2022, η σχετική προβλεπόμενη ΚΥΑ δεν έχει εισέτι εκδοθεί.

Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κλινικών και προληπτικών παρεμβάσεων και να διασφαλιστεί η ψυχική υγεία των γυναικών κρατουμένων;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της αναγκαίας ΚΥΑ για την ίδρυση Ψυχιατρικού Τμήματος γυναικών κρατουμένων, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 13 παρ. 4 στοιχ. α του Ν. 2776/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε οι γυναίκες που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ψυχιατρική περίθαλψη με ίσους όρους με τους άνδρες κρατούμενους;


Η Ερωτώσα Βουλευτής

Λινού ΑθηνάΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ