ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/05/2007

Να ελεγχθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων για την αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας ομίλου Εθνικής Τράπεζας στον Ελαιώνα.

Ερώτηση του Γιάννη Δραγασάκη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, ΠΕΧΩΔΕ1) Στα πλαίσια της «Διπλής Ανάπλασης σε Ελαιώνα και Λεωφόρο Αλεξάνδρας», που ρυθμίζεται με το ν.3481/06, ο Δήμος Αθηναίων (ΔΑ) με απόφαση του ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να αγοράσει τρία οικόπεδα ιδιοκτησίας ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ) στην περιοχή παρέμβασης στον Ελαιώνα, συνολικής επιφανείας 73,821,91 τμ.

Η συμφωνία μεταξύ Δ.Α. και ΕΤΕ έχει καταγραφεί στο από 21.12.1995 μνημόνιο. Στο εν λόγω μνημόνιο καθορίζεται και το τίμημα της εξαγοράς ύψους 20.300.000 ευρώ.

2) Προκειμένου η απόφαση να είναι σύννομη με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, η Νομική Υπηρεσία του Δ.Α. με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 3548/3627 –02.11.2005) γνωστοποιούσε  στη Δημοτική Αρχή ότι απαιτείται Εκτίμηση της αξίας του ιδίου ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.).

Εκλήθη λοιπόν εκ των υστέρων το ΣΟΕ και με εκτίμησή του προσδιόρισε την τιμή μονάδος του τμ των οικοπέδων σε 291 ευρώ. Το ΣΟΕ θεωρεί ως βάση της εκτίμησής του την προϋπόθεση ότι: «Τα εκτιμώμενα δεν οφείλουν εισφορά σε γη και χρήμα …»  (σελ 6 έκθεσης ΣΟΕ, αρ. πρωτ. ΔΑ 135410/ 15.11.2006).

Έτσι, προκειμένου να κρίνει το εύλογο του τιμήματος, πολλαπλασιάζει την τιμή μονάδος επί τη συνολική επιφάνεια κάθε οικοπέδου

3) Σύμφωνα όμως με καταγγελίες της επιτροπής πολιτών για τη διάσωση του Ελαιώνα,  η τεθείσα προϋπόθεση για μη εισφορά σε γη και χρήμα είναι λανθασμένη, η κρίση δε περί αυτού δεν εντάσσεται στο αντικείμενο του ΣΟΕ.

Τα παραπάνω, σύμφωνα με την Επιτροπή πολιτών, προκύπτουν από:

I.    το ν. 1337/1983, ο οποίος έχει καθολική ισχύ, είναι εκτελεστικός του Συντάγματος και δεν τροποποιείται από το ν. 3481/2006

II.    την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3481/2006, όπου (σελ 3) υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση των οικοπέδων στην περιοχή παρέμβασης σε εισφορά σε γη (το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο ν.3481/06 δεν επιφέρει τροποποίηση του ν.1337/83 ως προς το σκέλος των εισφορών σε γη και χρήμα)

III.    το γεγονός ότι τα εν λόγω οικόπεδα δεν απαλλοτριώνονται, οπότε θα εξαιρούντο της εισφοράς σε χρήμα (όχι βέβαια της εισφοράς σε γη), αλλά αγοράζονται από το ΔΑ, οπότε δεν εξαιρούνται ούτε της εισφοράς σε χρήμα

4) Από την υποχρεωτική εισφορά σε γη και χρήμα και με βάση την τιμή μονάδος του τμ, όπως την έχει προσδιορίσει το ΣΟΕ, προκύπτει ότι το τίμημα της εξαγοράς των τριών οικοπέδων της ΕΤΕ είναι υπερτιμημένο πάνω από 15,6 εκατ ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

I.    το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας θα έπρεπε να ανέρχεται σε 7.030.647,12 ευρώ αντί των 20.300.000 ευρώ

II.    η υπερτιμολόγηση του τιμήματος ανέρχεται σε 13.269.352,88 ευρώ ή 248,02% επί της τιμής μονάδος του τμ,

III.    αν στην ανωτέρω υπερτιμολόγηση προστεθούν οι αναλογούντες τόκοι των 5 ετών ύψους 2.350.000 ευρώ τότε προκύπτει συνολική υπερτιμολόγηση του τιμήματος κατά 15.620.000 ευρώ, η οποία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΑ και κατʼ επέκταση τους Αθηναίους πολίτες

Κατά συνέπεια, εφόσον τα ανωτέρω ισχύουν, ανακύπτει σοβαρή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και των κανόνων της χρηστής διοίκησης.

5) Η αρχική απόφαση για την πραγματοποίηση της αγοράς των τριών οικοπέδων της ΕΤΕ ελήφθη στις 11.12.2006 (αρ. πράξης 2935). Μετά τη λήψη της από 11.12.2006 απόφασης, ο Δήμος Αθηναίων διαπίστωσε ότι τα προς αγορά ακίνητα οφείλουν εισφορά σε γη. Μόλις την επομένη της λήψης της από 11.12.2006 απόφασης, η Δ/νση Σχεδίου Πόλης του Δήμου Αθηναίων απηύθυνε σχετικό ερώτημα (αρ. πρωτ. 45/3157/12.12.2006) προς τη Δ/νση Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ, από την οποία και έλαβε την απάντηση (αρ. πρωτ.51223/15.12.2006 -εισερχόμενο Δήμου Αθηναίων 154362/27.12.2006)  ότι οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες υπέχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη.

Ακολούθως, στις 26.02.07 σε σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα συζήτησης «επικαιροποίηση της από 11.12.2006 απόφασης προς παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για τη διενέργεια της αγοράς των ακινήτων στον Ελαιώνα», αναφέρθηκε η ύπαρξη του παραπάνω εγγράφου και η υποχρέωση εισφοράς σε γη των προς αγορά ακινήτων και ακολούθησε η πρόταση για λήψη απόφασης, η οποία συγκέντρωσε μόνο 22 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 4 αποχές επί συνόλου 45 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή, όμως, η αναγνώριση της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη, είναι ουσιώδης μεταβολή και συνιστά τροποποίηση των όρων της αρχικής απόφασης της 11.12.2006, συνεπάγεται ότι η νέα απόφαση δεν αποτελεί απλή «επικαιροποίηση». Κατά συνέπεια, η εν λόγω πράξη 122/26.02.2007 του Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων όφειλε να ληφθεί με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του ΔΣ, όπως αναφέρει ο ΔΚΚ.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Είναι σε γνώση των αρμόδιων υπουργείων το όλο θέμα; Αν ναι, προτίθενται να εξετάσουν όλα όσα καταγγέλλει η Ειτροπή πολιτών για τη διάσωση του Ελαιώνα και τι μέτρα  προτίθενται να λάβουν προκειμένου να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης ΔραγασάκηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ