ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/04/2007

Λατομικές επιχειρήσεις στη Ζώνη Αράξου Αχαϊας

Ερώτηση του Φώτη Κουβέλη προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕΜε τις υπʼ αριθ.11069, 11070 και 11071/4520/12-11-2004 αποφάσεις σας, απορρίψατε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που είχαν υποβάλει τρεις (3) λατομικές επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Λατομική Ζώνη Αράξου.  Η λατομική ζώνη λειτουργεί στον λοφώδη σχηματισμό των Μαύρων Βουνών της προστατευόμενης περιοχής του Υγροβιοτόπου Στροφιλιάς - Κοτυχίου . Η απόρριψη των πιο πάνω ΜΠΕ υπαγορεύτηκε τόσο λόγω του χαρακτήρα της περιοχής ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας αλλά και προ του κινδύνου παραπομπής της χώρας μας στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, περιοχή της Στροφιλιάς και του Κοτυχίου ταξινομήθηκαν από την Ελλάδα ως ζώνες ειδικής προστασίας (κωδικοί GR2320001 και GR2330009), σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103, 25.4.1979) και προτάθηκαν ως τόποι κοινοτικής σημασίας (κωδικοί GR2320001 και GR2330006), σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η απόρριψη των πιο πάνω ΜΠΕ βασίστηκε στις μη αναστρέψιμες, κατά την άποψή μας, διαπιστώσεις όπως ότι: «Η μέχρι σήμερα λειτουργία των λατομείων, στη συγκεκριμένη περιοχή, έχει δημιουργήσει έντονη υποβάθμιση του περιβάλλοντος όπως σημαντικές αλλαγές στην τοπογραφία, στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά του εδάφους και στην αισθητική του τοπίου, με καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή, ενδεχομένως μη αναστρέψιμου χαρακτήρα ότι γενικότερα δεν είναι συμβατή η λειτουργία του λατομείου με το χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής.»

Πρόσφατα και κάτω από την αφόρητη πίεση του κατασκευαστικού κλάδου της Αχαΐας, των λατομικών επιχειρήσεων, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας, με συνοπτικές διαδικασίες, γνωμοδότησε (κατά πλειοψηφία) θετικά υπέρ των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των τριών (3) λατομικών  επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη Λατομική Ζώνη Αράξου.

Επειδή στη κοινή γνώμη της Αχαΐας διαχέονται πληροφορίες, που συντηρούνται από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, ότι είναι προδιαγεγραμμένη η θετική σας γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των πιο πάνω επιχειρήσεων και

Δεδομένου ότι οι Μ.Π.Ε. που εγκρίθηκαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι πανομοιότυπες  με αυτές που απορρίψατε πριν από τέσσερα (4) περίπου χρόνια.

Ερωτάται  ο κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να χορηγήσει περιβαλλοντική αδειοδότηση των τριών (3) πιο πάνω λατομικών επιχειρήσεων και πώς προτίθεται να παρακάμψει την προαναφερόμενη με μη αναστρέψιμες  αιτιολογίες.

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης  ΚουβέληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ