ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/03/2009

Μεταφορά του προσωπικού της ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του Δήμου Ροδίων σε θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δήμο Ροδίων

Ερώτηση Φ.Κουβέλη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής ΠροστασίαςΜε βάση τις κείμενες διατάξειςοι εργαζόμενοι στην ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του Δήμου Ροδίων χαρακτηρίστηκαν ως εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την με αριθμό 375/1.11.2007 Πράξη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και με το σκεπτικό των νομίμων εκκαθαριστών , οι οποίοι ορίστηκαν για την εκκαθάριση της ανωτέρω εταιρείας του Δήμου Ροδίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις του θέματος, αναφορικά με την απώλεια των θέσεων εργασίας των 53 εργαζομένων στην ΑΔΕΚΤ  Α.Ε. Ρόδου και τις διατάξεις :

α) αρθρ. 265 παρ. 8 και 269 παρ. 9, 3  του Ν. 3463/2006.

β) αριθμ. 16/22.2.2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΔΑ.

γ) αριθμ. 1872/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που ενέκρινε την με αριθμό 52/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου,στην με αριθμό 220/17.4.2007 απόφασή του, ενέκρινε τη μεταφορά των εργαζομένων που πληρούσαν τις προαναφερόμενες διατάξεις σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες θέσεις σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία λειτουργούσαν  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Ρόδου.

Η μεταφορά του προσωπικού της  ΑΔΕΚΤ  Α,Ε. Ρόδου θα γινόταν από 1./5./2007 και ο ανάδοχος εργοδότης θα αναλάμβανε το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την παλαιά και νέα εργασιακή τους σχέση.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενήργησε έλεγχο , προκειμένου να διερευνήσει τη νομιμότητα στις προλήψεις του προσωπικού στο Δήμο Ρόδου, καθώς  και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα. Από τη διενέργεια του ελέγχου και με βάσει το Πόρισμα-Έκθεση (ΕΠ 2/3.3.2009) του αρμόδιου ελεγκτή προκύπτει ότι  δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων της Α.Δ.Ε.Κ.Τ.  Α.Ε. Ρόδου και της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, με αποτέλεσμα οι 53 πρώην εργαζόμενοι στην ΑΔΕΚΤ Α.Ε. και οι 32 στη ΔΕΥΑ Ρόδου να αντιμετωπίζουν έντονο εργασιακό πρόβλημα. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της πρόσληψης ή μετάταξης και την  πληρωμή των αποδοχών στους ανωτέρω εργαζόμενους υπηρεσιακοί παράγοντες,  φέρονται σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα ότι  ευθύνονται για αμέλεια.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

- Ποιά είναι η θέση τους για τη διαμορφωθείσα κατάσταση της εργασιακής αβεβαιότητας των εργαζομένων της ΑΔΕΚΤ  Α.Ε. και της ΔΕΥΑ Ρόδου;

 - Σε ποιές άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποιά συγκεκριμένα  μέτρα προτίθενται να λάβουν για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την παροχή υπηρεσιών από τους προαναφερόμενους  εργαζόμενους, αλλά και τη συνολική αντιμετώπιση  του εν λόγω προβλήματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Κουβέλης ΦώτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ