ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/03/2009

Αντί για σταθερή εργασία και πληρωμή δεδουλευμένων, εκκρεμεί ακόμη και η υπογραφή των συμβάσεων για τις καθαρίστριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ερώτηση Θ.Δρίτσα προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΗ συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, η ολοένα και διευρυνόμενη αποδόμηση των σταθερών εργασιακών σχέσεων και στο χώρο του Δημοσίου, και η ανάθεση σε ανεξέλεγκτους εξωτερικούς εργολάβους όλο και μεγαλύτερων τομέων της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, συγκροτούν, πλέον, αδιαμφισβήτητη  πραγματικότητα στο νέο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.  Στη δημόσια εκπαίδευση, ειδικότερα, η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών απειλείται, λόγω της κυβερνητικής πολιτικής, να ενταχθεί στο σύγχρονο εργολαβικό «δουλεμπόριο» που γέννησε την τραγωδία της Κούνεβα.

Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004, με βάση το οποίο κατέστη δυνατή η μονιμοποίηση ελάχιστων εξ αυτών, στην πράξη, οι περισσότερες συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου 10μηνης διάρκειας και με μισθούς πείνας, των οποίων την καταβολή ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας μέσω των Σχολικών Επιτροπών. Μάλιστα, σε εφαρμογή του ως άνω Π.Δ. εκδόθηκε στις 4.09.2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Παιδείας και Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών της κατηγορίας αυτής (μίσθωσης έργου) κατά διδακτικό έτος και ως ημερομηνία εφαρμογής ορίστηκε αναδρομικά η 1.04.2007. Να σημειωθεί ότι δεν αποδόθηκε ποτέ ως σήμερα στις Σχολικές Επιτροπές το ποσόν που αντιστοιχεί στο τρίμηνο αυτό μεταξύ 1.04 και 30.6.2007.

Εν συνεχεία, το εργασιακό καθεστώς των καθαριστριών της κατηγορίας αυτής (μίσθωσης έργου) «σκλήρυνε» ακόμα περισσότερο με το Νόμο 3699/26/9/2008, ο οποίος, μάλιστα, προβλέπει και τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων καθαρισμού  των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με «συνεργεία», δηλαδή γνωστές εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, παραπέμπονται σε Υπουργική Απόφαση, δια της οποίας μπορεί να καθορίζεται, εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «και εποπτευόμενος οργανισμός ή φορέας που θα συνάπτει τις συμβάσεις αυτές με τους αναδόχους» (άρθρο 36, Ν. 3699/2008). Η κατά την ως άνω πρόβλεψη του Ν.3699/2008 Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε, και ορίστηκε η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) ως αρμόδια να υπογράφει τις συμβάσεις με τους «εργολάβους καθαρισμού».(140122/δ4/30-10-2008).

Παρά ταύτα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 14ης Μαρτίου 2009, «το Υπουργείο Παιδείας απασχολεί χωρίς συμβάσεις, απλήρωτες και ανασφάλιστες καθαρίστριες, από την αμοιβή των οποίων... χαρίζει τον αναλογούντα ΦΠΑ». Το εν λόγω άρθρο στηρίζεται ειδικότερα στα καταγγελθέντα από την Πρόεδρο της 6ης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου Αττικής, και αφορούν το 8ο Δημοτικό και το 1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής. Η καταγγέλουσα σε έγγραφό της, της 21.11.2008, προς τον Προϊστάμενο του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:

«Μέχρι σήμερα δεν έχω παραλάβει τις συμβάσεις των καθαριστριών». «Στα σχολεία εργάζονται από 1/9/2008 έως σήμερα οι καθαρίστριες που είχαν προσληφθεί για την περασμένη χρονιά, απλήρωτες και ανασφάλιστες. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το τι συμβαίνει με το ζήτημα αυτό, καθώς και για το πότε θα μεταφερθούν από το Υπουργείο Παιδείας στη Σχολική μας Επιτροπή τα απαραίτητα κονδύλια για την καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Επίσης θα ήθελα να με ενημερώσετε για το πότε θα καταβάλει το Υπουργείο Παιδείας τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές για τις εργαζόμενες που η Σχολική Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει για τη χρονική περίοδο 1/4 - 30/6/2007».

Όσα επακολούθησαν την αναφορά της Προέδρου της 6ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, αποδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τη διάσταση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα και με βάση πάντοτε το δημοσίευμα, ο Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου, κοινοποιώντας αμέσως την αναφορά της Προέδρου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας υπογραμμίζει: «καλέσαμε τις καθαρίστριες με μίσθωση έργου, οι οποίες εργάζονταν την περσινή χρονιά, να υπογράψουν σύμβαση», αλλά «επειδή ως συμβαλλόμενο μέρος για την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης έργου έχει οριστεί η ΟΣΚ Α.Ε. και μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα αντίγραφα των νέων συμβάσεων (...) σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ποια ήταν η απάντηση του ΥΠΕΠΘ διʼ εγγράφου του τότε  Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, της 22/12/2008; Ζητείται από όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ενόψει ρύθμισης για την καταβολή αμοιβής στις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου», να μεριμνήσουν «όπως αύριο 23/12/2008, οι σχολικές επιτροπές να αρχίσουν να καταβάλλουν στις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου, από 2/10/2008, την αμοιβή τους, χωρίς να γίνει παρακράτηση του ΦΠΑ». 

Ας σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα στο καθεστώς της πληρωμής των καθαριστριών με σύμβαση έργου και πολλές καθαρίστριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς συμβάσεις και χωρίς ασφάλιση, ενώ απειλείται η ανάληψη «δράσης» από τις εταιρείες συνεργείων καθαριότητας, που θα τις μετατρέψουν σε «ενοικιαζόμενες» εργάτριες.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ.Υπουργός

1)    Με ποια λογικά επιχειρήματα η Κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι καθαρίστριες προσφέρουν μισθωτή εργασία, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δικαιούνται σταθερών εργασιακών σχέσεων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρούνται «ελεύθεροι επαγγελματίες»;

2)    Γιατί, επιπλέον, καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων ΟΣΚ.Α.Ε. - καθαριστριών και πότε αυτές οι συμβάσεις θα αποσταλούν στις Σχολικές Επιτροπές, ούτως ώστε να καταβάλλονται νόμιμα και απρόσκοπτα οι αποδοχές των εργαζόμενων καθαριστριών και να εξασφαλίζεται στοιχειωδώς ή έστω και υπʼ αυτούς τους απαράδεκτους όρους παρεχόμενη εργασία τους;

3)    Με ποια διαδικασία και από ποιον φορέα θα εισπράττουν οι Σχολικές     Επιτροπές τα αναλογούντα ποσά, προκειμένου να καταβάλλουν ανελλιπώς και σε τακτό χρόνο τις αμοιβές των εργαζόμενων καθαριστριών;

4)    Πότε, τέλος,  θα καταβληθούν, και μάλιστα εντόκως, οι δεδουλευμένοι  μισθοί τριών μηνών, για το διάστημα από 1.04.2007 έως 30.6.2007, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ της 4.09.2007 των Υπουργών Παιδείας και Οικονομίας & Οικονομικών, σε όσες εργαζόμενες δεν έχουν πληρωθεί ή στις Σχολικές Επιτροπές που τυχόν έχουν καταβάλει τις αμοιβές αυτές χωρίς να έχουν εισπράξει τα αντίστοιχα ποσά;

Ο ερωτών βουλευτής

Θοδωρής ΔρίτσαςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ