ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/05/2007

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Φ.Κουβέλη για τις υπερτιμολογήσεις των τιμολογίων κατανάλωσης της ΔΕΗΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 18-5-07 ΓΙΑ ΤΙΣ "Υπερτιμολογήσεις των τιμολογίων κατανάλωσης της ΔΕΗ "

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νεράντζης έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Η ερώτηση του κ. Κουβέλη ως συνήθως είναι ενδιαφέρουσα, διότι μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε μερικά θέματα, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά, ενώ ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Θα έλεγα δε, ότι και πάλι -ως συνήθως άλλωστε- είναι και προσεκτική, αφού κάνει χρήση του ρήματος «αναφέρεται», που είναι πράγματι δείγμα προσεκτικής προσεγγίσεως.

Η ΔΕΗ, κύριε Κουβέλη, εφαρμόζει κατά κανόνα το σύστημα της 4μηνιαίας καταμέτρησης, προκειμένου περί πελατών μικρής ισχύος και χαμηλής τάσης και μηνιαίας καταμέτρησης στους καταναλωτές μέσης τάσης, καθώς και χαμηλής με σημαντική κατανάλωση. Θα σας δώσω έναν αριθμό, που είναι ενδιαφέρον.

Βάσει αυτών προκύπτει ότι είκοσι τέσσερα εκατομμύρια περίπου λήψεις ενδείξεων ανά έτος γίνονται για τα 7,2 εκατομμύρια πελατών της ΔΕΗ, που ανήκουν στη χαμηλή και τη μέση τάση.

Είναι αληθές αυτό που αναφέρετε, ότι σημαντικό μέρος των μετρήσεων αυτών γίνονται από εργολάβους, οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση, που έχουν συνάψει με τη ΔΕΗ. Το προσωπικό αυτών των εργολάβων γνωστοποιείται στη ΔΕΗ, ασφαλίζεται και ενημερώνεται προηγουμένως από μονίμους υπαλλήλους της επιχείρησης.

Η ΔΕΗ, όμως, δεν αρκείται σε αυτή την καταμέτρηση, την οποία διενεργεί κατά μεγάλο μέρος μέσω των εργολάβων. Οι κατά τόπους υπηρεσίες της ΔΕΗ προβαίνουν και σε δειγματοληπτικό έλεγχο των μετρήσεων, που λαμβάνονται από τους εργολάβους.

Στην περίπτωση δε, που διαπιστωθούν λάθη, τότε με βάση την υποκείμενη σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και εργολάβου, καταπίπτουν υψηλές ποινικές ρήτρες, οι οποίες έχουν ήδη συνομολογηθεί. Και εάν υπάρξει υποτροπή, λύεται και καταγγέλλεται μονομερώς η σύμβαση.

Τέτοιο περιστατικό, ενός δηλαδή εργολάβου ο οποίος επεδείκνυε πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, είχαμε στον Ορχομενό προσφάτως.

Εκτός, όμως, από αυτούς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, τους οποίους διενεργεί η ΔΕΗ, γίνεται παράλληλα έλεγχος για το σύνολο των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων μετρήσεων από το ίδιο το μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης. Κάθε, δηλαδή, καινούργια καταμέτρηση, όταν πρόκειται να εισαχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα, συγκρίνεται με τη μέση προηγούμενη κατανάλωση. Κι αν υπάρχουν διαφορές μη δικαιολογούμενες ευχερώς, τότε δεν καταχωρείται η καινούργια υπερβολική –διογκωμένη, θα λέγαμε- καταμέτρηση και το θέμα ερευνάται ειδικότερα.

Όλα αυτά που σας λέω, βέβαια, δεν αποκλείουν παντελώς το ενδεχόμενο να υπάρξουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι ακριβείς οι μετρήσεις.

Έχει υπολογιστεί, με βάση τα στοιχεία, που μας έχει δώσει η ΔΕΗ, ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται περίπου στο τρία τοις χιλίοις. Οι διορθώσεις, οι οποίες γίνονται σε αυτό το ποσοστό, γίνονται και αυτεπαγγέλτως.

Υπάρχει, λοιπόν, μία σειρά μέτρων, η λήψη των οποίων και η εφαρμογή τους ελαχιστοποιεί –στα όρια του εντελώς τυχαίου και συμπτωματικού, για το οποίο και πάλι υπάρχει πρόβλεψη- το ενδεχόμενο του λάθους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο για δύο λεπτά.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός διαμαρτυριών και καταγγελιών για –επιτρέψτε μου την έκφραση- φουσκωμένους λογαριασμούς.

Επίσης, υπάρχουν καταγγελίες ότι οι καταμετρήσεις δεν γίνονται επιτόπου, αλλά εκ του μακρόθεν. Και είναι πολλά εκείνα τα νοικοκυριά, τα οποία διαπιστώνουν ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, με έναν εξαιρετικά παράξενο τρόπο, εμφανίζονται πολύ μεγάλοι, σε σύγκριση με λογαριασμούς του προσφάτου ή και του απωτέρου παρελθόντος.

Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα, το οποίο αφορά σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών, με το πρόσθετο δεδομένο, κύριε Πρόεδρε, ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ, αναφορικά με την κατανάλωση του ρεύματος, δημιουργεί και περαιτέρω υποχρεώσεις για δημοτικά και άλλα συναφή τέλη.

Αυτό το οποίο σας λέω, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο καταγγελίες κάποιων πολιτών. Είναι, αν θέλετε, οι επισημάνσεις που γίνονται από το Σύλλογο Καταμετρητών Υπαλλήλων της ΔΕΗ, οι οποίοι μαρτυρούν ότι έχει αποτύχει αυτός ο θεσμός των εργολαβιών, για να καταμετρώνται οι λογαριασμοί των πελατών της ΔΕΗ.

Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά τεταμένο το ενδιαφέρον του Υπουργείου, αλλά και της ΔΕΗ, προκειμένου να μη διαπιστώνονται αυτές οι απαράδεκτες καταστάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν –είναι πρόδηλο και προφανές- τον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού.

Υπάρχουν, αν θέλετε, καταγραφές. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη της απολύτου πιστότητας αυτών των καταγραφών. Η στατιστική, όμως, που έχει γίνει από το Σύλλογο Υπαλλήλων Καταμετρητών της ΔΕΗ, λέει ότι αυτές οι υπερτιμολογήσεις αφορούν σε τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά.

Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Εγώ εύχομαι, όσο και διεκδικώ, να προωθείται συστηματικά ο έλεγχος, για να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Κουβέλη.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Συμφωνώ κι εγώ μαζί σας. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να παρατηρήσω ότι τέσσερα εκατομμύρια ανακριβείς λογαριασμοί σε ένα σύνολο επτά, τουλάχιστον δεν προσεγγίζει…

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Δεν το λέω εγώ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Δεν αφορά εσάς. Ήσασταν σαφής. Λέω ότι η πληροφορία -όποιος την έδωσε και όποιος προέβαλε αυτόν τον ισχυρισμό- δεν φαίνεται να αγγίζει την πραγματικότητα.

Με επίσημα στοιχεία το ποσοστό των λανθασμένων καταμετρήσεων, όπως σας είπα, ανέρχεται στο τρία τοις χιλίοις.

Εγώ δε, κάνω και μία έκκληση: Οι μετρητές, όπως ξέρετε, κύριε Κουβέλη –και ξέρουμε όλοι και από τα σπίτια μας και από τα γραφεία μας- είναι στο χώρο ελέγχου του πελάτη, στο σπίτι ή στο γραφείο. Μπορεί ευχερώς να τον ελέγξει. Οι μετρητές, κατά κανόνα –εκτός αν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, που δεν γίνεται συχνά- είναι υψηλής ακρίβειας μηχανήματα. Επομένως, μπορεί ο καθένας να τον ελέγχει.

Μία ριζική λύση του προβλήματος θα ήταν οι ηλεκτρονικοί μετρητές, οι οποίοι πράγματι απαλλάσσουν και από το μεγάλο αριθμό των επισκέψεων και περιορίζουν και τη δυνατότητα διενέργειας λαθών.

Προς αυτή την κατεύθυνση βαίνει η ΔΕΗ και μέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτό το μέτρο, πράγματι οι έλεγχοι είναι επιμελείς και κατά κύματα, ούτως ώστε να συρρικνωθεί στο ελάχιστο δυνατόν η πιθανότητα να εκδοθούν λανθασμένοι λογαριασμοί.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ