ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/04/2009

Προστασία της περιουσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προς τους εργαζόμενου και τους προμηθευτές

Ερώτηση Φ.Κουβέλη προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔικαιοσύνηςΣχετικά:
α) Η με αριθμό 2795/13-2-2009 αναφορά μας προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Απασχόλησης.
β) Η με αριθμό 13602/ 6-3-2009 απάντηση του Υπ. Εσωτερικών.
γ) Το με αριθμό 4411/ 6-3-2009 έγγραφο του Υπ. Απασχόλησης με το οποίο μας διαβιβάζεται η με αριθμό 8366/523/6-3-2009 απάντηση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρησης Κοινοτικών

Στο ανωτέρω (α) σχετικό, αναφέρονται  διαπιστώσεις κακοδιαχείρισης, οι οποίες έγιναν από την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης του δήμου Λιβαδειάς στο πλαίσιο της λειτουργίας της, από το έτος 2005 μέχρι την 27.12.2007 όπου με την με αριθμό 375/2007 απόφαση του Δ.Σ. Λιβαδειάς, αποφασίστηκε η λύση της ΔΕΠΑΛ, η οποία μέχρι και σήμερα φέρεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αυτό είχε ως συνέπεια 65 εργαζόμενοι και πλήθος προμηθευτών να παραμένουν απλήρωτοι.

•    Το Υπ. Απασχόλησης (γ) σχετικό, και ειδικότερα στο με αριθμό 8366/525/5.3.2009 έγγραφο της Γ.Γ.Δ. Κοινοτικών πόρων επισημαίνει μεταξύ άλλων, για το θέμα ότι:

α) «…… - Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ………. απέστειλε το αριθμ. 223.523/4.6.2007 σχετικό έγγραφό της προς την ΔΕΠΑΛ επισημαίνοντας την μη τήρηση των διαδικασιών και υποχρεώσεών της, οι οποίες απορρέουν από το θεσμικά ισχύον πλαίσιο…….…και τις υπογεγραμμένες συμβάσεις επιχορήγησης».

β) «Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διενήργησε έλεγχο στις 29 και 30.1.2009……… Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα εκδοθεί έκθεση ελέγχου όπου μαζί με την έγκριση αυτού θα κοινοποιηθεί στη ΔΕΠΑ-Λιβαδειάς».

•    Το Υπ. Εσωτερικών με το ανωτέρω (β) σχετικό, αναφορικά με το θέμα δηλώνει ότι:

α) «….. έχει παραπεμφθεί σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 243/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιβαδέων στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς  για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών. Αρμόδιο τέλος…..να απαντήσει για την πορεία της εισαγγελικής έρευνας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα με φωτοαντίγραφο της Αναφοράς».

•    Επισημαίνεται ότι το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιήθηκε το περιεχόμενο της εν λόγω Αναφοράς μας, μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Φ4/2464/7.4.2008 έγγραφο του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αρμόδια για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (άρθρα. 9 του Π.Δ. 156/01 ΦΕΚ 129Α) είναι η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Αντιθέτως, αυτή με το αριθμ. 1073255/2909-Α/29.7.2008 έγγραφό του, παραπέμπει το θέμα στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας και ζητάει τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από το Υπ. Οικονομικών, ως αρμόδιου κρατικού φορέα, αναφορικά με την έκθεση-πόρισμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τη μη χρηστή οικονομική διαχείριση της Δ.Ε.Π.Α. Λιβαδειάς, καθώς και τη διασφάλιση των παρεχόμενων κοινοτικών και κρατικών πόρων προς αυτή για την λειτουργία της.

Επειδή η διαδικασία εκκαθάρισης  της εταιρείας φέρεται ότι καθυστερεί, καθόσον δεν ορίζεται εκκαθαριστής, ενώ παράλληλα τα περιουσιακά στοιχεία από τους χώρους που πραγματοποιούνται δραστηριότητες της ΔΕΠΑΛ εξαφανίζονται ή απομακρύνονται χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, ενώ στο ΞΕΝΙΑ Λιβαδειάς, όπου ασκούντο δραστηριότητες της ΔΕΠΑΛ, σύμφωνα με την Έκθεση της Πυροσβεστικής υπέστη εμπρησμό και έχουν εξαφανιστεί περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

- Για ποιό λόγο το Υπ. Οικονομικών ως αρμόδιο για την προστασία των χορηγούμενων κρατικών και οικονομικών πόρων, αλλά και τη λειτουργία της ΔΕΠΑΛ Λιβαδειάς δεν προέβη μέχρι σήμερα στον απαιτούμενο οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο;

- Σε ποιές ενέργειες θα προβούν άμεσα και ποιά μέτρα θα λάβουν για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ Λιβαδειάς, καθώς και τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης ,της  καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών προς τους εργαζόμενους, αλλά  και των υποχρεώσεων προς τρίτους;

- Ποιό το πόρισμα του ελέγχου που διενεργήθηκε σύμφωνα με το (γ) σχετικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Απασχόλησης και ποιά μέτρα ελήφθησαν(να γίνει κατάθεση της σχετικής έκθεσης); 

- Ποια είναι η θέση του Υπ. Εσωτερικών για την λειτουργία της Δ.Ε.Π.Α. Λιβαδειάς καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της περιουσίας της από τα αρμόδια κρατικά περιφερειακά όργανα;   

- Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί το Υπ. Δικαιοσύνης μετά τη διαβίβαση της αναφοράς μας από το Υπ. Εσωτερικών (β) σχετικό;

Ο  ερωτών Βουλευτής

Φώτης   Κουβέλης          Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ