ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/11/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.- Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.- Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξειςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς  τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: Ανάγκη έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο ν.4597/2019 Δεύτερο ( β.) εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5) με τίτλο «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.- Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σύμφωνα με το νόμο 4597/2019 που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρώθηκαν και απέκτησαν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι Συμβάσεις Παραχώρησης που είχαν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ανωνύμων Εταιρειών των Οργανισμών Λιμένων Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου θεσπίστηκε ήδη από το 2019 διάταξη σύμφωνα με την οποία: «Το ποσοστό ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. της οικείας χρήσης, εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων, των προηγούμενων χρήσεων και των εσόδων από χρηματοοικονομική διαχείριση, που ορίζεται ως αντάλλαγμα της παραχώρησης στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5.2 κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, αντικαθίσταται με ποσοστό ύψους τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%), διατηρούμενης της ίδιας βάσης υπολογισμού».
Περαιτέρω με την παράγραφο 3 περιπτώσεις α) και β) του άρθρου 5 του ν.4597/2019 θεσπίσθηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία «Με αφετηρία το έτος 2019, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος των κυρουμένων διά του παρόντος, Συμβάσεων Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο:
α) αποδίδει στους οικείους δήμους έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί του συνόλου όλων των ποσών, εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, που πράγματι εισέπραξε από τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος
β) δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιο δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Το ακριβές ποσοστό της περίπτωσης α΄, καθώς και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Το ανταποδοτικό τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του αποδόθηκε με το νόμο 4597/2019 στους Δήμους από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη των αναγκών τους και ως αντιστάθμισμα για την όχληση που υφίστανται οι πόλεις από τη δραστηριότητα των Οργανισμών Λιμένων (κυκλοφοριακή επιβάρυνση αυξημένος θόρυβος, ρύποι, χρήση δημοτικών οδών από χρήστες λιμένων),κλπ.
Επειδή το ακριβές ποσοστό της περίπτωσης α΄, καθώς και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4597/2019 καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Έχουν εκδοθεί οι κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4597/2019) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών με αφετηρία το έτος 2019 και για τα έτη 2020, 2021,2022 και 2023;
2. Ποιο είναι το ακριβές χρηματικό ποσόν που δυνάμει του νόμου είναι καταβλητέο σε κάθε έναν από τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας με αφετηρία το έτος 2019 και για κάθε ένα από τα έτη 2020, 2021,2022 και 2023 ;
3. Ποιο είναι το χρηματικό ποσόν που έπρεπε να λάβει ο κάθε Δήμος για όλα τα ανωτέρω έτη συνολικά;
4. Έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας για την ανωτέρω αιτία;
5. Αν οι προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί, ποιες είναι οι αιτίες της καθυστέρησης της έκδοσής τους και πότε προβλέπεται να εκδοθούν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστολάκης Ευάγγελος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καλαματιανός Διονύσης

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πούλου Παναγιού

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ